John Piper varuje před komunikací s mrtvými, říká, že Bůh „výslovně zakazuje“ interakci s nimi

Jen několik dní před Halloweenem varoval teolog John Piper před komunikací s mrtvými a vysvětlil, proč je hledání vzkazů od zesnulých v rozporu s biblickým učením a zneuctívá Boha.

V nedávné epizodě pořadu Ask Pastor John (Ptejte se pastora Johna) odpovídal 77letý rektor Bethlehem College and Seminary v Minneapolisu v Minnesotě na otázku posluchače z jihoafrického Gautengu, jehož dotaz se točil kolem přesvědčení, že když člověk zemře, jeho duch nebo duše zůstává na zemi a rodina ji musí získat pomocí stromu, aby zesnulý mohl „odpočívat v pokoji“ a odejít k Bohu. 

SOUVISEJÍCÍJohn Piper / Manželství ctěte!

Posluchač uvedl, že tato praxe má kořeny v jihoafrické tradici a že se jí řídí několik křesťanů, kteří tyto pověry zahrnují do své víry.

Piper na úvod zdůraznil, že Bible má v této věci jasno: „Nevyhledávejte komunikaci s mrtvými, protože vyhledávání poselství od mrtvých je důkazem toho, že biblické pravdě o Bohu buď nerozumíte, nebo jí nevěříte. A v obou případech je Bůh zneuctěn,“ řekl podle Christian Post populární baptistický pastor a teolog. 

Autor několika bestsellerů představil čtyři zásadní body o Bohu, které je třeba pochopit a uvěřit jim, abychom porozuměli, proč je hledání poselství od mrtvých v rozporu s křesťanskou vírou.

Za prvé Piper zdůraznil, že podle Bible si Bůh okamžitě po smrti člověka buď vezme jeho duši k sobě nebo na místo muk. S odvoláním na verše jako Lukáš 23,43 a 2. Korintským 5,8 vyvrátil představu, že se duše mohou po smrti toulat po zemi.

„Tato část praxe v Jihoafrické republice vychází z nepochopení Božího jednání při zacházení s mrtvými,“ pokračoval. 

Za druhé poukázal na výslovný biblický zákaz komunikace s mrtvými. S odkazem na Izajáše 8,19 uvedl, že Bůh přísně zakázal vyhledávat poselství od zemřelých:

A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají … Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé?

SOUVISEJÍCÍ John Piper: Kristova smrt a vzkříšení jsou ty nejdůležitější události v dějinách lidstva

Piper také zdůraznil, že Bůh již svému lidu poskytl hojnou komunikaci a vedení. Dále řekl, že hledání poselství u předků je projevem nedostatku důvěry v Boží dostatečnost, pokud jde o sdělování toho, co je potřebné pro plodný, Bohu sloužící život.

„Hledání poselství od předků znamená nevíru v nádherné důsledky pro Boží děti, že Boží prozřetelnost je vše řídící a všepronikající – totiž že Bůh působí všechno prostřednictvím této prozřetelnosti pro naše dobro, když mu důvěřujeme,“ poznamenal reformovaný teolog. 

Nakonec zdůraznil, že hledání poselství od předků odráží nevíru v Boží prozřetelnostní kontrolu nad všemi aspekty života. Tvrdil, že Boží prozřetelnost, jak je uvedena v Římanům 8,32 a v celé Bibli, by měla vzbuzovat důvěru, že Bůh zajistí vše, co jeho děti potřebují.

Portál Christian Post v této souvislosti uvádí, že nedávný průzkum Pew Research Center zjistil, že 53 % Američanů tvrdí, že se setkali s blízkými, kteří zemřeli. Z nich 46 % zažilo interakci v rámci snu, zatímco 31 % tvrdí, že k ní došlo jiným způsobem.

Kromě toho 34 % respondentů uvedlo, že „cítili přítomnost“ zesnulého člena rodiny, 28 % s ním hovořilo o svém životě a 15 % mělo pocit, že je zesnulý příbuzný „oslovil“.

Podobně průzkum analytické společnosti YouGov z roku 2019 zjistil, že více než třetina Američanů (36 %) uvedla, že osobně pocítila přítomnost ducha nebo přízraku. O něco více než jeden z deseti (13 %) Američanů uvedl, že komunikoval přímo s duchem nebo přízrakem někoho, kdo zemřel. 

Pastor církve V1 Mike Signorelli nedávno pro CP uvedl, že v dnešní kultuře, kdy lidé vyhledávají nadpřirozené zážitky na nesprávných místech, se budou muset pastoři s řešením této problematiky „sžít“.

„V důsledku New Age a výkladu tarotových karet a všech těch bláznivých věcí, kterým se lidé věnují, se bohužel mnoho pastorů bude muset spokojit s nadpřirozenými aspekty evangelia, protože lidé chodí pro nadpřirozené zážitky na nesprávná místa.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 28. října 2023 Foto: CC Search – John Piper

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář