John MacArthur odsoudil křesťanský nacionalismus jako „chybný názor“ spojený s postmilenialismem

Pastor John MacArthur odsoudil křesťanský nacionalismus, pokud je definován jako snaha zavést Boží království na zemi politickými prostředky, ale vyzval křesťany, aby se zajímali o dění ve svém národě.

„Nic takového jako křesťanský nacionalismus neexistuje,“ řekl podle Christian Post MacArthur minulý měsíc během otázek a odpovědí ve sboru Grace Community Church v Los Angeles. „Boží království není z tohoto světa. Ježíš řekl: ‚Mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali.‘ Jeho království není z tohoto světa. Království tohoto světa je oddělený svět. Obojí není spolu propojeno.“

SOUVISEJÍCÍ John MacArthur odmítá radu Alistaira Begga, aby se křesťané účastnili svateb LGBT osob

MacArthur vysvětlil své přesvědčení, že převládající náboženství nebo ideologie jakéhokoli národa nemá žádný vliv pro to, zda Boží království postupuje podle jeho svrchované vůle.

„Nic, co se děje v jakémkoli národě, ať už je to komunistický národ, muslimský národ nebo v uvozovkách kvazikřesťanský národ nebo ateistický národ, nic v tomto národě – politicky, společensky – nemá nic společného s růstem Božího království,“ řekl. „Protože Boží království je od tohoto systému odděleno. Bůh ve své svrchovanosti buduje svou církev a brány pekla ji nepřemohou, řekl Ježíš.“

„Takže myšlenka, že byste měli spojovat nějaké politické úsilí, nějaký politický proces, nějaký sociální proces, nějaké získání moci nebo vlivu ve společnosti jako součást pokroku křesťanství, je křesťanství cizí,“ poznamenal.

„Nikdy jste nezaznamenali, že by náš Pán k něčemu takovému přistupoval, ani apoštolové, a zejména apoštol Pavel; ten se vůbec nesnažil získat přízeň Římské říše, ani jiných vládců, na které během svého života narazil.“

MacArthur dále upřesnil, že neříká, že by křesťané měli být „lhostejní k tomu, co se děje v národě“, a zdůraznil, že by měli volit spravedlivé vůdce, když k tomu mají příležitost, což, jak poznamenal, je stále obtížnější.

„Musíme být lidmi, kteří prosazují spravedlnost. Když přijdeme volit, chceme volit tu možnost, která je nejspravedlivější. Je zřejmé, že nemůžeme volit spravedlivě, ale musíme volit způsobem, který odráží náš závazek vůči Boží spravedlnosti,“ řekl a dodal, že křesťané by neměli volit vedoucí představitele, kteří schvalují potraty, chování LGBT nebo jakoukoli jinou formu nemorálnosti.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 4. března 2024 Foto: Wikimedia Commons – John MacArthur

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář