Jiří Kylar: Chceme vytvořit bezpečný prostor pro oběti sexuálního zneužívání

Rozhovor s Jiřím Kylarem, s jedním ze zakladatelů spolku Někdo Ti uvěří, o plánech organizace, která chce pomáhat obětem sexuálního zneužívání.

Co vás vedlo k založení organizace Někdo Ti uvěří? Jaká bude jeho náplň̌?

 Protože si jsme vědomi potřeby pomoci obětem zneužívání v církvi a nejen v ní, vytvořili jsme platformu pomoci, která se jmenuje Někdo Ti uvěří (https://www.nekdotiuveri.cz/). Zde spolupracujeme s lidmi, kteří si podobnou zkušeností nejen prošli, ale také s těmi, kteří doprovázejí oběti sexuálního a sexualizovaného násilí v církvi.  Víme, jak je těžké přijít a svěřit se s těžkými a často velmi devastujícími zkušenostmi a důsledky zneužívání. Náplní je vytvořit bezpečné prostředí pro oběti a jejich blízké, zprostředkování pomoci a doprovázení obětí a jejich blízkých.

SOUVISEJíCÍJiří Kylar k sexuálnímu zneužívání: Reakce většiny biskupů je buď mlčení nebo zlehčování

Kdo se podílí na pomoci obětem sexuálního zneužívání? Máte ve svých řadách i odborníky z oblasti psychologie nebo právníky?

V našem týmu máme kněze, kteří znají problematiku zneužívání, několik psychoterapeutů, ale hlavně spolupracujeme s odborníky z neziskových organizací, které jsou zmíněny na našem webu. Také úzce spolupracujeme s právníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti s pomocí obětem domácího i sexuálního násilí.

Papež František razí nulovou toleranci a je možné vnímat snahu Vatikánu tento vážný problém řešit. Je možné podobné úsilí vnímat i z místní církve?

Papež František nejen v tomto směru dává velký příklad, jak tuto bolest změnit. Ze strany biskupů je toto úsilí velmi ojedinělé, i přesto, že všechny informace o závažnosti problematiky mají. Kde vidím velkou naději a reálnou pomoc, pak jsou to komunity mužských i ženských řádů a kongregací. Z jejich strany přichází podpora a pochopení pro to, co děláme, a je to v obrovském kontrastu s přístupem biskupů. A nesmím zapomenout na farnosti i jednotlivé kněze, kteří vnímají problém zneužívání velmi vážně a snaží se své okolí zcitlivovat. Tam vidím naději také.

Jste v kontaktu s představiteli církve? Konzultujete své kroky s někým z vedení?

Ano, některé biskupy osobně znám a jejich přístupu si vážím. Osobně jsem se snažil s biskupy celé ČBK sejít, abych s nimi o této vážné situaci mluvil, ale pouze někteří našli odvahu se sejít. Odpověď jsem dostal pouze od čtyř biskupů. Biskup Tomáš Holub je biskupem, který se jako první dokázal celému problému postavit čelem, setkává se s oběťmi a na podezření reaguje okamžitě. Naše kroky konzultujeme napříč církví i společností, nechceme být uzavření nikomu, ale ukázat cestu společnosti, jak s tématem zneužívání pracovat i v sekulárním prostředí.

Můžete uvést, kolika obětem v současné době pomáháte?

To je citlivá otázka a vzhledem k ochraně obětí nebudu odpovídat. Nejsou to jednotlivci.

Vy sám jste obětí sexuálního zneužívání. Jak je pro oběti důležité vědět, že je tam někdo, kdo může z osobní zkušenosti lépe rozumět tomu, co prožívají?

Osobní svědectví a porozumění, nezpochybňování, podpora a důvěra obětem, tyto základní parametry jsou pro oběti, které dostanou odvahu, nejdůležitější.

Autor: Michal Nosál Datum: 21. června 2021 Foto: Facebook – Jiří Kylar

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář