Holub vyzval křesťany, aby spolu s Kristem prožili vítězství dobyté na kříži

Praha – Portál ČBK na své stránce zveřejnil velikonoční zamyšlení plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Ten v úvodu poznamenal, že biblická zvěst o zmrtvýchvstání Krista je esenciální částí křesťanské víry, která není jen o morálních hodnotách a snaze být lepším člověkem.

Související„Zůstaňte doma,“ vyzývá biskup Tomáš Holub

„Náš Bůh je Bůh, který jde do krajností, aby nám zvěstoval svou lásku. Který jde do krajností, aby byl blízko člověku, kterého volá jménem, a kterého hledá. A zároveň Bůh, který je tak mocný a silný, že tuto lásku do krajnosti nejen dokazuje na dřevu kříže tváří v tvář posměchu, a že také je Bohem vítězí nad tím vším, co proti této lásce stojí a co tuto lásku může ohrožovat.“  

Holub zdůraznil, že Kristova láska nebyla „jen vydávající, ale také vítěznou,“ protože překonal smrt a vstal z mrtvých. Věřící by podle něj měli být nejen pozorovatelé Ježíšova vítězného života, ale jsou přizváni na tomto triumfu participovat.

Slova, která Pavel napsal věřícím v Korintu, že Kristus vstal z mrtvých a s ním všichni věřící, platí jsou platná pro všechny křesťany. Velikonoce jsou svátkem, který dává smysl křesťanské zvěsti a proto jsou tak klíčová pro ty, kteří se rozhodli odevzdat svůj život Bohu.   

Pro bohoslužby platí omezení na deset procent kapacity kostela k sezení, zakázán je i hromadný zpěv s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě. Lidé v kostele musejí mezi sebou dodržovat rozestupy, při bohoslužbě platí povinnost mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. Nadále je též omezen pohyb osob mimo okres, ve kterém bydlí, podle dosavadních vyjádření vlády se situace na Velikonoce příliš nezmění. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 31. března 2021 Foto: Wikimedia Common – biskup Tomáš Holub

Tags: ,,,,,

1 Komentář

  1. Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. 17To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. 18Ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, kdo se nechá unášet tím, co viděl, bezdůvodně se nadýmá pod vlivem svého tělesného smýšlení 19a nedrží se hlavy, z níž celé tělo, podporováno a drženo pohromadě klouby a spoji, roste Božím růstem. 20Jestliže jste s Kristem zemřeli živlům světa, proč si dáváte předpisovat, jako byste žili ve světě: 21toho se nedotýkej, to neochutnávej, na to ani nesáhni? 22To se týká vesměs věcí, které jsou spotřebováním určeny k zániku — jsou to lidské příkazy a nauky. 23Ty sice působí zdáním moudrosti v ochotném uctívání, v pokoře a tvrdé kázni těla, ale nemají žádnou cenu, leč pro uspokojení těla.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář