Film Jesus Revolution ukazuje, jak Bůh používá zlomené lidi, aby přinesl probuzení

Jesus Movement bylo jednou z nejzásadnějších událostí 20. století a zanechalo nepopiratelnou stopu v kultuře, hudbě a především v církvi a evangelizaci. V popředí zájmu filmařů však nebylo – až doposud. 

Film „Ježíšova revoluce“, který v těchto dnech přichází do amerických kin, vypráví skutečný příběh probuzení, které začalo v komunitách hippies na západním pobřeží Spojených států koncem 60. let, rozšířilo se po celé zemi a přivedlo miliony mladých lidí ke Kristu. 

SOUVISEJÍCÍPokračování filmu Umučení Krista se začne natáčet letos na jaře 

Film, v němž hrají Kelsey Grammer, Jonathan Roumie a Joel Courtney a který režírovali Jon Erwin a Brent McCorkle, přináší srdečný a někdy i humorný pohled na komplikované postavy, které stály za vznikem Jesus Movement, a na to, jak se mezi těmi nejméně pravděpodobnými skupinami lidí zrodilo probuzení, které připravilo půdu pro mnoho dnešních církví a moderní křesťanskou hudbu.  

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Ježíšova revoluce“ se odehrává na pozadí přelomu 60. a 70. let 20. století, tedy v době, kdy mladí lidé hledali smysl života a sounáležitost. Začíná na pláži Pirates Cove v Kalifornii, kde se reportér časopisu Time ocitá na místě probuzení; dlouhovlasá postava křtí lidi v oceánu, zatímco stovky lidí, včetně pastora Chucka Smithe a mladého Grega Laurieho, přihlížejí. 

„To, co vidíte, je symbolem nového života,“ říká Smith reportérovi. „Každá lítost, každé selhání, vše je navždy smyto.“

Film se vrací o rok dříve, kdy Laurie žije v malém přívěsu se svou matkou alkoholičkou (Kimberly Williams-Paisleyová). Navštěvuje vojenskou akademii a je neklidný a ztracený – dokud nepotká krásnou mladou ženu Cathe, která ho pozve, aby se připojil k její partě a odcestoval do jižní Kalifornie. Ačkoli Cathe vyrůstala v nábožensky založeném domově, touží se vymanit ze všech pravidel a omezení a ve snaze toho dosáhnout se uchýlí k drogám. 

Smith mezitím sleduje reportáž o hippies – a je znechucen. Jsou to ztracení, bezcílní protiváleční fanatici a upřímně řečeno, potřebují vykoupat. Je to, jak říká svému shromáždění, „generace bez zábran“.

A pak jeho dcera Jeanette vezme stopujícího hipíka, který se představí jako Lonnie Frisbee. Je nápadně podobný Ježíšovi a vášnivě přivádí duše ke Kristu – a Jeanette ho chce svému otci představit. Ačkoli se Smith zpočátku brání, Frisbeeho svědectví ho dojme a otevře partě hippies a pouličnímu kazateli dveře svého domu i kostela. 

Poté, co čelí odporu církevního vedení kvůli začlenění hippies do shromáždění, Smith veřejně oznámí, že jeho církev vítá všechny lidi, hippies i všechny ostatní, a netrvá dlouho a začne hnutí. 

„Budeš potřebovat větší kostel,“ řekne mu Frisbee – a z toho se zrodí hnutí Calvary Chapel.

I Laurieho život se má převrátit naruby. Poté, co se Catheina sestra málem předávkuje, je Cathe rozčarovaná ze životního stylu, který jí sliboval svobodu. A když jeho kamarádi málem nabourají s dodávkou, když jsou sjetí drogami, potká Laurie Frisbeeho, který ho seznámí s Ježíšem a s příslibem věčného života. Netrvá dlouho a oba jsou pokřtěni ve Smithově a Frisbeeho církvi.

Jak se probuzení rozrůstá, Frisbee začíná konat také službu uzdravení a tisíce lidí jsou zachráněny. Laurie, sám začínající pastor, se stává horlivým účastníkem Frisbeeho evangelizačního úsilí. Brzy však mezi Smithem a Frisbeem vypuknou třenice, protože Frisbeeho začne rozptylovat jeho ego.

„Beze mě by nebylo žádné hnutí!“ prohlásí, než ke zděšení Laurieho oznámí svůj odchod ze Smithovy církve. Než však Frisbee odejde, podělí se o vizi, kterou mu dal Bůh: Viděl Laurieho, jak mluví před tisíci lidmi a sdílí evangelium. 

Laurie však stále bojuje s traumatem z dětství i s osobními problémy: Když žádá o svolení ke sňatku s Cathe, čelí odporu jejích rodičů a upřímně řečeno, není si jistý, zda by měl vstoupit do služby. Bůh má však jiné představy a v jedné klíčové scéně filmu se Smith s úsměvem dívá, jak Laurie křtí lidi v oceánu. 

Dnes, díky Smithovu mentorování, vede Laurie vlastní církev Harvest Christian Fellowship, která je jednou z největších církví v USA – a s Cathe jsou manželé už téměř 50 let. Vliv, který měli na křesťanskou kulturu hippies stojící za Ježíšovým hnutím, známí jako „Jesus freaks“, je patrný dodnes, zejména v křesťanské rockové a gospelové hudbě. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Zdroj: The Christian Post Datum: 24. února 2023 Foto: screenshot YouTube – Jesus Revolution

Tags: ,,,,,,

1 Komentář

 1. NAVIGACE
  Co byste měli vědět o probuzení a historii probuzení v Americe

  To, co bylo naplánováno jako hodinová bohoslužba, se na Asburyho univerzitě změnilo v několikadenní probuzení. Probuzení na křesťanské univerzitě ve Wilmore ve státě Kentucky přilákalo lidi z celé země. Viceprezident Asbury Mark Whitworth říká, že podobně jako bohoslužba v kapli probuzení zahrnovalo čtení z Bible, poselství a zpěv, stejně jako modlitby mezi čtyřma očima a v malých skupinkách.

  Zde je devět věcí, které byste měli vědět o probuzení a historii probuzení v Americe.

  Bible nemá pro probuzení žádné slovo, ale odhaluje určitý vzor

  Starý zákon dokumentuje několik případů, kdy Bůh přináší duchovní obnovu do života svého lidu (např. 2 Sam 6, 2 Kron 29, Ezdráš 9-10). Ačkoli neexistuje jediné hebrejské slovo, které by vyjadřovalo smysl probuzení, Starý zákon odhaluje něco, co by se dalo nazvat „vzor probuzení“. Jak upozorňují Collin Hansen a John D. Woodbridge ve své knize A God-Sized Vision, je tento vzor následující: „Po období duchovního úpadku někdo vystoupí, aby přiznal, že národ nežije podle dobrého a milostivého Božího zákona. Ostatní začnou vidět problém a odvrátí se od své zbloudilé cesty. Bůh slyší jejich prosbu a odpovídá na jejich volání po probuzení.“

  SOUVISEJÍCÍ – Jedno probuzení střídá další: Brownsvillské probuzení

  Neexistuje shoda na tom, jak definovat probuzení

  Protože Bible jasně nedefinuje, co je probuzení, bylo navrženo mnoho definic. Například J. I. Packer definoval probuzení jako „Boží oživující navštívení svého lidu, které se dotýká jejich srdcí a prohlubuje jeho dílo milosti v jejich životech“. Jak říkají Hansen a Woodbridge: „Je možné, že to, co my klasifikujeme jako probuzení, apoštolové chápali jako očekávaný postoj církve k Bohu, k sobě navzájem a k okolnímu světu. Pokud je tomu tak, pak bychom mohli probuzení chápat jako dobu, kdy se křesťané rozpomínají na své povolání a přijímají je díky Boží milosti a moci Ducha svatého.“

  Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
  Váš e-mail

  Probuzení vede k duchovní obnově a vzniku nových duchovních hnutí

  Zmatek v používání termínu pro duchovní obnovu se rozšiřuje i na další termíny související s oživením, jako je „probuzení“ (např. Velké probuzení), „obnova“ (např. Charismatická obnova) a „hnutí“ (tj. Jesus Movement). Užitečné rozlišení mezi nimi spočívá v tom, že k obnově dochází, když se Bůh dotkne srdce jednotlivce, k probuzení dochází, když se Bůh dotkne společenství věřících, a k Božímu hnutí dochází, když je zasažena širší společnost mimo církev.

  První velké probuzení zrodilo americké evangelikální křesťanství

  Velkým probuzením se rozumí náboženské a kulturní změny, ke kterým došlo v koloniální Americe mezi 30. a 60. lety 18. století. Řada probuzení se rozšířila po celé zemi a přinesla nejvýznamnější společenskou změnu, k níž došlo před americkou revolucí. Jak uvádí historik Thomas Kidd, Velké probuzení stálo u zrodu amerického evangelikálního křesťanství. Probuzení pomáhají zdůraznit, že všichni lidé se rodí jako hříšníci, že hřích bez spasení pošle člověka do pekla, že všichni lidé mohou být spaseni, pokud se Bohu vyzpovídají ze svých hříchů, a že osobní obrácení je nezbytnou událostí, která vychází z hledání odpuštění a přijetí Boží milosti.

  Druhé velké probuzení vedlo k sociálním reformám a novým náboženským hnutím

  Období známé jako Druhé velké probuzení začalo asi 50 let po skončení Velkého probuzení. Metodisté a baptisté se ujali vedení a využili probuzení k rozšíření křesťanství do pohraničních oblastí Ameriky. Toto probuzení skutečně vedlo k výraznému nárůstu metodistického hnutí – z přibližně 20 sborů v roce 1776 na více než 19 000 v době občanské války, což z nich učinilo největší protestantskou denominaci v USA. Druhé velké probuzení také podnítilo řadu sociálních reforem (reforma vězeňství, střídmost, dodržování neděle, práva žen) a vedlo ke vzniku dalších náboženských hnutí, jako je hnutí adventistů, hnutí svatosti, hnutí obnovy a mormonismus.

  SOUVISEJÍCÍ – Michael Brown / Jak pečovat o oheň probuzení

  Modlitby podnikatelů vedly k národní obnově

  V roce 1857 začal laický misionář Jeremiah Calvin Lanphier pořádat v New Yorku polední modlitební setkání. První den se dostavilo pouze šest mužů. V následujícím roce se však na shromáždění, které se stalo známým jako Duchovní oživení podnikatelů v letech 1857-1858, denně modlilo 10 000 mužů. Probuzení se rozšířilo po celé zemi a vedlo k tomu, že do církve přibylo odhadem milion věřících.

  Probuzení v Los Angeles dalo vzniknout letničnímu hnutí

  Probuzení na Azusa Street bylo sérií probuzeneckých shromáždění v Los Angeles, která začala 9. dubna 1906 a trvala zhruba do roku 1915. Tato probuzení byla opovrhována mnoha zavedenými denominacemi a vedla mnoho lidí, které tento nový letniční styl přitahoval, k zakládání vlastních církví a společenství. Vedlo to dokonce ke vzniku Assemblies of God, největší letniční denominace na světě.

  Jesus Movement spojilo kontrakulturu s evangelikalismem

  Spojením kontrakultury konce 60. let a obnovy mezi americkou mládeží vedlo ke vzniku Jesus Movement. Hnutí, které dosáhlo vrcholu v polovině 70. let, přitahovalo lidi na okraji společnosti, jako byli hippies a další „Ježíšovi podivíni“. Ježíšův lid, říká Larry Eskridge v knize Boží věčná rodina: Hnutí Ježíšových lidí v Americe, začalo do evangelikálních církví začleňovat kulturu mládeže. To vedlo ke vzniku takových fenoménů, jako je současná křesťanská hudba (CCM) a moderní chvály a uctívání, a takových trendů, jako je neformální oblékání v církvi a rostoucí upřednostňování služby mládeži.

  Vysoké školy se staly hlavním místem konání probuzení

  V průběhu amerických dějin se probuzení často odehrávala mezi mladými lidmi a byla obzvláště častá na univerzitních kampusech. Například probuzení na univerzitě Yale v roce 1802 vedlo k tomu, že třetina studentů, kterých bylo tehdy 230, vyznala nově nalezenou víru v Krista. Téměř o 150 let později, v roce 1950, upoutalo probuzení v kapli Wheaton College pozornost časopisu Time, který si všiml, jak „posluchárnou proběhla vlna duchovního nadšení“. A nedávné probuzení v Asbury je posledním z řady probuzení v kapli této koleje. Jak říká univerzita: „Několikrát se stalo, že kampusem proběhla významná hnutí Ducha svatého, která zasáhla celý národ.“ K probuzením došlo v kampusu Asbury v letech 1905, 1908, 1921, 1950, 1958, 1970, 1992 a 2006.

  Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

  Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

  Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi.

  Autor: Joe Carter Zdroj: The Gospel Coalition Datum. 25. února 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

  Tags: církev,Duch svatý,evangelikálové,probuzení

  SDÍLEJ
  Facebook
  Twitter
  Linkedin
  Email
  SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

  LIFESTYLE
  ÚNO 23, 2023
  Tim Keller o úpadku a obnově americké církve (část 1)

  LIFESTYLE
  ÚNO 22, 2023
  Jedno probuzení střídá další: Brownsvillské probuzení

  LIFESTYLE
  ÚNO 20, 2023
  Zlehčováním hříchu homosexuality si další generaci nezískáme
  1 KOMENTÁŘ

  Mikael

  25. února 2023 18:12
  Jen poznamenávám, že L. Frisbee byl aktivní homosexuál, zemřel s diagnózou AIDS:

  „Málokdo tehdy ovšem mohl tušit, že Frisbee byl stále praktikujícím homosexuálem. Když byl Wimberem, na popud Smithova syna, s danou věcí konfrontován, nezapřel a musel odejít z vedení.[22] Později, v roce 1993, vlivem aktivního sexuálního života, zemřel na AIDS. Scorgie uvádí, že jeho smrt otřásla oběma hnutími a vedla k rozčarování a zároveň mlčení o jeho osobě.“

  Zdroj: https://www.apologet.cz/?q=articles/id/398-lonnie-frisbee-john-wimber-a-vinice

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář