Zavraždení v tôni Všemohúceho

„Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“ (Ž 91:1–2)

Dňa 8. januára 1956 Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Peter Flemming a Roger Youderian zomreli prebodnutí kopijou na úzkej piesčine zvanej Palmová Pláž na rieke Curaray v Ekvádore. Ich snahou bolo priniesť prvýkrát v histórii evanjelium Ježiša Krista indiánskemu kmeňu Huaorani.

Elisabeth Elliotová pripomenula tento príbeh vo svojej knihe Shadow of the Almighty (Tôňa Všemohúceho). Názov tejto knihy pochádza zo Žalmu 91:1: „Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho.“ (EKP)

NEBOLA TO NÁHODA

Tu, na tomto mieste bol zavraždený Jim Elliot — v tôni Všemohúceho. Keď sa Elisabeth rozhodla takto pomenovať svoju knihu dva roky po smrti svojho manžela, mala na pamäti tie bolestné skutočnosti. V čase, keď bol zabitý, tvorili manželský pár už tri roky a mali spolu desaťmesačnú dcéru.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Ten názov nebol omyl — a omylom nebola ani smrť piatich misionárov. Ale svet sa na to díval inak. Celý svet označoval smrť týchto mladých mužov ako tragickú nočnú moru. Elisabeth sa nazdávala, že svet niečo prehliada. Napísala: „Svet neuznával pravdu druhej časti kréda Jima Elliota: ,Nie je bláznom ten, kto dáva, čo si nemôže nechať, aby získal to, čo nemôže stratiť.’”

„Božie útočisko pre jeho ľud nie je miestom, kde sa dá ukryť pred utrpením a smrťou, ale pred poslednou a konečnou porážkou.“

Svojej knihe dala názov Tôňa Všemohúceho, pretože bola úplne presvedčená, že útočisko Božieho ľudu nie je miestom, kde sa dá ukryť pred utrpením a smrťou, ale miestom, kde sa dá ukryť pred poslednou a konečnou porážkou. „Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho“ (L 9:24) — pretože Hospodin je Boh Všemohúci.

Boh nevyužil svoju všemohúcnosť na to, aby Ježiša zbavil kríža. On ju nevyužije ani na to, aby teba a mňa zbavil súženia. „Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás“ (J 15:20). Ak budeme mať takú vieru, cieľavedomosť a odvahu ako tí piati misionári, možno sa ocitneme v situácii, že budeme s apoštolom Pavlom vravieť:

„Pre Teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (R 8:36–39)

BEZPEČNOSŤ V JEHO SILE

Došlo ti niekedy, čo to znamená, keď povieš: „Môj Boh, ktorý ma miluje a obetoval sa za mňa, je všemohúci“? Znamená to, že keď zaujmeš svoje miesto „v tôni Všemohúceho“, bude ťa chrániť všemohúcnosť. V Božej všemocnosti je nesmierna a nekončiaca bezpečnosť — bez ohľadu na to, čo sa stane v tomto živote.

Božia všemohúcnosť predstavuje večné, neotrasiteľné útočisko vo večnej Božej sláve, bez ohľadu na to, čo sa deje na tejto zemi. A tá istota je zdrojom sily pre absolútnu poslušnosť Božej výzve — dokonca aj výzve zomrieť.

„V Božej všemocnosti je nesmierna a nekončiaca bezpečnosť — bez ohľadu na to, čo sa stane v tomto živote.“

Existuje niečo oslobodzujúcejšie, senzačnejšie, či ti dá niečo väčšiu silu ako pravda, že tvojím útočiskom je Boh Všemohúci — celý deň, každý deň, vo všetkých obyčajných a neobyčajných životných skúsenostiach? Postihne ťa iba to, čo On nariadi pre tvoje dobro.

ZASIAHOL BOH

Skúmanie okolností, ktoré viedli k mučeníckej smrti piatich misionárov, nečakane odhalilo skrytú ruku Božiu. V roku 1996, do septembrového čísla časopisu Christianity Today (Kresťanstvo dnes) napísal Steve Saint, syn Nata Sainta, ktorý zomrel ako mučeník spolu s Elliottom, McCullym, Flemmingom a Youderianom, článok o nových zisteniach, ktoré vyšli najavo ohľadom intríg kmeňa stojacich na pozadí týchto vrážd. Napísal jednu z najúžasnejších viet o zvrchovanosti Všemohúceho, akú som kedy čítal — najmä, keď viem, že pochádza od syna zavraždeného misionára:

Keď [vrahovia] opisovali svoje spomienky, napadlo mi, aké bolo neuveriteľne nepravdepodobné, že sa to zabíjanie na Palmovej Pláži vôbec odohralo; je to anomália, ktorú nedokážem vysvetliť inak ako Boží zásah. (kurzíva bola pridaná)

Inými slovami, existuje iba jedno vysvetlenie, prečo títo piati mladí muži zomreli a zanechali odkaz, ktorý inšpiroval tisícky ľudí. Boh zasiahol. To je tá zvrchovanosť, ktorú máme na mysli, keď hovoríme: „Postihne ťa iba to, čo On nariadi pre tvoje dobro.“

„V najtemnejších chvíľach našej bolesti Boh ukrýva svoje zbrane za chrbtom nepriateľa.“

To tiež znamená, že nikto, absolútne nikto nemôže zmariť Božie úmysly, ktorými chce uskutočniť svoje plány s národmi. V najtemnejších chvíľach našej bolesti Boh ukrýva svoje zbrane za chrbtom nepriateľa. Všetko, čo sa v dejinách stane, poslúži tomuto zámeru, ako to vyjadruje ŽALM 86:9:

„Všetky národy, ktoré si učinil, prídu a klaňať sa budú pred Tebou, Pane, a Tvoje meno budú uctievať.“

Ak by sme tomu verili, ak by sme skutočne dovolili, aby sa nás zmocnila pravda o Božej všemohúcnosti — že náš život v tôni Všemohúceho je dokonale v bezpečí –, ako by to len zmenilo náš osobný život, našu rodinu a zbor. Akí pokorní a silní ľudia by z nás boli pre Božie ciele záchrany.

ZDROJ: CHCEMVIAC.COM FOTO: AUTOR: JOHN PIPER © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář