Hlasy z rozvalin

Výzva představitelů ukrajinských teologických vzdělávacích institucí k válce Ruské federace proti Ukrajině

„Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny“ (1. Korintským 12,26). „Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země“ (1. Mojžíšova 4,10). 

Od chvíle, kdy 24. února 2022 začala invazí v plném rozsahu další fáze rusko-ukrajinské války, jsme my, představitelé ukrajinských teologických vzdělávacích institucí, svědky masivních válečných zločinů, včetně množství projevů násilí, iracionální krutosti a nelidského zacházení s civilisty, ničení měst, poprav pokojných civilistů, znásilňování, drancování a rabování.

SOUVISEJÍCÍ – Obětí ruského masakru v Buči je i děkan evangelikálního semináře 

Vyjadřujeme křesťanskou solidaritu s oběťmi ruského vpádu na Ukrajinu.

Po příkladu Krista, který na sebe ve vtělení vzal plnost lidské existence, se ztotožňujeme s oběťmi agrese a odmítáme stát tiše stranou a tvářit se, jako by se nic nedělo. Truchlíme spolu s těmi, kdo přišli o své blízké v Irpini, Buči, Hostomelu, Mariupolu, Charkově, Izjumu, Černihivu, Sumách, Kramatorsku a mnoha dalších ukrajinských městech. Pláčeme s oběťmi násilí a nelidského jednání ruských vojsk a společně s nimi požadujeme, aby už teď, ještě než rozsudek vynese spravedlivý Soudce, posloužily spravedlnosti pozemské soudy. Modlíme se za miliony vyhnaných lidí a za uprchlíky, za rodiny, které teď nemohou být spolu, za rodiny padlých vojáků i za lidi, kteří přišli o svůj domov a teď si neumějí představit, jak bude vypadat jejich budoucnost. Jako členové křesťanských společenství budeme dělat všechno pro to, abychom vaše utrpení zmírnili. Jsme s vámi!

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Odsuzujeme válečné zločiny ruských okupačních sil na Ukrajině.

Odsuzujeme válku vedenou Ruskou federací jako neopodstatněný, zákeřný a útočný akt agrese proti svrchované Ukrajině a jejímu lidu. Této agresi předcházelo mnoho let dehumanizace Ukrajinců ve veřejném mínění ruských občanů, podněcování k nenávisti vůči Ukrajině i jejím občanům, jejich vykreslování jako nebezpečných nepřátel, popírání práva Ukrajinců zvolit si směr svého národního a civilizačního vývoje. Tato propaganda se stala základem pro zahájení útočné války. Výzvy k „denacifikaci“ a „demilitarizaci“ jen zastírají skutečné motivy ruského vedení: pohlcení Ukrajiny Ruskem jako pokorného vazalského státu a rozpuštění ukrajinské identity v „ruském světě“. Odsuzujeme ruské metody vedení války: odmítání poskytovat civilistům humanitární koridory, popravy bez řádného soudu a zabíjení civilistů, ničení občanské infrastruktury, využívání civilistů jako lidských štítů a používání zbraní s nepřímými účinky.[1]

Důrazně odsuzujeme, jak ruští křesťané k válce s Ukrajinou mlčí, zůstávají k ní lhostejní nebo ji dokonce otevřeně podporují.

SOUVISEJÍCÍ – Ruské jednotky zabily dceru známého letničního pastora 

Hluboce nás rmoutí reakce ruských evangelikálních věřících na válku Ruska proti Ukrajině. Řada církevních vedoucích, pastorů a členů společenství zůstává zticha. V nejlepším případě opatrně mluví o modlitební podpoře a pomoci uprchlíkům, ale úplně odmítají zhodnotit válku a válečné zločiny ruské armády z biblického a morálního hlediska. Nehledáme teologické a historické důvody, proč ruští křesťané ztratili prorockou vizi a schopnost zdravého morálního úsudku a vyjádření solidarity s ukrajinskými křesťany, kteří se stali oběťmi války. Ať už jsou tyto důvody jakékoli, chceme připomenout, že se neviditelné tělo Kristovo musí projevovat viditelným způsobem: „Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny“ (1. Korintským 12,26). Utrpení bratří a sester v Kristu vyžaduje veřejné ztotožnění se s nimi.

Vyzýváme ruské křesťany k pokání ze své podpory vedení Ruské federace.

Důrazně odsuzujeme ty církevní „vedoucí“ a církevní společenství či církevní denominace, jež otevřeně podporují agresivní kroky nejvyššího vedení Ruské federace. Ať už vědomě, nebo ne, uznali císaře jako svého „pána“ a zřekli se raného křesťanského vyznání, že „Ježíš je Pán“. Tímto projevem odpadlictví vyměnili soucitnou jednotu s ukřižovaným tělem Kristovým za osobní bezpečí a blízkost k politické elitě státu. Vyzýváme je k pokání z jejich výslovné i skryté podpory ruské nesnášenlivé imperiální politiky, ideologie „ruského světa“ a útočné války proti Ukrajině. Vybízíme je, aby se ztotožnili s oběťmi agrese. Zároveň je naléhavě žádáme, aby hledali sílu Ducha svatého k praktickým krokům, které by ovlivnily veřejné mínění v Rusku ohledně války proti Ukrajině a nejvyššího vedení jejich země. „Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání“ (Matouš 3,8).

Vyzýváme mezinárodní partnery, aby nezůstávali lhostejní k ruské agresi vůči Ukrajině.

Je pro nás velkým zklamáním, že někteří mezinárodní partneři, organizace a svazky církví popisují válku neutrálními pojmy jako „krizi“, „konflikt“, „situaci“ a „násilí“. Vyhýbají se tak pojmenování agresora a nepodávají biblické a morální hodnocení projevů agrese. Žádáme, aby objektivně hodnotili invazní válku a válečné zločiny armády Ruské federace a nenaslouchali jen mluvčím ruské propagandy a těm, kdo jejich slova opakují v náboženském prostředí, ale aby naslouchali také svědectvím ukrajinských křesťanů, kteří na sobě zakoušejí skutečné cíle a prostředky této války. Vyzýváme k solidaritě s miliony ukrajinských uprchlíků, tisíci zabitými a zmučenými civilisty a s těmi, jež ruská okupace ohrožuje na životě nebo jsou v předních liniích války. Zároveň vyjadřujeme hlubokou a upřímnou vděčnost těm církvím, misijním a humanitárním organizacím, které se ze všech sil snaží zmírnit utrpení Ukrajinců, těch, kdo se stali uprchlíky v sousedních zemích, i těch, kdo jsou dosud na Ukrajině a nesou břemeno války. „Kdokoli vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu“ (Marek 9,41).

Autoři výzvy:

Olexandr Gejčenko, rektor Oděského teologického semináře (Ukrajina)

Roman Solovij, ředitel Východoevropského teologického institutu (Ukrajina)

Taras Dyatlik, oblastní ředitel pro východní Evropu a střední Asii v misijní organizaci Overseas Council-United World Mission, prorektor pro rozvoj a mezinárodní spolupráci Východoevropského teologického institutu (Ukrajina)

Olga Dyatliková, pomocná oblastní ředitelka pro východní Evropu a střední Asii v misijní organizaci Overseas Council-United World Mission (Ukrajina)

Ivan Rusin, rektor Ukrajinského evengelikálního teologického semináře (Ukrajina)

Valentin Sinij, rektor Tavrijského křesťanského institutu (Ukrajina)

Xenia Trofimčuková, projektová a programová manažerka Východoevropského teologického institutu (Ukrajina)

Následují další podpisy tohoto otevřeného dopisu.

Anglická verze: https://bit.ly/ukrevangeleduappeal-eng
Ukrajinská verze: https://bit.ly/ukrevangeleduappeal-ukr
Ruská verze: https://bit.ly/ukrevangeleduappeal-ru
Signatáři: https://eeit-edu.info/appeal-2022

https://eeit-edu.info/en/appeal-2022/ (12. 4. 2022). (překl. A. Š.)


[1] Indiscriminate weapons – zbraně s nepřímými účinky, které nemohou být omezeny podle mezinárodního humanitárního práva.

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář