Evangelická církev zvolila nové vedení na dalších šest let

Praha – Novou synodní radu, která bude stát v čele církve zvolil v pátek 21. května 2021 dopoledne synod Českobratrské církve evangelické.

Jako první byl zvolen synodní senior Pavel Pokorný, dosavadní farář v Praze – Střešovicích, synodním kurátorem byl zvolen Jiří Schneider.

Prvním náměstkem synodního seniora byl zvolen Ondřej Titěra, farář v Jablonci nad Nisou, druhým náměstkem synodního seniora Roman Mazur.

První náměstkyní synodního kurátora byla zvolena Simona Kopecká, druhou náměstkyní synodního kurátora Jana Šarounová.

Synodní senior Pavel Pokorný (1960) je od roku 2000 farářem sboru v Praze-Střešovicích. Jeho předchozím působištěm byl Trutnov (1987 – 1999), kam nastoupil po studiích a po základní vojenské službě. Při svém ročním pobytu v USA se zaměřil na pastoraci. Je ženatý, má čtyři děti.

„Chtěl bych se zaměřit na to podstatné – víru, naději, lásku – co dostáváme darem a na otevřenost vůči Božím darům a s ní spojenou svobodu od lpění na vlastních představách“, říká Pavel Pokorný a dodává. „Důležitá je pro mě inspirace z evangelických zdrojů: zaujetí pro Písmo svaté, důraz na osobní a rodinnou zbožnost, společný zpěv, prožitek prostých bohoslužeb, kvalitní vzdělání, účelné i krásné nakládání s omezenými prostředky a život v naději a radosti ze svobody.“

Synodní kurátor Jiří Schneider (1963) je konzultantem v oblasti mezinárodních vztahů a ke svým plánům říká: „Toužím potom, aby evangelická církev byla otevřeným, putujícím a hledajícím společenstvím, v němž se kloubí úcta k dědictví předků s odhodláním ke změnám zaběhaných pořádků (reformaci), vyhlížení nápravy věcí lidských a odvaha k novým krokům.“

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je druhou největší církví v ČR. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. K farářské službě pověřuje ČCE muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Tisková zpráva Datum: 21. května 2021 Foto: vedení ČCE

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář