Jít do manželství se ženou, která je o polovinu mladší?

Posluchač ve středním věku se obrátil na pastora Johna Pipera s dotazem, zda má vstoupit do manželství s osobou, která má o polovinu méně let. Vysvětlil, že poprvé se mu stalo, že ho přitahuje nějaká žena, protože celý život cítil přitažlivost k osobám stejného pohlaví. 

Baptistický teolog na úvod pochválil muže, že se držel Božího nařízení a po celý život se zdržel sexuální aktivity s osobami stejného pohlaví.  „Manžel i manželka by měli ve svém partnerovi hledat a najít to, co potřebují pro své sexuální uspokojení,“ vysvětlil a citoval pasáž z 1. Tesalonickým 4,3–4: Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti. Každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou. 

Piper vyzdvihl Boží plán pro manželství, pokud se jich věřící člověk drží kvůli důsledkům, jaké to má pro věčnost. Konstatoval, že výzva, před kterou posluchač stojí se týká jeho přitažlivosti k mužům a také věkového rozdílu.

SOUVISEJÍCÍProč křesťané věří konspiračním teoriím? Podle Pipera je za tím duchovní nemoc

„Stejně dobře jako já ví, že otázka tohoto manželství nebude vyřešena nějakým konkrétním biblickým příkazem. Není nikdo, kdo by v Bibli takový věkový rozdíl v manželství vysloveně zakazoval nebo obhajoval,“ uvedl reformovaný teolog a zakladatel portálu Desiring God. Tato otázka může být vyřešena úvahou o biblických zásadách, které, jak se modlíme, přinesou zralou moudrost a schopnost se dobře rozhodnout.“

Sexuální uspokojení

Piper řekl, že by nechtěl zlehčovat výzvu tohoto muže a jeho zápas se sexuální orientací k osobám stejného pohlaví a upozornil, že Bible klade sexuální vztah v manželství na velmi vysokou příčku hodnot a jako příklad uvedl 1. Korinťanům 7,3–5:

Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout.

Tato biblická pasáž poukazuje na to, že oba partneři mají v manželství najít sexuální uspokojení a proto oba potenciální manželé si musí být vědomi toho, že budou schopni tyto potřeby naplnit.

Další důležitý postřeh, který chtěl Piper tlumočit, se týkal toho, že veškerá sexuální náklonost by se měla věnovat pouze svému partnerovi a ne žádné jiné ženě či muži.

Co se týče věkového rozdílu, tak neexistuje žádný biblický zákaz, který by nepovoloval muži oženit se o polovinu mladší ženou, ale podle Pipera je důležité si v jejich situaci uvědomit výzvu, zda budou schopni tuto mezeru překonat. Doporučuje jim, aby se společně za to modlili, studovali Bibli a případně se obrátili o radu na svého pastora či blízké přítele.

Baptistický kazatel zmínit několik věcí, které by mohli vzít v úvahu. „Statisticky platí, že čím větší je věkoví rozdíl, tím větší je pravděpodobnost rozvodu,“ řekl.

Podle jedné studie, z které vycházel, tak pravděpodobnost rozvodu se při rozdílu 10 let zvyšuje o 39 procent, při 20 let narůstá o 95 procent. Tím hlavním důvodem je, že při věkovém rozdílu se fyziologická a emocionální mezera jen zvětšuje. „Tuto skutečnost tedy musí oba partneři brát velmi vážně,“ poznamenal Piper. 

Věřícímu muži na závěr doporučil, aby důvěřoval Bohu, Jeho dobrotě a popřál mu, aby měl svou víru hluboce zakořeněnou v Jeho lásce, aby se nikdy necítil Jím opuštěn a důvěřoval Jeho plánům pro svůj život. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 2. srpna 2021 Foto: CC Search – John Piper

Tags: ,,,

3 Komentáře

 1. Takže Piper argumentuje světskou statistikou 🙁 Pokud jde o křesťany, měl by si tento pár především ve světle, které dává jen Duch svatý a poctivost k Božímu slovu, vyjasnit, zda jsou jejich představy o budoucím životě totožné. Případně nakolik jsou ochotni respektovat své odlišnosti. Možnost zeptat se osvědčených bratří a sester, jak jejich situaci vidí oni, je samozřejmě velký dar.
  Důležité jsou priority – pokud si někdo chce užívat života, ať hledá mezi vrstevníky. Pokud hledá duchovně spřízněného člověka, chce vybudovat pěknou domácnost, založit rodinu, není věkový rozdíl na překážku. Již Aristoteles doporučoval, aby ženy byly téměř o polovinu mladší než manželé. Na univerzitách 19. – 20. století si často profesoři brali své žačky ( nebo ta iniciativa byla spíše na straně ženy 🙂 . Podivuhodné bylo manželství Dereka Prince s první ženou Lydií. On jako gentleman se ve svém svědectví jen decentně zmínil : problémem se mohlo zdát, že já byl mladší a Lydie už patřila ke střední generaci. A já si potom z životapisných údajů vypočetl, že rozdíl byl asi 25 let !! Lydie předala Derekovi své duchovní zkušenosti během jejich života v Jeruzalémě, Londýně, Keni a nakonec o ni Derek věrně dopečoval do smrti.
  Zrovna teď v létě přemýšlím, zda mám tento web podpořit jako vloni či předloni. Ale kvalita je nevalná – převzaté články ve stylu hop sem, hop tam, a další výhrady napíši raději jen do mailu 🙁

  Odpověď
 2. A teď jsem si ještě všimnul 1Tes4,4 z ekumenického překladu. To je jeden z největších překladatelských hoaxů. Správně je nikoliv žena, ale nádoba. A nádoba konzistentně v Písmu znamená vlastní tělo. Máme žít svatě se svým tělem, ať jsme v manželství nebo svobodní. Žena není mužova nádoba ani naopak !!!
  2Kor4,7 : “ Tento poklad pak máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás
  2Tm2,20: „Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné věci, druhé na odpadky“
  Každý máme svou nádobu těla. Starejme se o jeho vnějšek , ale především o vnitřek. Je v nich vůně libá Bohu, nebo odpadky, hadi a žáby ?

  Odpověď
  • Eva Hájková

   Ale nepovažovali se dřív manželé za jedno společné tělo? Není psáno (Marek 10, 8) „a budou ti dva jedno tělo‘; takže již nejsou dva, ale jeden.“
   Nepíše i apoštol Pavel o tom, že muž a žena jsou jedno tělo?
   Potom platí, že když muž žije v úctě se ženou, žije tak zároveň se svým vlastním tělem.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář