Halík volá po návratu ke křesťanským kořenům a nové evangelizaci

Teolog Tomáš Halík se v poslední své úvaze věnoval islámským teroristům, radikálním pro-life aktivistům, křesťanům podporujícím Trumpa a odpůrcům papeže Františka. Podle katolického kněze je možné vnímat ve všech těchto skupinách určitou podobnost.  

„Co mají společného teroristé, vykřikující náboženská hesla, křesťané, podporující Donalda Trumpa, radikálové pro-life skupin, odpůrci papeže Františka, zasílající mu „synovská napomenutí“, bojůvky „na obranu bílého heterosexuálního muže“ nebo pokus Jaroslava Kaczynského vytvořit v Polsku autoritativní katolický stát?“ táže se v úvodu svého blogu zveřejněném na Aktuálně.cz.Islámští teroristé dnes patří „k nejnápadnějším, nejznámějším a nejnebezpečnějším příkladům náboženské patologie,“ kteří podle Halíka „zcela ignorují etické zásady islámu a zneužívají citáty, vytržené z kontextu posvátných textů.“

 Halík se domnívá, že křesťané, podporující Trumpa pro jeho pro-life politiku, ignorují jeho chování, které popírá morální zásady křesťanského učení. Varuje, že  „žádný politik není mesiáš“ a připomíná, že k „prorocké úloze církve patří kritika a „desakralizace politiků.“


„Radikálové pro-life skupin ignorují fakt, že kriminalizace potratů není jedinou a nejvhodnější cestou k ochraně nenarozeného života. Například zpřísnění zákonů o potratech v Polsku povede zřejmě pouze k potratové turistice polských žen do okolních zemí a nebezpečným domácím potratům,“ pokračoval Halík s poukázáním na aktuální medializovanou situaci v Polsku. Také oceňuje odvahu rodičů, kteří se rozhodli mít zdravotně postižené děti a označil tento nelehký krok za „morální hrdinství.“

Odpůrcům papeže Františka, kteří „mají upřímnou starost o identitu katolické víry,“ Halík vzkazuje, že „tento systém do sebe perfektně logicky zapadá, avšak při závanu reality života se hroutí jako domeček z karet. Zastávají přesně onen typ legalistického náboženství, se kterým celoživotně zápasil Ježíš z Nazareta.“

Halíkova kritika směrovala také na polského politika Jaroslava Kaczynského. Jeho snaha vytvořit z Polska „autoritativní katolický stát je nebezpečným příkladem spojení náboženství a politiky, který přispívá k radikální sekularizaci polské společnosti a diskreditaci křesťanství zejména u mladé generace a u vzdělaných lidí,“ píše katolický kněz a držitel několik mezinárodních ocenění.  „V zemích, kde „pseudonáboženství“ už silně zachvátilo tradiční církevní struktury a kde nastává hluboká krize důvěry v církev, je nutné vrátit se ke kořenům evangelia a začít opravdu „novou evangelizaci,““ dodává na závěr Halík a za příklad dává „synodální proces“ v katolické církvi v Německu.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 13. října 2020 Foto: Wikimedia Commons – Halík

Tags: ,,,,,

15 Komentáře

 1. Paradoxem je, že právě církev, ke které se hlásí a obhajuje pan Halík a která v čele právě s papeži „obohatila“ sama sebe špínou světa a zneužívala jej ve svůj prospěch, nyní z tohoto postu upozorňuje na světské morální poklesky. Dokonce doporučuje směr a vývoj, který je pro svět ten nejsprávnější.

  Ale toto však není popud k nějaké nenávistné rivalitě nebo k dohadování, zda je ta či ona církev správnější, ale k hlubokému zamyšlení, zda prvotním posláním církve je kriticky zasahovat do chodu světa (a přiznejme si, že pro mnohé i zaměstnáním). Mě ale stále není jasné o co vlastně pan Halík usiluje? Chce, aby se mu naplnila vize, že si zde na zemi všichni v lásce podají ruce, všichni si budou rovni, nikdo se nebude nad nikoho povyšovat, nikdo nebude nikomu nic závidět, překovají se zbraně v pluhy (nebo roboty), všechna náboženství si budou rovna, zmizí násilí a nemoci atd.? Vždyť toto je zcela mimo realitu a dokonce i mimo Písmo.

  Odpověď
 2. T.Halík má problém s fundamentalismem, mluví o pseudonáboženství a náboženské patologii. Evangelikálové jsou pro Halíka fundamentalisté. Halíkovu teologii lze snadno vyvrátit právě fundamentalismem, Božím slovem.
  V nikom jiném není spásy ,není pod nebem jiného jména, jímž bychom mohli být spaseni.
  Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen a to je Ježíš Kristus.
  Tak to je ten fundamentalismus, který T. Halíkovi tak leze na nervy. Což takhle založit novou církev a základem by byly evropské hodnoty

  Odpověď
 3. Jak Karel Krejčí, tak Konečný Fr. vkládají Tomáši Halíkovi do úst slova, která neřekl, a za ně ho pak odsuzují. Fuj! Tomáš Halík neřekl, že „všechna náboženství jsou si rovna“ ani to, že „evangelikálové jsou fundamentalisté“.

  Odpověď
  • T.Halík hodil fundamentalisty a islámské teroristy do jednoho pytle – pseudonáboženství, náboženská patologie. Trumpa volili podle Halíka fundamentalisté a to jsou z velké části evangelikálové. Neuvádím přesnou citaci, ale z jeho slov to vyplývá.

   Odpověď
 4. Konečný Fr. – Tak nějak. Sám výraz fundament znamená základ, čili to, co je už položeno, Kristus. Byť on tím asi myslí něco jiného.

  Odpověď
 5. Po čem volá Halík. Za otevření našich hranic migrantům a vytvoření multikulturní společnosti. Za podporu genderové ideologie a její vstup do školství , legislativy a soudů. To požaduje nejen pro nás, ale i pro Poláky a Maďary. To je ta nová evangelizace.

  Odpověď
 6. Dále T. Halík vytýká fundamentalistům intoleranci (vlastnictví celé pravdy). Muslimové mají svou pravdu v Koránu a urážku proroka trestají smrtí. To je ta etika. Vlastní křesťané celou pravdu? Ano, vlastní. V Kristu je zjevena dokonale Boží vůle a v Něm je obsažena veškerá moudrost. Jenom on je Pravda, mimo Krista jsou další všelijaké pravdy, které nevedou ke spáse člověka. T. Halík musí jít za muslimy s radostnou zvěstí, že Korán mohou odevzdat do sběrných surovin, jelikož v Bibli je vše o Kristu a spáse člověka dostatečně obsaženo.

  Odpověď
   • Žel, svůj komentář, že pan Konečný lže, jsem omylem zařadil až za jeho druhý text. Opravuji se. Lživý je tento text: Po čem volá Halík. Za otevření našich hranic migrantům a vytvoření multikulturní společnosti. Za podporu genderové ideologie a její vstup do školství , legislativy a soudů. To požaduje nejen pro nás, ale i pro Poláky a Maďary. To je ta nová evangelizace.

    Odpověď
    • Pane Konečný,

     kdybyste si přečetl evangelia, zjistil byste, že farizeové a zákoníci Ježíše neustále osočovali, že neplní Zákon daný jim Mojžíšem. Oni byli těmi fundamentalisty myslící si, že když mají prostudovaný Mojžíšův Zákon, že vlastní celou pravdu. Ježíš jim na konkrétních případech ukázal, jak daleko jsou od Boží vůle. Například když chtěli podle zákona kamenovat cizoložnici. Ježíš žádná přikázání nepopřel, ale učil, že zákon lásky (milosrdenství, soucitu) ční vysoko nad všechna přikázání.

     Člověk musí v životě řešit mnohá morální dilemata, pro něž v Bibli neexistuje precedens, kterým by se měl řídit. A tak nikdo, kdo si prostuduje Bibli, nemůže říci, že zná celou pravdu. V konkrétní životní situaci si nemůže být nikdy jistý, jak by se měl správně zachovat. Tak například: Bylo správné, že první republika vyhnala zpět do Rakouska židovské migranty, kteří k nám prchali před Hitlerem po anšlusu Rakouska?

     Odpověď
     • Já jsem ta cesta, pravda a život. To není můj citát. To je ta jediná Pravda, na níž je postaven život křesťana. EU neuznává žádnou pravdu, všechno je relativní – to je pravda neomarxistů. Kristus je jediné jméno ve kterém je spasení. Rozumíte tomu? Není žádné jiné. Jiných jmen a pravd je mnoho – ale pro spásu člověka naprosto nedostatečných a bezcenných.

   • Pan Pavel V. ze 14.11. ve 13,31 a 13,37 nazval pana Konečného zlým lhářem.

    Ale o otevření hranic migrantům, o vytvoření multikulturní společnosti a podpoře genderu existuje na webu řada článků od pana Halíka. Kdokoliv si to může vyhledat, jedná se o mnoho desítek odkazů. Na druhou stranu jsem nedohledal jediný článek od p. Halíka, kde by tématem bylo Kristovo evangelium.

    Nechci se pouštět do dlouhých rozborů, co p. Halík řekl o tom, jak vlastně chápe novou evangelizaci. Stručně by se dalo napsat, že tím myslí jednou provždy opustit biblický (podle něj fundamentalistický) koncept evangelia, což je dobrá zpráva o odpuštění hříchů v ukřižovaném a vzkříšeném Božím Synu pro všechny ateisty, muslimy, budhisty, meditující liberály i pro křesťany.

    Pan Konečný mohl v tomto kontextu duchovního světa p. Halíka celkem oprávněně použít nadsázku: „To je ta nová evangelizace.“ Za tuto vtipnou nadsázku byl panem V. hluboce uražen a jeho rada panu Konečnému „kdybyste si přečetl evangelia“ platí především pro něj samotného:

    Matouš 7,1-5 „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? Anebo jak můžeš říkat svému bratru: ‚Dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka‘, a hle, ve tvém oku je trám? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář