Denní zamyšlení úterý 13. června

Spíše bych se dotazoval Boha, svoji záležitost předložil bych Bohu, který dělá věci veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy. Jb 5,8-9

Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ J 5,7-8

Kdo odpoví na tvé volání? Pošetilci – ti, co radí ke hříchu? Chytráci – ti, co mají na vše patent? Zdá se, že nejhorší je to, že obojí mohou patřit mezi věřící. Kapitola začíná: „Na koho ze svatých se obrátíš?“ Tak se ptá Jób dnes i nás. Ochrnutý u rybníka neměl nikoho, kdo by mu pomohl, a vlastní síly tak zoufale chybí. Někdy můžeme být v podobné situaci, kdy nemáme nikoho, na koho bychom se obrátili s prosbou o pomoc. Uprostřed davu tak často zakoušíme vnitřní a často i vnější samotu. Čím jsem starší, tím víc jsem Bohu vděčný za svou širokou rodinu i za své křesťanské přátele. Ani jedno není samozřejmostí. I ty buď vděčný a buď aktivní součástí společenství. Přesto se dotazuj především Boha a u něj hledej pomoc. I dnes mu předlož svou záležitost.
Tobě, Pane, předkládám svůj dnešek, ale i své srdce. Ujmi se, prosím, obojího.

Iz 43,8-13 * Sk 7,54-8,3

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení


Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář