John Bunyan (28. 11. 1628 – 31. 8. 1688)

Nedostalo se mu takřka žádného vzdělání, uměl pouze číst a psát. Přesto jeden ze vzdělanců té doby, John Owen, na královu otázku, proč chodí na kázání nevzdělaného dráteníka, neváhal odpovědět: „Milerád bych, sire, vyměnil svou učenost za dráteníkovu moc zasahovat lidská srdce.“ Bunyan byl především neúnavným kazatelem. Přesto napsal na šedesát knih, z nichž nejznámější, Poutníkova cesta, bývá po Bibli označována za nejprodávanější knihu všech dob.

Narodil se v chudé rodině dráteníka (jindy se uvádí kotláře) nedaleko Bedfordu v Anglii a vyučil se otcovu řemeslu. Když mu bylo šestnáct, zemřely mu krátce po sobě matka a mladší sestra, otec se znovu oženil a John záhy narukoval do armády Parlamentu, kde strávil dva roky v bouřlivé době občanské války. Tehdy žil zcela bezbožným způsobem života, jímž neotřásla ani událost, kdy jeho druh, jenž byl místo něj na stráži, byl zasažen kulkou a zemřel.

SOUVISEJÍCÍAurelius Augustinus (13.11.354 – 28.8.430)

Ve dvaceti se oženil se svou první ženou. Neznáme její jméno, byla však velmi chudá a jako věno si přinesla pouze dvě knihy po svém zbožném otci. Měli spolu čtyři děti, nejstarší Mary se narodila nevidomá. Prvních pět let manželství bylo poznamenáno vleklým Bunyanovým duchovním hledáním a krizí, na jejímž konci uchvátilo jeho srdce slovo Ř 3,24: Jsi ospravedlněn zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. „Nato se mé mysli velice ulevilo a pochopil jsem, že Bůh může ospravedlnit hříšníka kdykoliv; stačí pouze patřit na Krista a přičítat si jeho zásluhy a to je všechno.“ V roce 1654 pak Bunyan vstupuje do baptistického sboru v Bedfordu. Záhy začíná, nejprve soukromě a nesměle, ale brzy i veřejně, kázat a jeho popularita rychle roste. Přelom desetiletí ale přinesl dramatické změny: v roce 1658 mu umírá manželka a v roce následujícím se žení podruhé. Je ale také poprvé obviněn, že káže bez oprávnění. V roce 1660, po obnovení monarchie a počátku pronásledování nonkonformistů, rok po svatbě, byl uvězněn. Ve vězení pak strávil dvanáct let, protože odmítl vzdát se kázání evangelia. Vzniklo tak ale několik jeho děl, jež by jinak sotva napsal.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

V roce 1672 si ho bedfordský sbor zvolil kazatelem a po propuštění z vězení je mu umožněno kázat. Brzy se stává duchovní autoritou s vlivem daleko přesahujícím jeho působiště (mj. i v Londýně), nicméně pozvání, aby se stal kazatelem jinde, odmítá. Pastorem sboru zůstal věrně, i přes opakovaná pronásledování i uvěznění, celých šestnáct let až do své smrti. Při návratu z Readingu, kde usmiřoval otce se synem, ho zastihla prudká bouře, dostal horečku a po několika dnech, ve svých šedesáti letech, zemřel.    

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Robert Hart Datum: 31. srpna 2021 Foto: Wikimedia Commons – John Bunyan Psáno pro časopis Brána   

Tags: ,,,,

2 Komentáře

  1. Já vám nevím, tulákem po hvězdách jsem tolik oslovený nebyl, ale špatná kniha to není. Poutníkova cesta mně láká. Je to podobné? Z popisků mi to nepřijde

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář