„Stottův sbor“ All Souls pozastavil platby do diecéze kvůli požehnaní homosexuálním párům

Londýnský sbor All Souls pozastavuje své platby diecézi, dokud nebude rozhodnuta debata o požehnání osobám stejného pohlaví.

V pondělí představila reverendka Sarah Mullallyová na národním shromáždění návrh anglikánské církve na žehnání párům osob stejného pohlaví.

SOUVISEJÍCÍ – Evangelikální aliance tvrdí, že požehnání pro osoby stejného pohlaví se „drasticky“ odchyluje od učení Písma 

Farní církevní rada (PCC) z farnosti All Saints London, Langham Place, napsala biskupce před synodou dopis, v němž vyjádřila, že takové požehnání považuje za „odklon od biblického křesťanství“, kterého se církev nemůže účastnit.

„Píšeme, abychom vyjádřili své znepokojení a smutek nad odpovědí, kterou sněmovna biskupů předložila jako výsledek projektu Život v lásce a víře,“ uvádí se podle portálu Premier v dopise. 

„Odpověď i návrh modliteb opouštějí důvěru v dobrotu a autoritu Božího slova, a tím vzdalují anglikánskou církev od jejích historických dokumentů, které jsou základem našeho společného života v Londýně.“

PCC tvrdí, že ačkoli nedošlo k žádné změně biblického učení církve o manželství, modlitby požehnání pro svazky osob stejného pohlaví mění její učení „v praxi“.

„Církev byla příliš často místem, kde se lidé necítí schopni říci ani to, že je přitahuje stejné pohlaví nebo že bojují s genderovou identitou, a my musíme tvrdě pracovat na tom, aby tomu tak již nebylo,“ pokračuje dokument. 

„Církev však byla také místem, kde lidé nacházejí svobodu díky nalezení své identity v Kristu, radost z poznání bezpodmínečné lásky a pokoj v Ježíšově odpuštění. Všichni jsme padlí a jsme hříšní a všichni jsme povoláni k pokání před Pánem Ježíšem,“ dodala PCC.

„Modlitby lásky a víry, jak byly navrženy, nyní učí, že nesezdaný sexuálně aktivní pár nemusí činit pokání. Pokud tomu uvěříme, upíráme lidem radost z toho, že mohou odstoupit od věcí, které Bůh označil za hříšné, a vstoupit do nového života s Ním. Na takovém odklonu od biblického křesťanství se nemůžeme podílet.“

PCC uvedla, že se ocitla v „obtížné situaci s ohledem na biskupský dohled“, a odhlasovala pozastavení všech plateb ze společného fondu londýnské diecézi, dokud nebude dosaženo „známého výsledku“ generální synody.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 9. února 2023 Foto: Wikimedia Commons – All Souls

https://premierchristian.news/en/news/article/all-souls-london-pause-payments-to-diocese-over-same-sex-blessings-debate-we-cannot-participate-in-such-a-departure-from-biblical-christianity?utm_source=Premier%20Christian%20Media&utm_medium=email&utm_campaign=13765962_daily%20news%2008%20February%202023&dm_i=16DQ,871VU,C3NX6,XLO72,1

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář