Lubomír Ondráček: Uzdravovat blátem?

Uvěřil jsem ve sboru, který se za charismatický nepovažoval. On se termín charismatický koncem sedmdesátých let ani moc nepoužíval. Když se za mě po mém uvěření modlili, byl jsem pokřtěn Duchem svatým a začal jsem mluvit v nových jazycích. Bylo to pro mě samozřejmé a nějakou dobu mi trvalo pochopit, proč s tím mají někteří křesťané problém.

Po nějaké době jsem se začal s dalším bratrem pravidelně po setkání mládeže modlit za lidi, kteří po křtu v Duchu svatém toužili. Většinou byli pokřtěni a začali mluvit v jazycích. Začaly se projevovat i jiné duchovní dary. Setkal jsem se s padáním pod Boží mocí při modlitbách, smíchem, třesením, viděl jsem i uzdravení. Autentické projevy Boží přítomnosti. Jiní o nás začali mluvit jako o charismatickém sboru a my jsme toto označení přijali. Ano, šlo a stále nám jde o to, aby se Bůh mezi námi projevoval. Nejde ale předně o to, zda někdo padne nebo zda se někomu při modlitbě za uzdravení zad protáhne noha. Jde o to, zda se dotyčný mění a zda dojde ke skutečnému uzdravení. Projevy mohou být, a nemusí, ale o co jde, je Boží přítomnost.

Zažil jsem lidi, kteří toužili po různých projevech a darech a také po tom, aby skrze ně Bůh jednal. A když se zdálo, že nejedná, snažili se mu „pomoct“. Modlili se za křest v Duchu, a když se nic nedělo, snažili se dotyčného „rozmodlit“ – tedy vést ho k opakování slov v jazyku, jako kdyby to nebyl Duch, kdo dává promlouvat (Sk 2,4). Modlili se za někoho, a on nepadl, tak co ho trochu postrčit? (Velice účinné je dát člověku ruku na krk pod bradou a trochu zatlačit – málokdo nepadne.) Na jedné evangelizaci se jednomu křesťanovi zdálo, že se neděje dost zázraků. Tak se přihlásil a řekl, že neviděl na jedno oko, a teď vidí. Byla z toho na místě velká radost, později velká ostuda. Snaha se napodobit Boží jednání k Boží přítomnosti nevede.

To, že Boží Duch něco autenticky dělá, neznamená, že máme jeho projevy napodobovat. Varováním je nám i tak významný Boží služebník, jako byl Mojžíš. V 17. kapitole knihy Exodus čteme o tom, jak Hospodin nařídil Mojžíšovi, aby udeřil holí do skály, a když Mojžíš poslechl, vyvedl Hospodin ze skály vodu. V Numeri 20 čteme o podobné situaci. Opět není voda, opět si má Mojžíš vzít hůl. Jenže už jí nemá do skály udeřit. On to ale udělá, a dokonce dvakrát. Voda začne vytékat, ale k Mojžíšovi zazní tvrdé slovo: Mojžíš nevejde do zaslíbené země. Viděl Boží jednání a pokusil se ho později mechanickým opakováním sám vyvolat. To není Boží plán. Bůh takové jednání hodnotí jako nevěru a nedosvědčení jeho svatosti.

Kolikrát se o napodobení Božího jednání snažíme. Bůh vedl Gedeona, aby spolu se svou armádou zatroubil na beraní rohy, a přišlo velké vysvobození. Kolik lidí se dnes snaží troubit na šofary a očekává, že troubení přinese Boží vysvobození. Někdy ano, pokud to Bůh řekne, ale většinou to nadělá jen hodně hluku. Ještěže se o podobnou věc nesnažíme se zapálenými pochodněmi a rozbitými džbány, což Gedeon dělal také. To by možná kromě hluku ještě několik modliteben vyhořelo.

Bůh jedná svrchovaně a i my buďme autentičtí. Když se modlím za lidi, někdy někdo padne, většina ne. Ale to není klíčové – klíčové je, zda se daný člověk setká s Bohem a dojde ke změně. Někdy nás Bůh vede k podivným věcem. Nebojme se poslechnout, i když to bude vypadat bizarně. Dychtěme po duchovních projevech na našich shromážděních i v běžném životě (1K 14). Ale pamatujme, že blátem pomazal Pán Ježíš jen jednoho slepého, a ty další uzdravil jinak. Kéž mu dobře rozumíme, nenecháme se náboženskými projevy odradit od očekávání a vstupování do Božího jednání a jsme blázny pro Krista, ale nikoli pro své folklorní náboženské nápady.

***********************************

Autor: Ing. Lubomír Ondráček je pastorem KS Praha a předsedou KMS.

Foto: Tomáš Coufal, Život víry

Článek vyšel v dubnovém čísle časopisu Život víry (2018/04), které se věnuje projevům Ducha svatého na bohoslužbách. Jaké tam mají mít místo a jak dary Ducha používat? Odvážíme se riskovat chaos? Jak to chodí v českých církvích a jak v cizině? Těmito otázkami se zabývají také např. Michal Klesnil, Martin Moldan nebo Jiří Bartík a své osobní zkušenosti popsali i někteří z čtenářů.

Číslo dále přináší rozhovor s profesorem teologie Pavlem Hoškem, ohlédnutí za životem evangelisty Billyho Grahama, virtuální rozhovor s Panditou Ramabai, kazatelkou „indických letnic“ a překladatelkou Bible, zprávy, přehled chystaných akcí a mnoho dalšího.

Více informací o čísle najdete zde:
http://www.kmspraha.cz/knihkupectvi/casopisy/zivot-viry/zivot-viry-2018-4
Elektronické vydání (PDF): https://www.palmknihy.cz/krestanstvi/zivot-viry-2018-4-177897
Informace o předplatném: www.zivotviry.cz

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář