Kvůli tobě si Ježíš zvolil utrpení

„Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“

Římanům 5:8 

Málokdo je ochoten trpět za někoho jiného. Ježíš ano. A skutečnost byla taková, že netrpěl jen za jednoho člověka; rozhodl se trpět za všechny lidi na světě!

SouvisejícíRick Warren: Z bolesti se uzdravíš, budeš-li pomáhat jiným

Něco z jeho utrpení líčí Jan 19: „Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: ‚Žízním.‘ Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům“ (Jan 19,28-29). Ježíš byl na kříži v agónii – a žíznil. Netrpěl jen bolestí, nýbrž i velikou žízní.

Nezasloužil si, aby trpěl za každého člověka. Každý u nás si zaslouží trpět za své vlastní hříchy. Ježíš byl ochoten trpět a žíznit pro tebe, abys mohl jít do nebe. 

Nedopustil se ničeho zlého. Nespáchal žádný zločin. Nikomu neublížil. Žil dokonalým životem. Proč jej tedy zabili?

Zemřel, aby vykoupil jiné. Žíznil pro tvé dobro. 

SouvisejícíRick Warren / Zlost ubližuje víc tobě než komukoli jinému

„Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5:8).

Jeho láska k tobě je tak veliká, tak hluboká a širá, že byl ochoten vzít tvůj hřích za svůj a přikrýt jej svou spravedlností. Tvůj hřích jej stál život. Stojíš mu za to!

Je těžké pochopit takovou lásku rozumem, ale třeba ti pomůže tento příběh:

V roce 1987 se při dvěstěpadesátém pátém letu společnosti Northwest Airlines letoun zřítil dvacet vteřin po startu. Zahynulo 156 lidí, přežila jen čtyřletá holčička Cecelia z arizonského města Tempe.

Jak to bylo možné, když se nikdo jiný nezachránil? Záchranáři si zrekonstruovali pravděpodobný průběh událostí. Když si cestující uvědomili, že se blíží katastrofa, Ceceliina matka se zřejmě odpoutala, otočila se k děcku a ve své lásce je zakryla vlastním tělem, aby je ochránila. Dala svůj život za život jiného.

A právě to udělal Ježíš pro tebe! Trpěl, abys nemusel trpět ty. Prošel peklem na kříži, abys ty nemusel být v pekle navždy. Přikryl tě a ochránil před trestem, plameny a trápením. 

Ježíš dobrovolně zemřel, abys mohl mít věčný život. Vybral si utrpení, aby tě vykoupil pro spásu. Nikdy si nelam hlavu otázkou, jak moc tě Ježíš miluje. Už ti to ukázal na kříži! 

Otázky k zamyšlení

Proč podle tebe Bůh chce, abys s ním byl navždy v nebi?
Co dalšího – krom jeho lásky – ti Ježíšovo utrpení zjevuje o Božím charakteru? 
Když pochopíš, jak zlý je tvůj hřích – jak ti to pomůže pochopit velikost Boží lásky k tobě?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová. Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2021 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář