Jak bojovat s pokušením v křesťanském životě? John Piper dává několik rad

Vysokoškolská studentka z Marylandu se v podcastu Ask pastor John obrátila na Johna Pipera s dotazem, jak může proměnit svou mysl.

„V poslední době jsem bojovala s hříšnými myšlenkami, díky nimž se cítím velmi nejistě a provinile. Jak se s tím vypořádám, obzvláště v sexem naplněné kultuře?“ popsala anonymní posluchačka svůj problém v oblíbené podcastové relaci, kde se amerického pastora lidé ptají různé otázky ze života a teologie

Reformovaný teolog v úvodu použil analogii k udržení fyzické kondice ve fitness, aby ilustroval, jak křesťané můžou duchovně transformovat svou mysl a použil princip odporu a přijímání.

Stejně jak sval se vystavuje velkému a nepřirozenému tlaku, aby například bicepsy byly silnější, tak v tomto procesu odporu se sval stává silnějším. Taky jíme zdravé jídlo, které spolu s dostatečným spánkem napomáhají udržet tělo v dobré kondici, vysvětlil Piper.

„Existuje biblický princip odporu. List Jakuba říká: „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, (Jakub 4,7). Pavel říká v Římanům 8,13: „Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít.“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Pokud Duchem umrtvujete skutky těla, budete žít. Takže bojujeme s konkrétními hříchy a zaměřujeme se na ně s veškerým odporem,“ řekl Piper k duchovnímu zápasu s pokušením v našem těle.

Dále citoval pasáž z Jakuba 1,3: Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. „Testování vaší víry vede k vytrvalosti. Je to podobné odporu při cvičení s činkou na posílení vašeho bicepsu,“ uvedl.

„Do vašeho života přichází nějaké pokušení nebo utrpení a hrozí, že to zničí vás, vaši víru a vaši svatost. Musíte se spolehnout na Boží zaslíbení a tvrdě bojovat proti rostoucí pochybnosti a nevěře celou svou silou,“ říká americký pastor.

John Piper poznamenal, že tyto zkoušky v budoucnu pomáhají křesťanům odolávat větším zkouškám, větším pokušením a většímu utrpení.

Sexuální pokušení přichází přes myšlenky, kterým musíme odolat. V takých momentech se musíme podle Pipera zaměřit na Kristova zaslíbení a aktivně vytlačovat zlé myšlenky z našich myslí. „Dívejte se stále více na Ježíše a vaše myšlenky a vaše pocity se změní.“

Princip pěti sekund

Piper vysvětlil princip pěti sekund, ve kterých musíme odmítnout hříšné myšlenky nebo obrazy, jinak jim můžeme propadnout a bude nás to ovládat. Je nutné se aktivně proti nim postavit.

To je však jen první polovina transformace. A i když se to může zdát těžké a složité, povzbudil posluchačku, že to přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.

Jenom aktivně bojovat s pokušením však z dlouhodobého hlediska nestačí, varuje baptistický kazatel.

Do další fáze duchovního boje patří posilování našeho vnitřního člověka a to se děje hlavně čtením a studiem Božího slova.

Čím více dostáváme do svých srdcí Kristovu pravdu meditací nad Biblí, tím více budeme mít jeho vůli, vysvětil zakladatel portálu DesiringGod.

Pasáž z Koloským 3,10 věřícím připomíná, že v Ježíši jsme nová stvoření, ale jako křesťané si to musíme to nové já taky obléknout, upozornil Piper.

Poslední pasáž, kterou zmínil se, týkala konkrétně sexuálního pokušení. Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. 1. Tesalonickým 4,3-5.

„Mnoho křesťanů se pokouší vyřešit pokušení pouze odporem, ale to z dlouhodobého hlediska prostě nebude fungovat,“ varoval.

Pavel upozorňuje, že sexuální vášeň ničí životy lidí, kteří neznají Boha. „Jinými slovy, nebyli obnoveni ve své mysli. Nezměnili svou mysl, aby viděli slávu Ježíše Krista,“ řekl John Piper.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red-  Datum: 21. řína 2019  Foto: CC Search – John Piper

Tags: ,,,

5 Komentáře

 1. Ten oddíl z 1 Tes 4,3-5 jsem nikdy nechápal. Jak může člověk konzumovat legitimní manželskou sexualitu bez vášně a žádosti ?
  Když budu tělu odpírat, pomohu spolutvořit asexuální manželství.

  Odpověď
 2. Karel Konečný

  Když budete se nzabývat jen sebou, a svým egem, tak se dostanete na velmi nízkou úroveň obrazu svého primitivního světa.
  Když se nesmíříte se sebou, takový jaký člověk je, tak budete vymýšlet jen samé nesmysly.

  Odpověď
 3. Celé Písmo je o tom, že Bůh se nesmiřuje s tím, jací jsme, a že se s tím smiřovat nemáme ani my. Jediné řešení je zatím to liberální: proškrtat z Písma celé pasáže, konkrétně v článku uvedené: Římanům 8,13, 1. Tesalonickým 4,3-5 . Pokud máte přístup k Písmu liberální, není můj přípodotek vůbec určený k Vaší reakci. Spíš bych si tak přál br. Vožeha.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář