John de Jong: Výprodej křesťanství – v Kristově jménu

 Když byl minulou sobotu Miloš Zeman znovu zvolen českým prezidentem, vyhrkly mi do očí slzy – a nebyly to slzy radosti. Samotného mě překvapilo, jak moc se mě ta věc dotýká. Sevřel mě mrazivý pocit beznaděje. Politika není mou vášní; králové přicházejí a odcházejí a často je pro klid mysli lepší držet se v myšlenkách více při zemi – blíž světu nás obyčejných smrtelníků – a dál od mocných a důležitých lidí jako je Zeman, jejichž svět je „plný hluku a hřmotu“, který ale, jak výstižně poznamenal Shakespeare, ve skutečnosti „neznamená nic“.

Bohužel to ale přeci jen něco znamená. Znamená to, že moje druhá vlast, země, kterou jsem si zamiloval a věnoval jí sedmadvacet let svého života – země, ve které žiji jako „uprchlík“ – je obluzená a xenofobní. Znamená to, že staří a nevzdělaní lidé jsou (zdá se) připraveni obětovat budoucnost svých dětí a vnoučat, když znovu zvolí opilého, pro-putinovského, postkomunistického populistu, který ve skutečnosti nepředvedl žádnou skutečnou lásku ke své vlasti nebo k lidem, které údajně reprezentuje.

Ano, samozřejmě, že Zeman v určitém smyslu reprezentuje většinu svých spoluobčanů – přibližně 51% z nich. Ale je to opravdu tak? Podařilo se mu nalhat lidem, že jedině on může zadržet vlnu muslimských imigrantů, kteří by „poskvrnili“ české země svou cizí vírou a rasou. Jeho vítězství stojí na klamu a lži (včetně očerňování jeho protikandidáta pomluvami o pedofilii). Nemám to za zlé oněm starším voličům, které Zeman strhl k volbě tím, že v nich rozdmýchal strach. Mám to za zlé jemu. Ti, kdo chtějí stát v čele druhých, nesou nejvyšší morální odpovědnost za své činy a za svá slova. Zeman prokázal nade vši pochybnost, že mu takový charakter a morální síla chybí. Pro svůj vlastní zisk a uspokojení je ochoten manipulovat celým národem. Češi teď budou svým sousedům zase jednou pro smích a smutnou pravdou je, že právě izolace od ostatních může naši bezpečnostní situaci jedině zhoršit, rozhodně ne zlepšit.

Možná si říkáte, že to trochu přeháním, že jsem k Zemanovi příliš kritický nebo že zjednodušuji složité politické a společenské procesy, já ale tuto svou kritiku zakládám na tom, co on sám říká a jak žije na veřejnosti. Proto bych se rád podělil o pár myšlenek k tomu, jak můžeme na takové veřejné jednání reagovat.

Vždycky tu byli a budou lidé, kteří nevolí moudře, a vždycky tu budou lidé, kteří chtějí vládnout nad druhými (a často jsou to právě ti, kdo se k tomu nejméně hodí a jsou k tomu nejhůře vybaveni). To vše by nás nemělo překvapovat. Starost mi ale dělá mnohem zásadnější problém: eroze pravdy a morálky ve jménu křesťanství. Nikde se to neprojevuje ostřeji než v rostoucím proudu křesťanského náboženského fundamentalismu, který se stará o svou moc a vliv, spíše než o pravdu a pokoru – nebo o Krista. Ukazuje se, že v České republice i v Trumpově Americe (a jistě i mnohde jinde) křesťané – často na popud svých duchovních vedoucích – volí morálně prohnilé politiky jen proto, že řekli něco hezkého o Izraeli nebo jsou tzv. „pro život“ (a zároveň pro střelné zbraně) anebo občas utrousí nějaké jiné klišé jako úlitbu těmto fundamentalistickým voličům. Ti jsou ochotni věřit, že taková prohlášení převáží všechnu nemorálnost na druhé misce vah. Jsou ochotni zavřít oči, když někdo lže, když osahává ženy, opíjí se, rozdmychává nenávist k uprchlíkům, kouří jak fabrika, podporuje násilí, šíří pomluvy, uráží spojence atd., jen když je „proizraelský“ nebo něco takového. Nejde o nic jiného než o výprodej základních pravd křesťanství. Vždyť ani Bůh není v Bibli vždycky „proizraelský“. Na jednom místě například o Izraeli říká: „Přestaňte přinášet marné oběti; ta vaše zlá shromáždění nesnáším!“ (Jinými slovy: „Vaše pokrytecké náboženství se mi hnusí!“) A pokračuje dál:  

„Proto když ke mně vzpínáte ruce,
zakrývám si oči před vámi;
když své modlitby hromadíte,
neslyším.
Ruce máte celé od krve…” (Izaiáš 1:13–15)

Reklama

 

Jedním z důsledků takovéto svévolné slepoty a naivity mezi dnešními údajnými následovníky Krista je rostoucí odcizení od Krista. Když ti, kdo nepatří do „tábora víry“ vidí, jak křesťané podporují nemorální politiky, mohou si z toho udělat jen jediný závěr: křesťanům záleží více na moci než na etických hodnotách. Jinými slovy: křesťany nezajímá pravda a spravedlnost jako taková; jediné, co je zajímá, je vliv na světské záležitosti – za jakoukoli morální cenu. Problém je v tom, že takový „křesťanský“ vliv – vlastně pokus o nastolení „křesťanského státu“, kde by menšina věřících mohla diktovat své přesvědčení a hodnoty nevěřící většině – má za následek morální rozvrat křesťanství obdobný tomu, jak fundamentalismus rozvrátil islám. Nejhorší na tom je, že jde o špinění Božího jména. Vypadá to pak, že Bůh klidně může používat nemorální zlo, aby dosáhl svých cílů. Že ho nijak nezajímá etické jednání těch, kdo tvrdí, že ho uctívají. Copak přesně o této falši nemluví Izaiáš?

Každý křesťanský hlas na podporu Zemana či Trumpa, každé oko přivřené nad morální zkažeností, každá pomatenost stojící na pomýlené „teologii Izraele“, každá lež vydávaná za pravdu, každé uprchlické dítě umírající bez naděje, každá „svatá válka“ vyhlašovaná ve jménu Krista – to vše je výsměchem Kristu, který raději zemřel na kříži, než aby se poddal amorálnosti. To vše vytváří další překážky pro to, aby v srdcích lidí kolem nás mohla vzklíčit víra. To vše je potupou Toho, který zemřel, abychom mohli žít ve spravedlnosti. Kvůli tomu všemu je dnes čím dál těžší hlásit se ke křesťanství a mluvit o Kristu. Kvůli tomu všemu se dnes stydím nazývat se křesťanem.

Mohl bych to všechno přejít. Už jsem starší člověk. Mohl bych být zticha a nedělat vlny, konec konců už tady stejně dlouho nebudu. Tohle ale píšu kvůli svým dětem a vnoučatům. Chci, aby věděly, že Bůh je zdroj světla, a ne špíny. Chci, aby věděly, že v Bohu není žádná tma. Mám v této zemi také mnoho duchovních dětí a vnoučat – píšu to i kvůli nim. Třeba kvůli té mladé dívce, která se rozplakala, když zjistila, že bude muset ve škole dalších pět let sedět pod Zemanovým portrétem – zčásti i díky křesťanům.

Je na čase, abychom se my, obyčejní věřící, kteří chtějí následovat Krista v pravdě, pokoji a spravedlnosti, jasně postavili nehoráznostem, které se dnes šíří v Kristově jménu.

 

Autor: John de Jong   Foto: zemanmilos.cz

John de Jong je anglikánský teolog, spisovatel a hudebník žijící v Praze. V ČR je ze známý jako autor řady duchovních písní, např. „Jdu s důvěrou“ a jako zakladatel AMM, neziskové organizace zaměřující se na propojení křesťanské spirituality a světa umění. V posledních letech spolupracoval mj. s Danielem Kyzlinkem jako autor libreta k orchestrální skladbě „Sanctus – Rocková mše“. Vystudoval fyziku a filosofii a nedávno dokončil doktorát z teologie na King’s College v Londýně. Mezi jeho odborné zájmy patří dějiny a psychologie náboženství, vztah romantismu a protestantismu v 19. století a obecně vztah náboženství a kultury. S manželkou Yelly mají tři děti a tři vnoučata; jedno z nich je české národnosti a žije (se svými rodiči) poblíž Ostravy. Více informací o Johnovi najdete na www.johndejong.info

49 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Krásně literárně, eticky a podložené Písmem, napsané. Avšak moudrost: „Někdy méně, znamená více“, je v tomto případě, soudě podle mého názoru, velmi výstižné. Skutečností je, že čím více se odvoláváme na doslovné citace určitých pasážích Písma, tím více se dopouštíme omylů. V minulých komentářích byla poměrně výstižně rozebrána úvaha, ohledně Boží svrchovanosti. Avšak autor tohoto komentáře, bez ohledu na to, zda je více čí méně pravdivý a odvolává se na Krista, právě Jeho nejvyšší svrchovanost paradoxně popírá.

  Odpověď
 2. Podle svého svědomí a víry jsem zvolil p.prezidenta Miloše Zemana.Ne podle etických hodnot ani moci,ale podle vedení Boha a Jeho Slova.To je má osobní víra a mé svědomí které je odpovědné Bohu.Bůh už na počátku dal Adamovi a Evě na výběr zda ho poslechnou,a zda nebudou jíst ze stromu (dobrého a zlého).Ale zda se přidrží stromu života,kterým byla poslušnost Bohu a Jeho Slovu.Strom poznání dobrého a zlého zapříčinil vzpouru,neposlušnost a pád celé Adamovi rasy.I dnes se celé lidstvo ve vzpouře krmí z tohoto stromu.Snaží se žít podle etických hodnot,moci člověka,jak se člověk chová a vypadá,jaké má tituly,školy,vystupování.Ale nikdo dnes nehledá vůli Boží.Co se líbí Bohu,a jaký je Jeho výběr………Což není napsáno v bibli,že On Krále(prezidenty)sesazuje a ustanovuje???Může tam dát i nejnižšího z lidí???Lidé volí, ale Bůh ustanovuje.Bible Daniel 7,14.Neřidme se proto podle lidských měřítek,etik,dobra,ale hledejme vůli Boží.Hledejme co se líbí Pánu Ježíši Kristu,který je Pánem všech pánů(prezidentů)a Králem všech králů.Království Boží přece nespočívá ve slovech(lidských) ale v moci Boží.

  Odpověď
  • Vy máte pocit že zvolení Zemana rezidentem, (prezident to není ani náhodou) byla Boží vůle? A to jste použil losy? Nebo házel kostkou? Moc by mě zajímalo na zíkladě čeho si to myslíte.

   Odpověď
 3. Nezralost, náboženskost, svévole, neláska k pravdě – nebo všechno dohromady? Co způsobuje, že když šikovný krysař jen šikovně zapíská pár tónů (Izrael, tradiční hodnoty, muslimové), tak za ním někteří křesťané táhnou jako očarovaní?

  Odpověď
  • Táhli takhle vždycky… část špiček amerických evangelikálů před válkou velmi chválila Hitlera, jak dobře nakládá s prostitutkami v koncentrácích a radili, aby Amerika to dělala stejně. Mnoho chilských křesťanů moc chválilo Pinočeta, jak ve velkém vraždí politické odpůrce – často jen za levicový názor. Mnozí kazatelé dokázali davy křesťanů dovést k tomu, aby vraždili a znásilňovali…
   Proč? Myslím, za tím je odpor ke světu a nepřátelství k němu. Svět, který nemáme milovat, je ten systém hříchu, který máme opustit, nejde o společnost a lidi kolem nás. Podobně jako u těla – nepřátelství k tělu neznamená k našemu fyzickému tělu, ale k naší tělesnosti a pýše. Místo lásky k okolí je vždy jednodušší vyvolávat a žít v nepřátelství k okolí…Maličké fundamentalistické sbory nepřátelské ke všemu okolo jsou zdroj takových volebních preferencí, Ztotožňování EU a antikrista je jen důsledek psychologického nastavení ve sborech. Evangelium se pak předává v balíčku s xenofobií a šílenými názory, které opravdu každý nevěřící oprávněně nezkousne. Naopak to přitahuje frustrované lidi plné zranění, hořkosti ke světu okolo a nepřátelství – teď si své frustrace potvrdí. Není náhodou, že ten švédský terorista a masový vrah Breivik četl a obliboval evangelikální servery – kde jinde by našel tak silné potvrzení, že jeho názory jsou fakt od věčného Boha…

   Odpověď
   • Upřímně řečeno, od Vás bych čekal něco lepšího. To nepřátelství, ze kterého obviňujete evangelikály a fundamentalisty, z Vašeho příspěvku smutně vyniká.
    Jinak . . . je to tedy o „šikovném krysaři“, anebo o těch, kteří za nějakým takovým táhnou ?
    A ještě . . . proč se omezovat na politiky, když ten světský systém je daleko víc ovládán médii a tzv. „umělci“, kteří produkují to, co lidé velmi rádi konzumují ?

    Odpověď
    • Neobviňuji zdaleka všechny evangelikály ani fundamentalisty, část z nich ovšem ano a právem. Opravdu jsou zde extrémní názory přijatelné a přijímané. Ano, je to spíše o davech, které si hledají svého krysaře a o krysaři, který cynicky láká voliče aby získal moc i když ví, že jde o cestu do pekel – myslí si, že získá moc a pak to nějak ukočíruje – můžem na to doplatit šeredně všichni.

     Odpověď
    • Nechme stranou otázky prezidentských voleb…ale překvapuje mne a zklamává Vaše reakce. Obviňujete mne z nepřátelství…nejlepší obrana je vždycky útok na oponentovi motivy…ale Vy to nevidíte??? Můžete poctivě říci, že v českém evangelikálním prostředí toto není ani náznakem??? že zde nejsou zcela šílené názory a politická hodnocení? že zde občas nejsou názory velmi nestandardní? že některé názory zde nejsou za hranou? Třeba skupina proroků, kteří pomažou Babiše olejem a s modlitbou ho prohlásí za muže podle Božího srdce – člověka, který systematicky lže, ovládá media ve svůj prospěch, podniká jako žralok, nadává veřejně lidem okolo do zmrdů, je bývalý estébák a důstojníci STB jsou jeho současní blízcí spolupracovníci při podnikání? Který krade a omlouvá to tím, že kradú všetký?
     Můžete poctivě a upřímně říci, že v malých evangelikálních a charizmatických sborech nefungují sektářské mentality a tendence? nepřátelství k některým skupinám lidí? Že u voleb část z nich nevolí protestně? že zde není relativně ke zbytku populace více zraněných lidí a lidí s nepřátelstvím ke společnosti?

     Odpověď
     • Zkusím trochu argumentovat jako vy. Měl jsem tedy volit pana Drahoše? Loutku, kterou ovládali médii ve svůj prospěch lidé, kteří systematicky lžou, podnikají jako žraloci, říkají, že se těší, až půl milionu Zemanových voličů zemře, jsou bývalí estébáci a kradou tady 30 let atd? Ne, mě tento způsob argumentace přijde velmi podivný. Já jsem se v prezidentských volbách velmi těžce rozhodoval koho volit a proto by mě nenapadlo takhle posuzovat lidi, kteří měli jiný názor než já.

     • Extrémům se nevyhneme, ani v církevním prostředí. Mně vadí ty nálepky, protože ty jsou zavádějící. S těmi zraněnými lidmi nevím . . . spíš jestli netrpí jen pocitem porážky a sebelítosti.

 4. Karel Čapek kdysi napsal (parafrázuji): Jedním z nejnemorálnějších darů lidského ducha je dar generalizace. Místo aby zkušenosti shrnoval, snaží se je nahradit. Velmi lehko se řekne: les je černý, ale on žádný strom v lese není černý, ale je červený nebo zelený, protože to je borovice nebo smrk…“
  Česká země je prý „obluzená a xenofobní“, Zemana volili „staří a nevzdělaní lidé“ (…) takoví, kteří jsou „ochotni zavřít oči, když někdo lže, když osahává ženy, opíjí se, rozdmychává nenávist k uprchlíkům, kouří jak fabrika, podporuje násilí, šíří pomluvy, uráží spojence …“
  Ach jo. A tento neobjektivní, urážlivý, zcela subjektivní pocit má být podkladem pro volání k pokání a nápravě? Chápu, že porážka oblíbeného kandidáta může být pro leckoho velmi osobní, ale neměla by zaslepovat oči natolik, aby člověk- zvláště křesťanský vedoucí – ztrácel hlavu nechal se svádět k urážení lidí, kteří vidí svět trochu jinak než on…

  Odpověď
  • Jana Hochmannová

   Myslím, že lidé volili hlavně tak nějak ze setrvačnosti – prostě Zemana známe, tak ho budeme volit. Věřte, nebo ne, ale stála jsem v den voleb na zastávce autobusu a dvě paní co si šly nakoupit zeleninu si spolu povídaly asi takto: Ta první: Jdete volit? Ta druhá: Jo. Ta první: Ani ty chlapy neznám. Tak tam dám Zemana. (Obyčejní lidé nemají často peníze ani na jídlo, natož na noviny, takže si nemohou přečíst rozhovory se všemi kandidáty na prezidenta – mají svou hospodárku, svou rodinu, své starosti, muži jsou vyčerpaní prací v továrně a často nikam nejezdí – tak jak by mohli vidět billboardy na dálnicích? V televizi se průměrný český divák dívá tak leda na seriály a detektivky, nebo na Prostřeno.) Sebe do toho nepočítám, protože já miluji veškeré politické debaty v rádiu i v televizi, šla jsem se s kandidáty setkat na jejich akce, výborná akce byla také První dámy mezi námi – leccos napověděla. Dost možná, že příští volební období může zabodovat i manželka pana Hilšera, která prohlásila, že byla na Islandu a tam mají ženy stejné platy jako muži a že kdyby mohla něco prosadit, tak to prosadí i u nás v ČR. No není skvělá? Je. Před volbami se konala řada akcí, ale některé bohužel jenom v Praze, což byla škoda. Kandidáti a kandidátky na prezidenta by měli příště vystupovat i v hlavních zprávách mezi 19.00 a 20.00 hodinou. Pak by je lidé zaregistrovali. Řada voličů letos opravdu ani neznala jména některých kandidátů.
   Odpověď ve zkratce: Lidé jsou pohodlní něco měnit. Mají rádi jistotu, to co už znají. Ale příští volební období už prezident Zeman kandidovat nemůže, takže ti co volili jiné kandidáty budou mít naději na změnu.

   Odpověď
 5. přijde mi to opravdu hodně mimo!

  souboj Kdokoliv vs Zeman vyhrál Levicový pragmatik a prohrál Levicově pro Bruselsky (Německy) orientovaný akademik! uff

  byla to volba mezi nic moc a ještě o dost horší volbou

  Ano
  post-křestanský Západ při honbě za mamonem vymírá a místo aby dál vymíral či změnil společenské klima
  řeší si problém IMPORTEM imigrantů…!

  Německo nepořídilo ovládnout Evropu vojensky ale ekonomicky celkem dokonale, jediné co německu v případě ČR schází je vnucení EURA …

  Odpověď
 6. Jsem pro okamžité vystoupení z EU. Má to jeden háček – není to tak jednoduché a je zde obava, že by se nám dařilo hůře. A především naši drazí přátelé z Unie by nám to pěkně osladili. A proto jsem nevolil Drahoše. Drahoš byl kůň havlovců, který coby David měl porazit Goliáše. Nebyl to ale David, ale zase nějaký Goliáš a Zeman ho zničil dechem svých úst.

  Odpověď
  • Magda Hejdánková

   Františku – moc prosím – jděte sám příkladem. Vystupit z EU můžete už nyní. Stačí nastoupit do vlaku směr Moskva. Nebo do letadla, ať jste pryč co nejdřív. Radost budou mít oni, my i vy. Budu se modlit, abyste šťastně doletěl.

   Odpověď
 7. Něco na povzbuzení——……..Sevřel mě mrazivý pocit beznaděje…………(1. Korintským 13, 13A tak zůstává víra, „naděje“, láska – ale největší z té trojice je láska.) ………… Znamená to, že moje druhá vlast, země, kterou jsem si zamiloval a věnoval jí sedmadvacet let svého života – země, ve které žiji jako „uprchlík“ – je obluzená a xenofobní.-(1. Janův 2, 15 : Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. )

  Odpověď
 8. Naprosto demagogický článek, jehož autor zřejmě skutečně podléhá svým citům. Chápu, že by někdo chtěl mít z České republiky Boží království – vždyť k takovému království směřujeme. Jenomže křesťanský národ nebo křesťanskou vládu nenajdeme nikde na světě a moralizovat státníky – ať se jedná o kohokoli – je naprosto zbytečné. A svádět volbu pana Zemana na „staré a nevzdělané“ ? Anebo na „fundamentalisty“ ? A když už jmenuje presidenta Trumpa, to si opravdu myslí, že paní Clintonová byla „více morální“ ? Mluví z neznalosti, anebo z nenávisti.
  Odcizení od Krista není důsledkem, nýbrž příčinou toho, co dnes vidíme ve světě. Je to zároveň součástí naplňování biblických proroctví o posledních časech – jak ve světě, tak v Církvi.
  Otázka nakonec : nevím, koho tím autor myslí, když mluví o šíření nehorázností v Kristově jménu. Presidenta Zemana asi nikoli, tak koho ?

  Odpověď
 9. 1/Je prosím, ať už kvůli volbám, nebo z jakéhokoliv dalšího důvodu, vhodné, pro následovníky Krista, urážet své bližní, bratry v Kristu a jejich víru?
  Autor označuje ty, kteří volili jinak, za:“náboženské fundamentalisty, kteří se starají o svou moc a vliv“, že mají „svévolnou slepotu a naivitu“, jsou „údajnými následovníky Krista“, že „roste jejich odcizení od Krista“. Člověk není Bůh a nevidíme do motivace druhých. Římanům 2,1.

  Souhlasím s autorem, že pokud budeme „diktovat své přesvědčení a hodnoty“ druhým, může to „mít za následek morální rozvrat křesťanství“. Mám zato, že „jde o špinění Božího jména“ pokud ve jménu „následování Krista v pravdě, pokoji a spravedlnosti“ nemluvíme o svých bratrech v lásce.
  Boží slovo nás před takovým přístupem varuje, např. 1 Jan 4,20-21.

  2/Je důležité, abychom, jako křesťané, nepodléhali interpretaci posledních voleb jako souboje „lži a neslušnosti“ s „pravdou a slušností“. Všichni jsme zhřešili a jsme daleko od Boží slávy, Ř 3,23, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí v Kristu Ježíši Ř 3,24. Ani jeden z kandidátů není bez hříchů.
  Dovolím si v této souvislosti citovat nedávný veřejný výrok profesora Jiřího Drahoše.
  “ „S manželkou na běžkách jezdíme rádi, ale ne s trekovými holemi, ani nás nikdo nemusí podepírat,“ zmínil v odpovědi narážku na současného prezidenta Drahoš.“
  https://www.denik.cz/z_domova/na-drahose-lide-cekali-venku-i-hodinu-ptali-se-ho-na-postoj-k-zemanove-kampani-20180121.html
  Zdraví je nezaslouženým Božím darem i pro ty, kteří o své zdraví pečují. Dobré zdraví by nemělo být důvodem k povyšování se nad těmi, kterým se tohoto daru dostalo méně. Neříká tento výrok i něco o úctě či neúctě ke všem lidem, kteří mají zdravotní potíže s nohama?

  Odpověď
  • Arnošt Kobylka

   Pokud se někdo pro média prezentuje jako běžkař, postaví se s trekovými holemi na běžky aby udělal dojem a pak se nechá vyfotit a přitom sotva chodí – a je k tomu hlava republiky – je nejmenší, co lze říci, že je trapný. Ve skutečnosti je hloupý, lživý a ješitný. Na toto zcela slušně v tomto vtípku pan Drahoš odpověděl. Tvrdím, že to bylo veskrze slušné. Není to výsměch nemoci, ale hlouposti.

   A nebyl to boj s dobra se zlem, ale normálních lidí s obludným zlem.

   Odpověď
 10. Nepředpokládám že by nám (ČR ale i křesťanům) měla býti Západní Evropa (EU) hodnotově vzorem.


  Doporučuji každému i autorovi panu John de Jong přečíst si zamyšlení význačného
  Ruského autora
  je to tam příp. dostupné i v pdf, i v angličtině i jako video

  Alexander Solženicyn – Projev k absolventům Harvard university 1978 – česky
  https://jaknatoo.blogspot.co.uk/2017/02/alexander-solzenicyn-projev-k-absolventum-harvard-university-cesky.html

  Odpověď
  • Marek Šrámek

   A také nepředpokládám, že by tím vzorem měla být Evropa východní, kam dodnes ještě ani nedorazila demokracie.

   Odpověď
   • To bych neřekl, že nedorazila. Takhle to neříkají ani západní media. Ona tam dokonce už jednou dorazila v té podobě, kterou asi máte na mysli, v 90. letech, výsledkem byl rozvrácený stát v defaultu, s důchodci umírajícími hladem a zadržené mzdy v armádě, vyzbrojené jadernými zbraněmi.

    Odpověď
 11. Na Johnově koncertě jsme před 6 lety byl, netušil jsme však, že autor krom hudby má i teologické a politologické ambice. – Článke sám budí dojem, že autor čerpá z anglojazyčných komentářů a neorientuje se v originálních českých pramenech, ať již z jakékoli strany. Když v průběhu debaty řekne „xenofob“ „jsem eurofederalista“ a xenofil „já tedy ne“, a v závěru hulvát „chtěl bych vás požádat, abyste k volbám přišli“ a slušňák “ volte mně, jeho nevolte, nic vám nemůže dát“, pak buď milujeme absurditu, nebo převracíme význam českých slov.

  Odpověď
  • naprostý souhlas!
   pokud by měla CIA v ČR přes nějakou „Ziskovku“ jen 3 zpřátelené novináře tak ani nemusí čerpat z ČR nenávistných anglojazyčných komentářů.
   Ale CIA by ani nic takového mít nemusela neboť Zaslepenost a povrchnost někdy nezná mezí 😮

   Vždy mi přijde velmi humorné tvrzení že Rusko proti Západu vede HYBRIDNÍ válku 😀 😀
   jako že
   Západ a USA sedí v koutku a HYBRIDNÍ válku proti Rusku nevedou 😮 😀

   USA jsou mocensky a Technologicky min. 4x – 6x ? silnější než RUSKO a pokud Rusko vede nějakou formu boje ať obraného či útočného jen děti v mateřské školce by věřili tomu že USA a možná i EU (Německo) jen tak kouká 😀

   USA zkouší ovlivnit dění všude po světě. Jinak, než si většina myslí … 😉
   Zdroj:
   https://technet.idnes.cz/rusko-ruske-informacni-operace-hackeri-propaganda-dezinformace-taktiky-1of-/sw_internet.aspx?c=A180125_154611_sw_internet_pka

   RUSKO je neomezený vládce, MEGA velmoc která když chce vybere si kdo bude USA prezident 😀 😀 😀
   USA, EU, Saudská Arábie, Německo, Francie, UK … neovlivňují dění v různých zemích?

   Ani v zemích jako je Ukraina neovlivňují dění ve svůj prospěch … 😀 😀 😀

   Odpověď
 12. Marek Šrámek

  Abych vyvážil všechny kritiky, kterým se nelíbí Johnův názor, můžu za sebe jen říct, že je to skvěle napsaný článek, který sdílí na 100% i můj pohled na věc. Argumenty, které většina křesťanských voličů Zemana okolo mně uvedla jako důvody k jeho volbě, byly přesně takové, jak píše John – dezinformace (naprosto lživé informace o J. Drahošovi) a povrchní krátkozraké fundamentalistické sklony (Zeman je pro Izrael apod.). A to je opravdu k pláči. Spravedlivý Bůh bude všechny soudit podle toho, jak žili a ne podle toho, co jen hlásali. Kdo tvrdí, že na morálce moc nezáleží, a že bezpáteřní jednání Miloše Zemana je celkem OK, protože všichni zhřešili, bude jednou hodně překvapen. Bez skutků je víra mrtvá. I Ďábel umí citovat Bibli, ale dělá to pokřiveně a populistiky – nic dobrému to jemu ani jiným nepřinese. Zdravý strom se pozná po ovoci, a to Zemanovo je očividně mnohem shnilejší než Drahošovo. Ano, já do těch dvou nevidím, soudit je bude Bůh. Ale jejich veřejný obraz je natolik výmluvný, že opravdu nechápu, jak je může někdo stavět vedle sebe a tvrdit, že tahle volba je vážné dilema. Tohle může být opravdu dilema tak leda pro fundamentalisty nebo ty, pro které biblické učení moc neznamená.

  Odpověď
  • „Zdravý strom se pozná po ovoci, a to Zemanovo je očividně mnohem shnilejší než Drahošovo.“
   To je klíčová věta Vašeho příspěvku. V žádném případě nebráním presidenta Zemana, ale stojím proti tomu článku, který prozrazuje neinformavost a zaujatost. Pfroč osočovat lidi, kteří volí jinak než já ? A ještě jim předhazovat, že tím nějak napadají křesťanství ? Žijeme v hříchem porušeném světě a každé volby budou větším nebo menším kompromisem. Na morálce samozřejmě záleží, ale moralizovat politiky nemá smysl.
   Posuzujeme stejnou mírou umělce, zpěváky, jejich písně, obrazy, apod. ? Proč jenom politiky ?
   Jinak, dneska se slovo „fundamentalismus“ používá jako nadávka . . . a přitom v křesťanském kontextu většina lidí vůbec neví, o čem mluví. Původní a čistý křesťanský fundamentalismus je dobrá cesta podle Pravdy.

   Odpověď
 13. Článek je jednostranný, nevyvážený a voliče Zemana snižuje a sám se vyvyšuje. V obou táborech byli naprosto různí lidé. Znám plno vysokoškoláků co volilo Zemana, plno slušných lidí a plno křesťanů. Oba tábory volily podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a křesťané s modlitbou. Chápu proč lidi volili toho nebo toho. Nebrečím nad žádným z nich. Volila jsem Zemana jelikož Drahoš je loutka vybraná určitými lidmi. Před 5 lety to byl kníže, teď vybrali někoho kdo nebude spát na jednání a huhňat. Ale Schwarzenberg měl aspoň politické zkušenosti. Protože jsme nevolila ani TOP 09, ani Stan, ani lidi, kteří milují poklonkování EU, nemohla jsem volit nezkušeného Drahoše, který se najednou vynořil a najednou byl všude propagovaný jako eso. Ta špína co se naopak ve velkém házela na hlavu státu napříč většiny médií, tak z této špíny mi bylo špatně. Kdyby se Drahoš aspoň nějakou dobu pohyboval v politice, kdyby na svých mítincích nezesměšňoval hlavu státu stran jeho nemoci a hůlky a přitom nestavěl na slušnosti, kdyby se obratně pohyboval v duelech (duely zcela projel), kdyby najednou nezměnil názor na imigraci a nelhal v přímém přenosu, že myslel ukrajince a kdyby neměl za sebou takové silné lobby a 50 melounů, tak měl šanci. Byl to propadák, falešná karta.

  Odpověď
  • Takze Vy jste presvedcena,ze Milos Zeman je slusnejsi a poctivejsi clovek nez profesor Drahos ? Ze Milos Zeman nelze,neprotezuje sve hradni kamarady,neurazi slusne lidi ? Pokud ano,tak prave Vy patrite k te zmanipulovane mase.

   Odpověď
 14. Karel Konečný

  Postoje lidí vypovídají o jejich charakteru. Je pak možná smutné, ale asi normální, že v církvích je mnoho pokrytců.

  Odpověď
  • kterého z těch 9 kandidátů na prezidenta by Měl / Neměl křesťan volit a proč??

   z pohledu kvalifikace …
   z pohledu politickych názorů (např. vnitropolitických a mezinárodních…)
   z pohledu osobnosti …

   Odpověď
 15. bylo by to až Humorné pokud by nešlo o závažnou věc!

  když vidím jak odpůrci Zemana na něj plivou a neváhají použít každou polopravdu či přímo lež aby ho pošpinili v souladu s jejich viděním světa
  ale
  zaštiťují se málem až Svatým panem Jiřím Drahošem tak jen žasnu, žasnu, žasnu…

  CELÁ prezidentská volba se nesla POUZE na téma jak za každou cenu sesadit toho ČERTA z Hradu a ne o tom koho bych chtěl volit z pohledu kdo bude pravděpodobně dobře pracovat pro ČR (ne pro Brusel)
  v
  oblasti ZAHRANIČNÍ politiky
  v oblasti DOMÁCÍ politiky
  kdo bude smysluplně naplňovat Pravomoci prezidenta … … …
  http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/pravomoci-prezidenta

  Vždy když jsem se zeptal NEvoličů Zemana (a že jich nebylo málo) které 3 pravomoci prezidenta považují za NEJdůležitější tak mi VŽDY odpověděli že neví jaké má prezident ČR pravomoci (někteří byli velmi vzdělaní)
  ale
  jasně věděli že NECHTĚJÍ pana Zemana


  Osobně jsem před volbami PROHLÁSIL
  že jsem zvědavý zda mne oět měští probruselští LIBERÁLOVÉ donutí v druhém kole volit Zemana

  ANO! Donutili (samozřejmě v prvním kole bych Levicového Pragmatika pana Zemana za NIC nevolil 😮 🙂

  Jen doufám že ti co slibovali že pokud vyhraje pan Zeman že se odstěhují
  tak doufám že místo plivání a kopání do něj to OPRAVDU udělají!!!

  Odpověď
 16. Miroslav Pavlíček

  Bohužel, nenašel se nikdo, kdo by byl schopen porazit starého, nemocného, zlého, mstivého, vulgárního a všechny urážejícího člověka, který se navíc obklopuje neskutečnými individui. To je to, co je tragédie národa, to je to, co je nanejvýš smutné. A místo toho, abychom přemýšleli o tom, že nemáme žádnou pořádnou osobnost, tak tady do sebe kopeme, obviňujeme se a navzájem urážíme.

  Odpověď
 17. Arnošt Kobylka

  Osobně se domnívám též, že je prezident Zeman zosobněné zlo ve slušně silné úrovni, a to pro činy svého předchozího volebního období apod. Proto jsem ho naprosto z etických důvodů nemohl volit. Nebyla to volba mezi dobrem a zlem, ale proti velkému zlu, pro nějakou naději.

  Primárně mojí nadějí ve volbě prezidenta republiky nebyl prof. Drahoš, ale br. Pavel Fischer, který měl imho pro funkci lepší odborné předpoklady a měl jako křesťan dobré reference z naší bratrské katolické farnosti, s níž občas spolupracujeme jako KS Hostivař. V druhém kole jsem prostě vzal za vděk prof. Drahošem, kterého Pavel Fischer podpořil. Ale uvědomoval jsem si, že jde o zlomovou volbu, zda zvolíme představitele staré mafiánské politiky transformace, nově obklopeného proruskými strukturami, nebo nového člověka.

  I ve volební kampani předvedl prezident zeman skze mluvčáčka Ovčáčka řadu urážek oponentů, ač Ovčáček by jako státní úředník měl zústat zcela vně kampaně.

  Volba byla jasná, co jsem nepochopil, je podpora některých vedoucích Zemanovi, pro mne eticky nepochopitelná. Vždyť při lehce nadprůměrném sledování politiky je člověku jasné, co je Zeman zač, že mu jde jen o něj samotného.

  Ale zase ti lidé dělají jinde v křesťanstvu svoje cenné dílo, takže takoví zlouni to být nemohou, že, tak Duchu raď!

  Odpověď
 18. Dovedete si představit, co by se dělo např. v UK, kdyby např. premiér vstoupil podnapilý na místo, kde jsou uloženy korunovační klenoty? Další den by už nebyl premiérem. V Česku je takový člověk za hrdinu a vzor ostatním – je to přece náš člověk…proto je třeba jej zvolit. Že je hulvát? Nu, kdo není, pane redaktore. Že mu nelze věřit? Nu, pane redaktore, tak se přece dělá politika. Jen blbec nemění názor, a to já nejsem; dnes řeknu tohle a zítra to popřu, přece jsem politik se zkušenostmi a změna je život. Co je pravde a co je lež – už jsem starší člověk a už si to nemohu pamatovat…. tak pozor, A nepřipomínejte mi nějaké křesťanství, základ naší kultury, kultura je, pane redaktore, krteček v Číně a matrjoška v Kremlu – s to je moje specialita.

  Odpověď
 19. Magda Hejdánková

  Ráda bych voličům Miloše Zemana připomněla, že jeho volbou schválili také propuštění odsouzeného vraha Jiřího Kájínka. Šokovalo mě, kolik lidí na tohoto zločince čekalo před bránou věznice. Oslavovali ho jako hrdinu a chtěli se s ním fotit. Stejně tak má tento kriminálník plno na besedách a autogramiádách. To opravdu v českých věznicích není nikdo, kdo by si milost zasloužil víc? Celé mi to přišlo, jako by Češi křičeli „propusť nám Barabáše!“. A Miloš Zeman propustil.

  Odpověď
 20. Lubomír Čevela

  Nezlobte se, ale nesouhlasím s Vámi v mnoha bodech: Kristus nezemřel kvůli tomu vzdorování amorálnosti, ale kvůli záchraně všech lidí. Při rozhovorech s křesťany v mém okolí jsem nezaznamenal žádnou touhu po moci, ale spíše obavy z toho, co oba politici prezentovali. I velmi jednoduše uvažující lidé vnímali Drahošovu poslušnost vůči EU i s její sebevražednou imigrační politikou a jistě také Zemanovu politickou nekorektnost a ochotu k vyjádření nesouhlasu s tím, co se v EU děje. Proto byli ochotni přehlédnou účelově zkreslené informace a otevřené lži. Ti, kteří uvěřili Zemanovi mohou být nazýváni „neuvážlivými“ voliči nebo lidmi, kteří podlehli propagandě, ale odsoudit je jako špatné křesťany mi připadá pochybné. Všichni jsme zhřešili a nemáme slávu Boží. Všichni toužíme po pravdě a v politice je jí velice málo.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář