Některé baptistické ženy se obávají rostoucího vlivu komplementarismu

Během desetihodinové cesty domů z výročního zasedání Jižních baptistů (SBC) v New Orleans měla Leah Finnová otázky.

Finnová měla pocit, že by měla vědět dost na to, aby pochopila změny, které 12 000 jižních baptistů schválilo na svém shromáždění v polovině června. Návrhy sledovala několik měsíců, znala pravidla parlamentní procedury a její manžel Nathan Finn působí ve výkonném výboru SBC.

SOUVISEJÍCÍDelegáti SBC schválili pozměňovací návrh zakazující působení žen v pozici pastorek

Po zamítnutí odvolání sboru Saddleback bylo jasné, že denominace zastává silný konsenzus proti ženám jako vedoucím pastorům a kazatelům a že bude ochotna kvůli této otázce přerušit vztahy s dalšími sbory. Ale co ženy v dalších pozicích?

SBC podle Christianity Today přistoupila ke změně svých základních dokumentů, aby zopakovala svůj postoj: změnila svou ústavu tak, aby výslovně uváděla, že spolupracující sbory musí omezit „jakýkoli druh“ pastorů na kvalifikované muže, a přeformulovala své prohlášení víry tak, aby říkalo, že „pastoři/vedoucí/starší“ mohou být jen muži.

Mnozí vedoucí představitelé jižních baptistů, kteří se zasazovali o nové znění, v těchto krocích viděli způsob, jak objasnit své společné komplementární přesvědčení. Některé ženy se však tiše obávaly, že změny a s nimi spojená debata by mohly zpochybnit nebo ještě více omezit jejich místo v denominaci.

Leah Finnová myslela na své kamarádky, které slouží v baptistických sborech, vyučují v baptistických seminářích a studují na baptistických školách, a přemýšlela, jak je rozhodnutí ovlivní v následujících letech.

Nakonec spolu s manželem napsala článek pro Baptist Press, oficiální portál SBC, v němž vyjádřila lítost nad tím, že výroční zasedání zanechalo sloužící ženy „v nejistotě ohledně jejich budoucnosti v životě jižních baptistů“. Někteří se ptají, jaké kroky by mohly přijít příště, a jiní jsou zklamaní, že se současná diskuse tolik zaměřuje na to, co ženy nemohou dělat.

„To, co mě po této debatě nejvíce tíží, je pocit, že jsme nevedli rozhovor o tom, jak mohou být ženy v církvi využity,“ řekla Christianity Today Courtney Reissigová, delegátka z baptistické církve Immanuel v Little Rocku v Arkansasu, kde slouží jako ředitelka obsahu učednictví. „Zaměřuje se především na omezení, což podle mého názoru Bible potvrzuje, ale pak se objeví otázka: Kde tedy mohou ženy sloužit?

„Pastoři, kteří prosazují omezení, by měli stejnou měrou poskytovat ve svých sborech také cesty pro ženy, aby mohly sloužit,“ dodala.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 24. července 2023 Foto: Baptist Press – sjezd SBC v New Orleans

Tags: ,,,,

1 Komentář

 1. Nabízím několik osvědčených způsobů, jak se vypořádat s verši, které tvrdí pravý opak toho, co bychom toužili slyšet. Zde je možné konkrétně zpochybnit vyjádření „ženě učit nedovoluji“ a „žena nemá míst moc nad mužem, ale má se nechat vést“. Podotýkám, že dané rady mohou být aplikovány prakticky na jakoukoliv situaci ohledně výkladu Písma. Tedy:

  * Pokud je to možné, najdi třeba i odlehlý význam slov použitých v originálních jazycích v daném kontextu, která ti budou vyhovovat, a aplikuj je jako jednoznačně správný výklad.
  * Zpochybni danou věc jako dobově podmíněnou.
  * Najdi několik historicky vlivných osob, které podpoří tvůj výklad, a uveď je jako na slovo vzaté odborníky, kteří jsou schopni danou věc posoudit lépe než ostatní.
  * Najdi nějaký historický precedens a použij ho. Není podstatné, o co se jedná. Jde jen o to, aby to podpořilo tvůj záměr.
  * Pokud se jedná o věc obecnou, vylož ji pouze jako věc individuální.
  * Zpochybni motivy svých oponentů, ale jednej přitom obezřetně a slušně, aby nebylo zřejmé, o co to ti jde.
  * Najdi jakoukoliv chybu na svých oponentech a snaž se je z tohoto důvodu učinit nedůvěryhodnými. Vystupuj přitom jako jejich sympatizant.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář