Mají se křesťané modlit za spásu Židů?

Americký žurnalista Jim Denison napsal článek s výzvou k modlitbám za pokoj v Jeruzalémě (Žalm 122: 6) a pro Židy, kteří čelí hrůzám antisemitismu po celém světě. Ke konci svého blogu položil otázku, zda by se křesťané měli modlit za to, aby se Židé obrátili k Ježíši jako ke svému Mesiáši.

V reakci na jeho příspěvek židovská čtenářka odpověděla, že modlitba za to, aby Židé důvěřovali Kristu, je „přesně to, co podporuje antisemitismus – náboženskou nadřazenost, netoleranci a aroganci.“

Podle jejího názoru „existuje mnoho cest, které Bůh stvořil, abychom mohli být všichni v kontaktu s Bohem porozumění.“ Modlitba za to, aby Židé poznali Krista jako svého Spasitele je podle ní nejvyšší forma duchovní arogance.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Rabín A. James Rudin v červenci pro Religion News Service uvádí, že Generální synoda anglikánské církve v Kanadě odhlasovala, aby se z liturgie odstranila modlitba, ve které se vyprošuje konverze židovského národa ke křesťanství. Anglikánský biskup spojil antisemitismus s „vyčleněním Židů za cíl našeho evangelizačního úsilí“.

Rabín Rudin pak cituje Billyho Grahama: „V mém evangelizačním úsilí jsem nikdy necítil povolání, abych se usiloval o proselytizmus, který je donucovacím nástrojem a snaží se nutit lidi reagovat proti jejich vůli.“

Rabín také cituje teologa Reinholda Niebuhra, který řekl o křesťanství a judaismu: „Dvě víry i přes rozdíly jsou pro Židy natolik podobné, že snadněji najdou Boha ve smyslu svého náboženského dědictví než tím, že by se obrátili k víře, která se časem musí zdát jako symbol nadřazené a většinové kultury. “

Rabín Rudin na závěr dodává prohlášení katolického profesora: „Židé nemusí konvertovat ke křesťanství, aby byli spaseni. Již jsou spasení.“

Co si však mysleli Ježíš, Petr a Pavel o spáse Židů?

Denison souhlasí s tím, že křesťané by neměli používat donucovací evangelizační strategie vůči Židům nebo komukoli jinému. Je však přesvědčen, že „modlit se za židovský národ, aby se obrátit k Ježíši jako k svému Mesiáši není nucením, ani nevyvolává negativní konotace.“

Tato touha je spíše vyjádřením Pavlova prohlášení o jeho bratrech Židech: „Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů!“

Bývalý farizej dodává: „Pokud svými ústy vyznáte, že Ježíš je Pán a uvěříte ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budete spaseni.“

Výsledkem je, že neexistuje žádný rozdíl mezi Židem a Řekem; protože stejný Bůh je Pánem všech a dává své bohatství všem, kdo ho vzývají.

Petr učinil podobné tvrzení před židovskou radou:  „To je ten kámen vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“

„Ježíš je kámen, který jste odmítli vy, stavitelé, který se stal základním kamenem. A v žádném jiném není spása, protože mezi lidmi není jiné jméno pod nebem, díky kterému musíme být spaseni “(Skutky 4: 11–12).

Peter a Pavel jen poslouchali pokyny od Ježíše, který řekl svým židovským žákům: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, jen skrze mne.“ (Jan 14: 6).

Pokud jsou Židé „již spaseni“, jak tvrdil katolický profesor, pak se Pavel a Peter mýlili, argumentuje Denison a dodává, že hrůzy, které nacisté a další takzvané křesťanské skupiny páchaly na židovském lidu, znesnadnily pro mnohé z nich vidět v křesťanech své přátele nebo evangelium jako dobrou zprávu.

Na konec připomíná slova misionářky Jo AnnDoylové k ženě přeživší holocaust. Žena se jí zeptala: „Kdybych dala svůj život Ježíši, mohu být stále Židovkou?“

Jo Ann odpověděla: „Samozřejmě, že budete stále Židovkou! Následovat Ježíše je nejvíce židovskou věcí, kterou můžete udělat! Nezmění to vaši národnost, ale změníte náboženství za vztah se živým Bohem.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

-mn-  Datum: 8. října 2019    Foto: Unsplash – ilustrační 

Tags: ,,

4 Komentáře

 1. Ortodoxní židé nevěří, že je Ježíš mesiáš. V talmudu se nepíše nic pěkného jak o Ježíši tak Marii. Ve Svatém písmu je psáno, že jim páska z očí spadne až při příchodu Ježíše…tehdy poznají pravdu.
  Mesiánští židé věří v Ježíše a zasluhují si úctu.

  Odpověď
  • Ano, to se pořád dokola říká, že jim páska spadne z očí při příchodu Ježíše. Ale co ti, kteří už umřeli?

   Odpověď
 2. Dle písma budou při příchodu Ježíše vzkříšeni….pro jediného Boha to není nic těžkého. Znovu vystaví chrám/duši a umístí svého ducha a duše se stává opět živou.

  Odpověď
  • Arnošt Kobylka

   Jenže vzkříšení budou všichni lidé, někteří ke spáse, jiní k soudu.

   A je jasné, že není jiné jméno dané pod nebem lidem, než Ježíš Kristus, v němž bychom mohli být spaseni.

   A je přitom také pravda, že v tomto jménu Bůh ospravedlňoval i ty co byli spaseni v čase Zákona, i za časů praotců.

   A tím bychom se dostali k teologické otázce dispenzí, dispenzacionalismu.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář