Procházej: Londýn

Nedostalo se mu takřka žádného vzdělání, uměl pouze číst a psát. Přesto jeden ze vzdělanců té doby, John Owen, na královu otázku, proč…