Finská policie šetří poslankyni za citování pasáže z Bible

Helsinky – Křesťanskou členku finského parlamentu šetří policie v souvislosti se zveřejněním pasáže Nového zákona na sociálních síti, kde vyjádřila svou námitku proti účasti luteránské církve na akci LGBT komunity.

HelsinkiTimes informují, že policie zahájila vyšetřování názorů poslankyně Päivi Räsänenové. Policejní oddělení v tiskové zprávě uvedlo, že členka parlamentu je obviněna z „agitace proti etnické skupině“.

V červnu Räsänenová, členka finské evangelické církve a bývalá předsedkyně křesťanských demokratů, na Facebooku kritizovala účast své denominace jako oficiálního partnera pochodu HelsinkiPride.

„Jak se doktrína církve, Bible, shoduje s tím, když se hanba a hřích vynořují jako téma hrdosti?“ zeptala se Räsänenová, bývalá ministryně vnitra, v příspěvku ze dne 17. června a zveřejnila pasáž z Římanům 1,24-27:

Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla;

vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen.

Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.

Podle zprávy policejního oddělení, finský trestní zákoník definuje „agitaci proti etnické skupině“ jako zveřejňování jakýchkoli informací nebo názorů, které „ohrožují nebo hanobí skupinu na základě rasy, barvy, národnostního nebo etnického původu, náboženství nebo víry, sexuální orientace nebo postižení.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 11. záři 2019  Foto: CC Search – Päivi Räsänenová

Tags: ,,

9 Komentáře

 1. Nepochybně postupem času bude stále více a více docházet ke konfliktům mezi pravdou obsaženou v Písmu a světem. Není to však nic, co by se vymykalo Božímu plánu. Svět bude stále více nenávidět pravdu tak, jak již postupně můžeme stále zřetelněji pozorovat v realitě našeho života. Svět používá stále záludnější a promyšlenější „triky“, jak obelstít naší mysl a zneužít naše city. Bude vymýšlet zcela jiná pravidla hry, které budou „šité na míru“ pouze jemu. Právě Písmo nás i na toto upozorňuje, stejně jako o nevyhnutelnosti …

  Odpověď
 2. Paní poslankyně při svém studiu Bible nějak přehlédla
  „ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon.
  Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění. „(1.Kor 14:34-35)

  Odpověď
  • Aź mě „zamrazilo“ a okamžitě se mi vybavila podobnost s náboženstvím, které vůbec neuznává ženy a jejich práva. Takto by to apoštol Pavel jistě nepoužil a ani nezamýšlel.

   Odpověď
  • Zneužíváte Písmo a vytrháváte jej z kontextu. Paní poslankyně projevila více statečnosti, než většina mužů. Včetně Vás, kdy se jen přizpůsobujete většině a vezete se na vlně hlavního proudu.

   Odpověď
  • Pání poslankyně může mluvit jak chce, a pokud si na tu chvíli když píše přehodí šálu přes hlavu, tak tím náplní Pavlovu radu. Jenže za zmínku stojí i pasáž ze Skutků o nutných věcech (15:29), a tam se nemluví ani o té šále.

   Odpověď
 3. Nepřípustnost homosexuálních vztahů nejen pro Židy a křesťany, ale pro celé lidstvo, je v Bibli dána příkazy Stvořitele člověka v určení jím nařízeném řádu pohlavního života ve SZ, z něhož vychází i řád novozákonní výše citovaný! V Toře / 3 Mojžíšova k.l8,v.21,22/ nařizuje Stvořitel člověka: Neznesvětíš jmeno Boží, Já jsem Hospodin. Nebudeš souložit s mužem jako s ženou, je to ohavnost! A též v knize 3.M. k.20 v.13: Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti – musejí zemřít a jejich krev padni na ně… Tato přikázáni stvořitelského řádu Božího jsou uváděna hned vedle vyjmenování všech incestů a zoofilie. Po dva tisíce let byl tento styk v civilizované Evropě nazýván sodomií podle biblických měst, jež právě pro tuto zvrhlost byla Hospodinem vyhubena /dnes oblast Mrtvého moře/ právě tak jako jeden ze 12 Izraelských kmenů až na 300 mužů /Benjamin/ Nejde o to někoho usmrcovat či hubit. Nový zákon zná v případě pokání a změny života Boží odpuštění, ale musí se přestat hřešit!
  A kdo toleruje to, co Bůh Stvořitel netoleruje, je v těžkém hříchu vůči Stvořiteli! – A pak na zahynutí stejně dojde.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář