Filip Mazur: Československý evangelista píše historii v Pákistánu

Kampaň v Lahore: V roce 2023 nastal v naší službě průlom a udělali jsme první kampaň v Pákistánu. Této kampaně jsem se nemohl zúčastnit osobně, protože bych si nestihl zařídit víza. Na přípravu jsme měli pouze 3 týdny, takže moje přítomnost se vyřešila tak, že jsem kázal přes videoprojektor přes internet. Kampaň překonala očekávání – přišlo přibližně 3500 lidí. Mnoho muslimů se obrátilo a odevzdalo svůj život Ježíši a mnoho z nich bylo pokřtěno Duchem svatým. Lidé svědčili o nadpřirozených uzdraveních z různých chorob a o tom, že poprvé cítili přítomnost Boží ve svém životě. Jeden z největších zázraků, které jsme viděli, bylo rozmnožení jídla a dárků pro sirotky, které jsme se rozhodli nakrmit právě v rámci kampaně. Měli jsme zaregistrovaných přibližně 500 dětí. Na kampaň jich ale přišlo více jak 800. Pro Boha to ale nebyl problém. Krabičky s jídlem a dárky byly přesně pro každého – Bůh to rozmnožil. 

Kampaň Karáčí: První kampaň jsme měli v srpnu. Celé to vzniklo jedním vyučováním v internetové televizi, kde se Bůh dotkl mnoho lidí a toto vyučování viděl i jeden pastor z Karáčí, který má velkou učednickou síť a službu nejen v Pákistánu, ale i v mnoha muslimských zemích. Je pastorem sboru a zároveň vedoucí SS Biblical College (biblické školy). Zavolal nám a pozval nás na graduaci zhruba 400 studentů v listopadu. Zeptal se také, jestli bychom nechtěli udělat kampaň v Karáčí. Byla to veliká výzva a zkouška víry. Věděl jsem, že budu muset mít víru na hodně financí, ale souhlasil jsem. Jelikož nemluvím ještě anglicky na takové úrovni, abych mohl kázat, potřeboval jsem překladatele. Nakonec jsem našel člověka, za kterého jsem byl vděčný a vnímal jsem ho jako dar a odpověď od Boha. Byl to Jan Folbrecht, který je pastorem sboru Hope v Českých Budějovicích a s manželkou pracují pro Cfan, kde s českým týmem pomáhají připravovat v Africe akce Decapolis.

SOUVISEJÍCÍ Tři tisíce lidí přijalo Krista během evangelizace Grega Laurieho

V listopadu jsme tedy letěli do Karáčí. První služba byla na graduaci studentů biblické školy, kde jsem kázal poselství o přítomnosti Ducha svatého a srdci člověka. Boží oheň a jeho přítomnost se dotýkala lidí a studentů. Byl cítit veliký hlad po Bohu. Poté v následujících dnech nás čekala cesta mimo Karáčí do zakázané oblasti, kde můžete vstoupit jen se zvláštním povolením, které pastor, jenž nás hostil, měl. Jeli jsme mezi otroky, které se církvi podařilo vykoupit. Bylo to asi 60-70 km od Indie, takže tito lidé byli trochu rozdílní od Pákistánců – lišili se vzhledem i oblečením. Byli to hinduisté, kteří uctívali hady a mrtvé lidi.

Když jsme přijeli, naplnila mne láska. Přivítali nás jako krále, když udělali koridor a házeli květy a dali nám náhrdelníky z květů. Jelikož jsme na tomto území nemohli být dlouho, kázal jsem krátké poselství spojené s mým svědectvím o obrácení se a Boží lásce. Pak jsme se všichni služebníci modlili za lidi. Přicházeli za mnou lidé s nemocemi, které jsem ani nikdy neviděl. Přišel ke mne asi šestiletý chlapec (špinavý), který měl nějaké kožní onemocnění okolo úst, která vypadala strašidelně. Nedokázal jsem se bát. Objal jsem jej a modlil se za něho a přikazoval té nemoci, aby od něho odešla. Po tomto setkání nám ukázali místo, kde otroci vyráběli cihly a pálili je ve velkých pecích, které vypadaly jako velký komín. Brečel jsem a musel jsem si utírat slzy. Byl jsem tak vděčný, že kromě kampaně jsem mohl sloužit evangeliem na místě, kam se běžný člověk nedostane.

Další den nás čekala služba v církvi pastora Sardara, který nás hostil. V církvi kázal pastor Jan Folbrecht poselství o královských dětech, a pak jsme měli křty lidí. Další den byla kampaň. Kampaně se zúčastnilo přibližně 7 000 lidí. Nemáme přesné počty – plocha byla přichystána pro 10 000 tisíc. Myslím, že jsme mohli v nějakou chvíli mít do 8 000 lidí. Kampaň byla hlídána armádou a rengery, kteří nás doprovázeli na pódium. Kampaň trvala několik hodin, protože kromě poselství bylo hodně chval, které vedli známí zpěváci z Pákistánu.

SOUVISEJÍCÍ – Studie: Evangelizace bude v post-pandemické době hrát klíčovou roli

Kampaně se zúčastnili i politické osobnosti. Například bývalý ministr vnitra, guvernér provincie, policejní komisař oblasti atd. Když přišel čas kázat, naplnilo mne nadšení a kázal jsem poselství s názvem Od mínusu k plusu, kde jsem použil příběh ze sedmé kapitoly evangelia Lukáše – o hříšné žene, která umývala Ježíšovi nohy v domě farizeje Šimona. Podstata poselství byla, že v Ježíšově přítomnosti bylo v tu chvíli hodně lidí, ale pouze jednomu z nich byly odpuštěny hříchy. Po kázání jsem dal výzvu spasení a lidé se hrnuli dopředu. Následně jsem se modlil za nemocné, a pak jsem se chtěl modlit za křest Duchem svatým.

Řekl jsem lidem “Budu počítat do tří, a když řeknu tři, začnete křičet ”haleluja” a Bůh začne jednat – Duch svatý vás naplní a budete pokřtěni, uzdravení a svobodní.”. Když lidé začali křičet “haleluja”, vybuchla Boží moc a tak trochu nastal svatý chaos, ale i organizační, protože všude se začali projevovat démoni a vycházet z lidí. Kvůli tomu jsme nemohli v tu chvíli zrealizovat více svědectví lidí na pódiu. Pastoři se modlili za lidi, překladatel se modlil za lidi, já jsem se modlil za lidi… Každý, kdo byl přístupný, se modlil, protože z lidí vycházeli démoni a potřebovali pomoc. Na pódiu zazněla dvě svědectví a o ostatních se dozvíme dodatečně. Byl tam chlapec, kterého svazoval několik let zlý duch a nemohl mluvit. Když jsme ale křičeli “haleluja”, zlý duch odešel a jemu se otevřela ústa a začal mluvit a říkal svědectví. Poté svědčila jedna žena, že když jsme křičeli “haleluja”, dostala bolesti v břiše, které byli rovné porodním bolestem a démon z ní vyšel způsobem jako kdyby ho porodila a byla konečně svobodná – po několika letech. Démon ji totiž trápil mnoho let. Po kampani jsme dostali svědectví ženy, jíž selhávaly ledviny, ale Bůh ji uzdravil. To, co jsem si ale především odnesl z celé mise, jsou zkušenosti.

Následující roky plánujeme další kampaně a otevírají se nám dveře i do jiných krajin, jako například Nepál, Dubaj…

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Filip Mazur Datum: 8. ledna 2024 Foto: Archiv Filip Mazur

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář