Jak se modlit, když procházíme utrpením?

Když trpíme, můžeme navenek vypadat jako bychom „ spočívali v Bohu“ a přijímáme od Něj vše, co přináší do našeho života. Ale co vypadá jako odpočinek, ve skutečnosti může skrývat nebezpečí v podobě duchovní rezignace. Ztratili jsme naději a na své zoufalé tváři nosíme jen zbožnou masku. 

Vaneeta Visner ve svém článku popisuje, že po smrti svého malého syna Paula nosila masku ​ rezignace, která ostatním připadala jako spočinutí v Bohu. Prosila Boha, aby ušetřil život jejího dítěte, ale to i přes jejich duchovní zápas nakonec zemřelo.

SOUVISEJÍCÍModlitba v jazycích na TikToku? Pro některé to je běžná praxe

Mluvila o Boží dobrotě a vycházela z ní slova zdravé biblické teologie – teologie, které věřila. Tvrdila, že důvěřuje Bohu a stojí na Božích zaslíbeních, ale vnitřně se pomalu a postupně vzdalovala od Boha.

Bylo pro ni zahanbující se přiznat před ostatními, ale i před sebou, jak je zklamaná z Boha. Veškerou vnitřní bolest umlčela frázemi, kterým chtěla věřit. Brzy upadla do apatie, protože přestala věřit, že jí Bůh naslouchá. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Důvod, proč duchovně zápasit

Visner vysvětluje, že volání k Bohu znamená otevřít své srdce a říci, co nás trápí a žádat o Jeho pomoc. Čím jsme zoufalejší, tím vážněji a konkrétněji se modlíme. Když vnímáme, že situaci, které čelíme, může změnit pouze Bůh, padáme na kolena a jsme odhodláni to nevzdat, dokud neodpoví.

Když její první manžel opustil rodinu, prosila Boha ve dne v noci, aby se změnil a vrátil zpátky. Když jí diagnostikovali vážné onemocnění, prosila Boha, aby vyjevil svoji moc. Když její dcera se během dospívání stala vzdorovitou, prosila Boha, aby změnil její srdce. Zoufale toužila po Boží pomoci.

Bible věřícím na několika místech ukazuje na tento druh odhodlání se modlit. Jákob zápasil s Bohem celou noc a prohlásil, že ho nepustí, dokud mu nepožehná.  Za svou houževnatost dostal nové jméno – Izrael, což znamená „bojoval s Bohem“ (Gen. 32,26–28). Anna hořce volala k Pánu za dítě; po mnoha letech neplodnosti jí Bůh dal syna (1. Sam. 1,9–20). David v modlitbě často zápasil s Bohem a jeho žalmy jsou plné naléhavých žádostí, na které Bůh odpověděl (Žalm 6, 22, 69).

Ježíš ve svém podobenství o neodbytné vdově, která se zarputilostí prosila o zastání u nespravedlivého soudce proti jejímu protivníkovi, chválil vytrvalou modlitbu (Lukáš 18, 1–8). Kvůli její neochotě se vzdát, byla nakonec odměněna.

SOUVISEJÍCÍBaptisté vyzvali k modlitbám a k pomoci lidem v Myanmaru

Kde se věci mohou pokazit

Jak duchovní zápas, tak spočinutí mohou být v určitých případech nezdravé a pro duchovní život dokonce nebezpečné. Problém spočívá v zápase bez důvěry a v spočinutí bez zápasu. Obojí může vést k zatvrdlosti srdce.

I když nás Pán zve k modlitebnímu zápasu, toto nás neopravňuje dostat kýženou odpověď, jako by nám to Bůh dlužil a musel plnit naše požadavky. Když se lidé modlí s tímto postojem, nezodpovězená modlitba může způsobit, že se v hněvu a nepřátelství odvrátí od Boha, zpochybňují Boží dobrotu, moc nebo dokonce existenci. Jejich zápas se jeví zbytečný a rozčarovaní odcházejí od víry.

Naopak odmítnutí zápasit s Bohem uprostřed utrpení – místo toho mít jen zbožná slova, náboženské fráze a falešnou vnější radost – může často maskovat srdce, které se vzdalo naděje a je daleko od Boha. Toto spočinutí v Bohu může být také omluvou pro duchovní lenost, stručné a od srdce oddělené modlitby.

Skutečný odpočinek pochází od Boha a nachází se v něm samotném. „Moje duše skutečně nachází odpočinek v Bohu,“ prohlásil David (Žalm 62,1). Ježíš nás vybízí, abychom k němu přišli a našli opravdový odpočinek pro své duše (Mat. 11,28–29). Bůh je schopen přes naše modlitby přinést nadpřirozený pokoj a vnitřní klid, jako malému dítěti v jeho přítomnosti (Žalm 131,2).

Opravdový odpočinek přichází po zápase

Písmo nás učí, že skutečný odpočinek a mír uprostřed utrpení často přicházejí po modlitebním zápasu. Ve Filipským 4,6–7 nás Pavel nabádá, abychom si nedělali starosti, ale místo toho se za vše modlili. Jeho nadpřirozený pokoj nás obklopí až poté, co předložíme Pánu své žádosti.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 24. září 2021 Foto: Pixabay . ilustrační

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář