Muzeum Komenského v Přerově odkrývá výstavou Kdo je Noe biblické příběhy

Přerov – Prostřednictvím tištěných nástěnných obrazů, původně určených pro školní výuku, představuje Muzeum Komenského v Přerově svým návštěvníkům biblické příběhy Starého zákona. Nástěnné obrazy pocházejí z jedinečné sbírky muzea, která čítá více než 800 výukových obrazů k bibli, liturgii a dějinám církve, českého i zahraničního původu, z období od poloviny 19. století do 30. let 20. století, řekla ČTK kurátorka výstavy Jarmila Klímová. Expozice s názvem Kdo je Noe? bude otevřena v kapli přerovského zámku do 28. července.

„Přerovské muzeum se může pochlubit výjimečně rozsáhlou a ucelenou kolekcí školních obrazů k výuce náboženství. Pocházejí z doby, kdy náboženství patřilo mezi povinné a od roku 1922 mezi nepovinné školní předměty. Řada generací tak získávala tyto znalosti ve škole jako nedílnou součást vzdělání,“ uvedla kurátorka. Doplnila, že po roce 1948 byly z ideologických důvodů náboženské obrazy ze školních kabinetů vyřazeny. „Od 90. let minulého století se podařilo přerovským muzejníkům vytvořit sbírku více než 800 obrazů k výuce biblických dějin a liturgiky, a to zejména díky spolupráci s moravskými farami,“ podotkla Klímová.

SOUVISEJÍCÍMuzeum pašijových her v Hořicích na Šumavě vystaví první partituru k představení

Pro výstavu Kdo je Noe? byly vybrány biblické příběhy Starého zákona. „Úvodní část je věnována vývoji školních obrazů jako učební pomůcky, v chronologickém přehledu a s četnými ukázkami. Stěžejní prostor je pojat jako galerie. Byla vybrána témata stvoření světa a příběhy Noema, Josefa, Mojžíše, Davida a Šalomouna a k nim odpovídající nástěnné výukové tabule. Pro ty, kteří si příběhy potřebují oživit, jsou vyprávěny v textech na panelech, na nichž je uveden i výběr frazémů,“ dodala kurátorka.

Souběžně s touto výstavou mohou návštěvníci v dalším sále muzea zhlédnout výstavu Katolická liturgie v obrazech. Obsahuje dvacítku výukových liturgických obrazů ke katolickému náboženství z přelomu 19. a 20. století, které připomínají běžnou realitu tehdejšího života věřících praktikovanou i v současnosti: křest, biřmování, zpověď, svatbu, mši i poslední pomazání.

K výstavám muzeum vydalo obrazový katalog Biblické příběhy, který přináší ukázky více než osmi desítek školních obrazů ke Starému i Novému zákonu. V textové části je podán chronologický přehled vývoje obrazů s náboženskými motivy se základními údaji o autorech, okolnostech vzniku a obsahu jednotlivých souborů. V oboru muzejnictví je toto téma zpracováno poprvé, dodali zástupci muzea.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 13. května 2024 Foto: Wikimedia Commons – Muzeum Komenského

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář