ELF 2023: Návrat k integritě evangelia pro obnovu biblické církve v Evropě

V době sekularizace a zmatku musí církev znovu získat svou integritu a touhu odvážně hlásat evangelium. To byla hlavní poselství, která zazněla na konferenci European Leadership Forum (ELF) 2023 v polské Wisle ve dnech 18.-24. května.

„Integrita evangelia je v současné době pro církev hlavní potřebou,“ řekl teolog Michael Reeves (Anglie) 750 účastníkům prvního večera výročního setkání. „Morální nedostatky a duchovní vyprahlost, na které křesťané naříkají, mají své kořeny,“ řekl. „Udivuje nás, když evangelikální vedoucí selhávají“, ale to jen ukazuje, že evangelikální vedoucí často „minimalizují hřích a nabízejí povrchní pokání,“ informuje portál Evangelical Focus

V poselství, které udalo tón zbytku týdne, Reeves varoval před „upřednostňováním vnějšího výkonu před vnitřní skutečností“. „Přátelé,“ pokračoval, „potřebujeme nejen morální integritu, ale také integritu evangelia. Není duchovního zdraví bez uznání, že potřebujeme milosrdenství“.

SOUVISEJÍCÍEvangelikálové ze 41 zemí světa se setkali v polské Wisle na konferenci ELF 

Otázku duchovní vyprahlosti položil na stůl již Dave Patty (Česká republika) na předkonferenčním semináři, v němž vyzval křesťanské vedoucí, aby identifikovali „skryté modly“, které jim brání plně důvěřovat Bohu. Mezitím se kulturní analytik Andrew Fellows (Anglie) ve své přednášce „Pašování Ježíše zpět do církve“ zabýval nedostatky v církvích a organizacích.

Evangelical Focus dále píše, že týden v krásném městě Wisla (jedné z mála historicky protestantských oblastí Polska) byl nabitý programem od rána do večera. Letošní zvýšená účast mladých vedoucích, většinou ze střední a východní Evropy, pomohla dodat výroční konferenci slavnostní atmosféru.

Účastníci uvedli, že se jim líbily bohoslužby a možnost naslouchat křesťanům ze zemí, jako je Ukrajina a Bělorusko, a modlit se za ně.

 Malachiáš pro evropské křesťany

Conrad Mbewe (Zambie) v dopoledních plenárních zasedáních odhalil knihu Malachiáš. V rámci tématu „Bůh, který je zde“ baptistický pastor jemně, ale důrazně probudil křesťany v Evropě, kteří by mohli být „v pokušení myslet si, že se nevyplácí sloužit Bohu“.

Mbewe vyzval k obnovení slavné vize Boha a nevzdávání se „pastorační a osobní věrnosti“.

„Křesťanská církev není klub, je to církev živého Boha,“ řekl zambijský pastor. „Usiluje o čestnost a poctivost. Místo toho, abychom se stali farizeji 21. století, jděme k Ježíši, jeho krev přikryje naše hříchy a my v něm najdeme sílu důsledně učit Písmo“. Řekl, že osobní utrpení a únavu je třeba přinášet Bohu a mít na paměti, že „evangelium nebude postupovat s polovičatým nasazením“.

Mbewe vyzval, abychom si představili realitu spravedlnosti představenou v poslední kapitole Malachiáše: „Až přijde den Páně, uvidíme, že veškeré úsilí mělo smysl“.

 Obnovení hlásání evangelia na veřejnosti 

Tři večerní plenární zasedání měli na starosti evangelisté. Julia Garschagenová (Německo) analyzovala hodnoty generace Z a vyzvala k naslouchání s „pokorou a odvahou“ nejmladším v Evropě. Podle ní je třeba reagovat na „posun v posledních deseti letech“, díky němuž se „z Ježíšovy dobré zprávy stala špatná“.

Církve musí znovu oslovit nevěřící a skeptiky a ukázat, proč je evangelium „emocionálně naplňující, intelektuálně inspirující a morálně dobré“, dodala.

Také Luke Greenwood (Polsko) vyzval, abychom „šli za ztracenými“ v sekularizované evropské kultuře a cílenou evangelizací „vyvolávali duchovní hlad“. „Našim mladým lidem jsme v církvích udělali příliš pohodlné věci a oni se nudí, musíme je vytáhnout ven,“ řekl, když se podělil o setkání s nevěřícími v pouličním kontextu. Greenwood vyzval k „novému misijnímu hnutí“, které bude „odvážné“.

Lindsay Brown (Wales), mentor mladých evangelistů v univerzitním prostředí, poukázal na příklad rané církve. Uvedl, že v prvních třech stoletích po Letnicích se projevovalo odhodlání k evangelizaci, osobitá etika, silné společenství a ochota trpět pro evangelium.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 5. června 2023 Foto: LEF 2023

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář