Keller: Rasismus je hříchem proti Božímu stvoření

Americký křesťanský teolog a spisovatel označil rasismus za hřích proti Božímu obrazu, který je v každé bytosti, či už skutkem, slovem nebo myšlenkou. Popírá to božskou pravdu, že všichni lidé mají stejnou důstojnost a hodnotu.

Ve svém blogu na stránce Life in the Gospel poznamenal, že v listě Jakubově 3,9 nám Písmo říká, že dokonce proklínání člověka je proti Božímu plánu. Keller připomíná pasáž, když Ježíš mluví o zabití (Matouš 5,21), říká, že pokud lidé s někým jednají s opovržením a mluví se o něm jako o „hlupákovi“, tak porušují zákon lásky a jsou v „v nebezpečí pekelného ohně “(Matouš 5,22).

SOUVISEJÍCÍ – Tim Keller / Úpadek církve na Západě. Jaká je cesta ven? (část 3)

„Pro moderního člověka se to jeví jako nepřiměřené, ale za šestým přikázáním stojí doktrína Božího obrazu, jak je vysvětleno ve 3. kapitole Jakubova listu. Je hříchem zacházet s jakoukoli sociální skupinou nerovnoměrně, protože si zaslouží menší úctu, lásku a ochranu,“ píše zakladatel sboru Redeemer Presbyterian Church v srdci New Yorku, který navštěvují tisíce lidí.

Keller argumentuje, z Boží zákon je založen na jeho charakteru a Bůh není přijímačem osob (5. Mojžíšova 10,17). Kontextem dané pasáže je téma rasových předsudků, kde Bůh hájí práva vdov a miluje cizince (Deuteronomium 10,17-18). Ve Skutcích 10,34 se Petr učí, že Bůh neprojevuje svoji přízeň na základě národního nebo etnického postavení. Takové jednání je proto hříchem a opomíjí znaky Božího charakteru.

Další důležitou pasáží, která se týká tohoto tématu, je podle Kellera přikázání milovat svého bližního. Ježíš tam shrnul všechny Boží zákony do dvou „velkých přikázání“ (Matouš 22,36–40).

Ježíš v dotazu, kdo je náš bližní, definoval lásku jako skutek milosrdenství k někomu, kdo je ve velkém nebezpečí a naplňuje fyzické a materiální potřeby člověku jiné rasy a náboženství (Lukáš 10,25-37). „Jděte a dělejte to také, říká nám všem Ježíš,“ píše Keller.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Apoštol Pavel se snažil vypořádat s etnickými a rasovými rozdíly v pasáži listu Galatským, kde píše: „Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření.“(Galatským 6,15). Obřízka a neobřízka jsou podle Kellera metaforou rasových a etnických rozdílů.

Nové stvoření symbolizuje budoucí svět bez smrti, utrpení a slz, války a nespravedlnosti, hříchu a hanby (Izaiáš 25,7-8; 65,17-25). Bude ustanoven na konci času, ale je také součástí zvěsti evangelia a křesťané se mají snažit tuto realitu šířit kolem sebe a přinášet ji do současnosti.

Bible nám ukazuje, že jedním z důležitých rysů tohoto nového stvoření je praktikovat rovnost ras a uzdravení vztahů, protože „v Kristu již neexistuje Žid ani pohan,“ poukazuje Keller na rovnost mezi všemi lidmi v pasáži v listu Galatským.

„Jednou ze známek tohoto nového budoucího světa bude konec všech rasových, etnických a národních sporů, odcizení a násilí,“ napsal ve svém zamyšlení nad aktuálním tématem rasismu americký teolog.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red.  Datum: 24. ˇčervna 2020  Foto: Redeemer Church – Timothy Keller

Tags: ,,,,

7 Komentáře

  1. Samozřejmě, že je rasismus špatný. I ten pozitivní rasismus, který barevné zvýhodňuje a nutím všelikajé kvóty a omluvy.

    Odpověď
  2. Ano, v Kristu již neexistuje Žid nebo pohan. To ale stejně tak znamená, že mimo Krista je tento rozdíl realitou. Kristus je dokonce i zavrhován, stejně jako Jeho Božství. Je sice hezké, že pan Keller zmiňuje mnoho lidských, morálních a etických frází, které bychom měli naplňovat a řídit se jimi, ale není realitou, že svět kupodivu ztrácí stále více pevnou půdu pod nohama?

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář