Rick Warren:Ježíš proměňuje Tvůj „beznadějný konec“ v „NE-konečnou naději“

 

[To se stalo], abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé; on nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že ještě znovu vysvobodí “  

(2. Korintským 1,9b-10 – Český studijní překlad s přihlédnutím k autorem zvolenému překladu New International Version – NIV)).

Pavel věděl, že Bůh působí v našem životě podle toho, co očekáváme. Ve 2. Korintským 1,9b-10 Bible říká: „[To se stalo], abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé; on nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že ještě znovu vysvobodí “  (2. Korintským 1,9b-10 – Český studijní překlad s přihlédnutím k autorem zvolenému překladu New International Version – NIV)).

Smyslem toho, že život končí smrtí, je naučit nás důvěře v Boha. Proč dopouští, aby věci dopadaly tak špatně a nedaly se ovládat? Tím tě totiž může přimět, abys důvěřoval jemu, a ne své vlastní vynalézavosti a chytrosti.

Jaké zaslíbení pro tebe platí, pokud Bohu důvěřuješ? Vysvobodil tě, vysvobodí tě a v tom vysvobozování bode pokračovat dál. Užívá k tomu tří různých způsobů vysvobození:

 

 

1. Vysvobozuje z okolností. Někdy zázračně změní situaci – Rudé moře se rozestoupí. To se ti v životě stane mnohokrát. Ale ne pokaždé.

2. Vysvobodí tvou osobnost. Nezmění okolnosti, nýbrž promění tě zevnitř. Dostaneš nový sen, novou vizi, nový postoj a nový výhled.

3. Konečným Božím vysvobozením je nebe. Bůh nám neslíbil, že od nás na tomto světě odejme všechno utrpení nebo že vyřeší každý náš problém. Jsme na zemi, a proto zakoušíme bolest, starosti a trápení. Konečného vysvobození se dočkáme jednou v nebi – tam už nebude žádná bolest, starost, utrpení ani zármutek,

Je jediný způsob, jak se dostat do nebe. Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne(Jan 14,6). Když nevíš, jak dál, když jsi v koncích, může Pán Ježíš vzít tyto beznadějné konce do svých rukou a změnit je v nekončící naději

Jsi snad právě teď „v koncích“? Mám pro tebe radu: vezmi ten svůj problém, situaci i svůj vlastní život a předej to Ježíši Kristu: ten se vždy stará – a postará – o to, co je v tvém nejlepším zájmu.

Otázky k zamyšlení

  • Co – ať už jsi teď v kterékoli fázi víry – očekáváš, že Bůh udělá ve tvém životě?
  • Jak se tím, žes svůj život svěřil Ježíši Kristu, mění způsob, jímž na své cestě víry čelíš obtížím a situacím, kdy jsi v koncích?

 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

 

Kategorie: Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář