Katedrála nainstalovala obří skluzavku. Je to výsměch Bohu, tvrdí bývalý královnin kaplan

Norwich – Kněz v anglickém Norwichi si neobyčejnou – a kontroverzní – zábavu v kostele vyzkoušel jako první.

Obří spirálová skluzavka, běžně k vidění v zábavních parcích spíše než uvnitř starobylých katedrál, stoupá do výšky 15 metrů a jedna jízda člověka vyjde na 2 libry.

Novinka byla podle Christian Today postavena začátkem srpna a za cíl si klade dát lidem šanci zažít katedrálu zcela novým způsobem a mít možnost k rozhovorům o víře.

Katedrála návštěvníkům nabízí „jedinečný výhled“ na budovu – dokončenou v roce 1145 – a její slavný středověký strop.

Rev. Andy Bryant řekl, že byl inspirován k vytvoření projektu po návštěvě Sixtinské kaple, kde viděl nádherný strop. Dospěl k závěru, že strop v norwichské katedrále „je stejně krásný jako v Sixtinské kapli“.

Ruské kolo, které by přivedlo lidi blíže k stropu katedrály, bylo vyloučeno, stejně jako lešení, pak je napadla myšlenka na skluzavku.

Reakce na sociálních médiích byly smíšené. Děkan z Derby Stephen Hance napsal: „Vypadá skvěle a zábavně!“ Kritičtější hlasy odkazovaly na Ježíše, který převrátil stoly penězoměnců.

Dr. Gavin Ashenden, bývalý kaplan královny, v komentářích pro Telegraf obvinil autory, že vytvořili z katedrály místo pro výsměch Bohu. „Namísto toho, aby katedrála byla mostem mezi lidmi a Boží přítomností, je nabídkou pro pobavení a odklonění lidí od víry,“ řekl.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 22. srpna 2019  Foto: Norwich Cathedral

Tags: ,

3 Komentáře

 1. No co k tomu napsat…. Svaté písmo mluví jasně :

  13Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. 14V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly. 15I udělal z provazů bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal, mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil. 16A prodavačům holubů řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici! “ 17Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mne stráví.‘ 18Židé mu na to řekli: „Jaké znamení nám ukážeš, že toto činíš?“ 19Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji postavím.“ 20Židé tedy řekli: „Tato svatyně byla budována čtyřicet šest let, a ty ji postavíš ve třech dnech?“ 21On však mluvil o svatyni svého těla. 22Když byl potom vzkříšen z mrtvých, vzpomněli si jeho učedníci, že toto říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. 23Když byl o velikonocích v Jeruzalémě na slavnosti, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. 24Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny 25a nepotřeboval, aby mu někdo vydal svědectví o člověku. Sám totiž věděl, co je v člověku.

  Falešné pozemské církve nejenom, že propadli touze po moci a penězích a ždímají veřící. Dokonce i to je jim málo a dělají z pomyslného „chrámu“ Satanův zábavný park.

  Nezbývá se jen modlit aby ti co věří v našeho pána Ježíše prokoukli tu Satanovu ohavnou svatyni vydávající se za dům jediného Boha a rozpoznali KDE JE SKUTEČNÝ DŮM OTCE…neboť je psáno :

  Jan 8:34-36 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo dělá hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezùstává v domě navěky, syn zůstává navěky. Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní.“

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář