Ekumenický odkaz Benedikta XVI.

Den po svém zvolení papežem se Benedikt XVI. ve svém projevu zavázal, že bude usilovat o plnou a viditelnou jednotu všech Kristových následovníků a že udělá vše, co je v jeho silách, aby podpořil základní myšlenky ekumenismu.

„Dobré úmysly k tomu nestačí,“ řekl 20. dubna 2005 ve svém prvním poselství na konci mše s kardinálským kolegiem v Sixtinské kapli. „Podstatná jsou konkrétní gesta, která pronikají do srdcí a burcují svědomí.“

SOUVISEJÍCÍSRC: Emeritní papež Benedikt XVI. zanechává odkaz ekumenického dialogu

Někteří byli skeptičtí k ekumenické angažovanosti papeže narozeného v Německu vzhledem k jeho pověsti z předchozího působení ve funkci prefekta vatikánské Kongregace pro nauku víry. V roce 2000 v prohlášení „Dominus Iesus“ kongregace tvrdila, že protestantská společenství „nejsou církvemi ve vlastním slova smyslu“.

Přesto byl Benedikt prvním papežem, který pocházel ze země s přibližně stejným poměrem protestantů a katolíků a ze země, která byla v 16. století v samém centru reformace.

Jako profesor Joseph Ratzinger byl také prvním papežem, který patřil do výboru Světové rady církví (WCC). V roce 1968, kdy byli římští katolíci poprvé jmenováni řádnými členy komise SRC pro víru a řád, byl Ratzinger mezi nimi. V roce 1971 vystoupil v komisi pro náboženství a kulturu.

SOUVISEJÍCÍ – Podle Halíka byl Ratzinger jedním z nejvýznamnějších katolických intelektuálů 20. století

V Německu se Ratzinger jako mnichovský a freisingský arcibiskup stal spolu s protestantským biskupem Eduardem Lohsem římskokatolickým spolupředsedou společné ekumenické komise, která se snažila najít způsoby, jak překlenout staletý rozkol mezi oběma tradicemi.

Teologové si povšimli jeho rozhodující role ve společném prohlášení katolické církve a Světové luterské federace z roku 1999, týkající se nauky o ospravedlnění. Prohlášení se zabývalo jednou z ústředních otázek reformace 16. století, jež rozdělila stoupence Martina Luthera a papežství.

V roce 2011 jako první papež od dob reformace navštívil augustiniánský klášter – dnes protestantský kostel – v německém Erfurtu, kde se Luther vyučil mnichem.

Na tamním setkání s protestantskými představiteli ocenil Benedikt Lutherovu snahu pochopit, jak přijímat Boží milost, jako „hlubokou vášeň a hnací sílu celé jeho životní cesty“.

Při ekumenické bohoslužbě v klášteře však řekl, že „řeči o ‚ekumenickém daru'“, který se od jeho návštěvy očekává, představují nesprávné chápání víry a ekumenismu. I když řekl, že tento dar nemusí specifikovat, bylo to chápáno jako narážka na rozšířenou touhu, aby protestantsko-katolické páry mohly společně přistupovat ke svatému přijímání. 

Benediktovo pozvání Dr. Rowana Williamse v roce 2012, aby jako první arcibiskup z Canterbury promluvil na synodě biskupů v Římě, vypovídá o tom, jak si Benedikt tohoto anglikánského představitele váží. Rozhodnutí Vatikánu zřídit „ordinariát“ pro přijímání nespokojených anglikánů se však setkalo se všeobecném podrážděním.

Nejvíce nadějí na větší jednotu bylo upřeno k pravoslavným církvím Východu. V roce 1976 Ratzinger naznačil, že z teologického hlediska je sjednocení východních a západních církví v zásadě možné, i když duchovní příprava ještě dostatečně nepokročila.

Během krátké doby poté, co se Benedikt stal papežem, byly smeteny ze stolu dlouholeté problémy, které bránily setkáním komise pro mezinárodní katolicko-pravoslavný dialog.

V listopadu 2006 navštívil Benedikt XVI. ekumenického patriarchu Bartoloměje I. na svátek svatého Ondřeje, který je považován za zakladatele ekumenického patriarchátu v Konstantinopoli, což je dřívější název dnešního Istanbulu.

Do roku 2007 vypracovala katolicko-pravoslavná komise dokument z Ravenny, který byl považován za první krok k překonání tisíciletého sporu o papežský primát, ačkoli počáteční dynamika se v následujících letech vytratila.

Nicméně v době, kdy se Benedikt rozhodl odstoupit z funkce papeže (2013), což bylo v moderní době bezprecedentní, nastartoval dynamiku, v níž by mohl pokračovat jeho nástupce, papež František, ve svém úsilí o ekumenický dialog.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Dr. Stephen G. Brown Zdroj: World Council of Churches (WCC) Datum: 2. ledna 2023 Foto: Wikimedia Commons – Benedikt XVI.

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář