Evan Roberts – smutný hrdina velkého velšského probuzení (část 1.)

Příběh Evana Robertse a velšského probuzení v letech 1904 až 1905 je nejnapínavější, ale také nejsmutnější v celé historii probuzení. Na jedné straně vidíme, jak během pouhých devíti měsíců, od listopadu 1904 do srpna 1905, přišlo ve Walesu ke Kristu sto tisíc duší. Byl to také začátek celosvětového probuzení, které přivedlo do Božího království další statisíce lidí. Na druhé straně vidíme Evana Robertse, hlavního hrdinu tohoto Božího hnutí, jak se nervově zhroutil, což způsobilo jeho odchod z veřejného života do ústraní. 

 Kromě toho se plody probuzení ve Walesu (ale ne na celém světě) brzy ztratily kvůli kritice, obavám z podvodu a velšské teologii, která potlačovala jistotu spasení. Během jedné generace už nic nenasvědčovalo tomu, že by k probuzení vůbec došlo.

Mládí Evana Robertse

SOUVISEJÍCÍZačalo to ve Walesu

Evan Roberts se narodil a vyrůstal ve velšské rodině v Loughoru na hranicích Glamorgan a Carmarthenshire, ve které se praktikovala metodistická a kalvinistická zbožnost. Jako chlapec byl neobyčejně vážný a velmi pilný. Učil se nazpaměť verše z Bible a denně navštěvoval kapli Moriah, kostel vzdálený asi kilometr od jeho domova. Již ve 13 letech se u něj začalo projevovat srdce pro Boží navštívení. Později napsal: „Řekl jsem si: Chci mít Ducha svatého. A za každého počasí a navzdory všem těžkostem jsem chodil na shromáždění… Deset nebo jedenáct let jsem se modlil za probuzení. Dokázal jsem prosedět celé noci a číst nebo mluvit o probuzení. Byl to Duch svatý, který mě vedl, abych přemýšlel o probuzení.“

Biblická škola a setkání s Duchem svatým

Po práci v uhelných dolech nastoupil na školu v Newcastle Emlyn jako kandidát pro duchovní službu. Psal se rok 1903 a bylo mu 25 let.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

V té době hledal u Pána více jeho moci. Věřil, že bude pokřtěn Duchem svatým. Pán ho začal budit v jednu hodinu ráno, kdy se čtyři hodiny modlil a v pět hodin ráno se vracel do postele, aby spal další čtyři hodiny.

V té době navštívil shromáždění, kde kázal Seth Joshua, a slyšel, jak se evangelista modlí: „Pane, pokoř nás“. Duch svatý řekl Evanovi: „To je to, co potřebuješ“. Na následujícím shromáždění Evan zažil mocné naplnění Duchem svatým. „Cítil jsem živou sílu, která prostupovala mým tělem. Vyrazilo mi to dech a nohy se mi nesmírně třásly. Tato pulzující síla byla s každou modlitbou silnější a silnější, až jsem cítil, že mě roztrhá. Celé mé nitro se třáslo, a kdybych se nemodlil, praskl bych. Padl jsem na kolena s rukama přes židli před sebou. Má tvář byla celá od potu a slzy mi tekly proudem. Volal jsem: „Pokoř mě, pokoř mě!“ Byla to Boží nesmírná láska, která mě pokořila… jaká vlna pokoje zaplavila mé nitro…. Naplnil mě soucit s těmi, kdo se musí ponížit u posledního soudu, a plakal jsem. V návaznosti na to na mě uchvátilo Boží dílo při spáse lidské duše. Cítil jsem vášnivou touhou projít celý Wales, abych vyprávěl o Spasiteli“.

Dvě vidění

Netřeba dodávat, že jeho studium začalo být až na druhém místě. Začal se modlit za sto tisíc duší a měl dvě vidění, která ho povzbudila ve víře, že se to skutečně stane. Viděl zapálenou svíčku a za ní vycházející slunce. Cítil, že výklad je takový, že současná požehnání jsou ve srovnání s planoucí slávou slunce jen jako zapálená svíčka. Později bude celý Wales zaplaven slávou probuzení.

K dalšímu vidění došlo, když Evan spatřil svého blízkého přítele Sydneyho Evanse, jak hledí na měsíc. Evan se zeptal, na co se dívá, a k jeho velkému překvapení to viděl také. Byla to paže, která jako by byla natažená od měsíce dolů k Walesu. Nepochyboval o tom, že probuzení je na cestě.

První setkání

Poté se cítil veden k tomu, aby se vrátil do svého rodného města a vedl setkání s mladými lidmi z Loughoru. Se svolením pastora zahájil shromáždění a povzbuzoval k modlitbám za vylití Ducha svatého. Počet shromáždění se pomalu zvyšoval a lidé se stále více horlivěji modlili za Boží navštívení.

Během těchto setkání dal Duch svatý Evanovi čtyři požadavky, které měly být později aplikovány během celého nadcházejícího probuzení:

1. Vyznání všech známých hříchů

2. Pokání a náprava

3. Poslušnost a odevzdání se Duchu svatému

4. Veřejné vyznání Krista

Duch svatý začal působit v jejich středu. Lidé plakali, vyznávali své hříchy, radovali se ze spasení nebo se kořili v Boží bázni. To byl začátek velšského probuzení.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Zdroj: Revival Library Datum: 14. června 2022 Foto: screenshot – Robert Evans

Tags: ,,,,,

1 Komentář

  1. Smutný možná z pohledu milovníka tohoto světa. Kdo zná Svaté písmo tak ví, že tento svět nenávidí následníky Ježíše.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář