Pastor řekl, že křesťané mohou urychlit příchod Krista darováním více peněz do církve

Americký pastor řekl, že lidé mohou „urychlit“ proces návratu Ježíše darováním více peněz do církve.

Jesse Duplantis během televizního programu Victorython řekl: „Upřímně tomu věřím – důvod, proč Ježíš nepřišel, je ten, že lidé nedávají podle toho, jak jim to Bůh řekl. Když to pochopíte, můžete zrychlit čas Jeho návratu,“ poznamenal.

SOUVISEJÍCÍBýt bohatý v Kristu. Costi Hinn a jeho cesta od evangelia prosperity k reformované teologii

Pastor Duplantis vede Covenant Church v Louisianě a je zakladatelem Jesse Duplantis Ministries. Podle portálu Premier známo, že je součástí hnutí evangelia prosperity, které káže, že finanční požehnání je Boží vůlí pro věřící.

„Uvědomil jsem si, že nebudu lidi citově vydírat, aby dávali. Nechám lidi, aby reagovali podle Božího slova. Co vám Bůh říká? “pokračoval pastor Duplantis. Poté vyzval lidi, aby přispěli na číslo uvedené na obrazovce, přičemž zdůraznil, že „Bůh Otec řekne: Ježíši, jdi si pro ně.“

Klip sdílený na twitterovém účtu Right Wing Watching se rychle stal virálním a vyvolal kritiku na adresu pastor Duplantise.

Pastor Duplantis byl nedávno kritizován, že nedělá dost pro to, aby pomohl lidem postiženým hurikánem Ida. Covenant Church se nachází v Louisianě, jedné z oblastí nejvíce zasažených hurikánem.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 28. září 2021 Foto: YouTube – Jesse Duplantis

Tags: ,,,,,

9 Komentáře

 1. Vladimír Valachovič

  Neuvěřitelné čemu jsou dnes věřící ochotni věnovat čas a sluch … když pevně nestojí na písmu pak jsou otevřeni pro takové bludy.

  Skutky apoštolské 1:6 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“
  7 Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;
  8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“
  9 Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.

  A tak jako ŘKC vybírá peníze za „lepší očistec“ a odpustky, tak tito protestanští lháři zase vybírají peníze pod rouškou jiných podvodů…

  Odpověď
 2. Prosím Vás, jak jste přišel na to, že „ŘKC vybírá peníze za „lepší očistec“ a odpustky“.
  To jste nejspíš četl v nějakém historickém románu. Zajímavé pojednání o tom je také zde: https://tisickrate.cz/kde-sehnat-nejlevnejsi-plnomocne-odpustky-zjistili-jsme-za-vas/
  Jen upozorňuji ty, kteří to nevědí, že „Tisíckáre“ je satirický web.

  Jinak zde opakujete takový rozšířený mýtus, že v církvi bylo možno, např. ve středověku, zakoupit odpuštění hříchů. Tak tomu ale nikdy nebylo. K odpuštění hříchů dochází u zpovědi (neboli svátosti smíření), kdy člověk vyzná své viny a má vůli se svých hříchů do budoucna vzdát. Zpověď i odpuštění vin, které Bůh, jak věříme, v této svátosti daruje, byly a jsou vždy zadarmo. Jiná věc jsou „tresty za hříchy“, kterých se Vámi zmiňované odpustky týkají. Každý hřích má totiž nějaké (sociální) důsledky, a to i tehdy, pokud byla vina odpuštěna. Dám jednoduchý příklad: to, co způsobil Adolf Hitler a nacionální socialismus, nezmizelo v dubnu 1945 ze světa (a nezmizelo by ani tehdy, pokud by např. Hitler před svou smrtí litoval a viny by mu byly odpuštěny). Důsledky všeho toho dění žijí až do dnešních dnů a ovlivňují celé generace lidí z mnoha zemí, kteří by jinak s tou jednou konkrétní vinou neměli nic společného. Od nejstarších dob církev věřila, že i důsledky našich vin, resp. tresty za ně, mohou být nějak „odčiněny“, například nějakými skutky milosrdenství apod. Ve středověku se skutečně vyvinula praxe, kterou naznačujete, stala se ale také předmětem tvrdé kritiky (klasicky Martin Luther) a byla opuštěna. Znovu opakuji, že odpuštění hříchů si nikdy koupit nešlo.

  Odpověď
 3. Omlouvám se, ale dovoluji si Vás (a všechny ostatní čtenáře Vašeho příspěvku) upozornit na to, že o „prodávání“ není ve Vámi citovaném článku ani slovo. Můžeme se přít o významu „odpustků“. Osobně bych se přimlouval, aby toto slovo bylo opuštěno a nahrazeno lépe srozumitelnou formulací. Řada evangelikálních denominací například organizuje modlitební setkání s vyznáváním vin předků a prosbou k Bohu i bližním o jejich odpuštění. To má svůj význam. Stejně tak je to i s „odpusktky“, ve Vámi uváděném odkazu jde také především o modlitbu, spojenou se vzpomínkou na naše předky v dobrém i v tom horším. O rozhodnutí nepokračovat v šíření zla, pomsty, ukřivděnost a závisti… (vyloučení zalíbení v hříchu), osobní pokání, příprava a účast na Večeři Páně (sv. Přijímání). Zároveň je vhodné zamyslet se nad tím, jakým způsobem mohu přispět k tomu, aby došlo k překonání vin minulosti a aby svět byl i mým přičiněním lepší. Pokud by takto jednalo a smýšlelo dostatečné množství lidí, jistě uznáte, že by se nám všem lépe a radostněji žilo.
  O nějakém „prodávání“ odpuštění hříhů ale nemůže být řeči. Prosím, přečtěte si ještě jednou Vámi uvedený odkaz – přpadně si to můžete sám vyzkoušet. Zajděte no nejbližšího kostela a řekněte, že byste chtěl zaplatit nějakou částku za odpuštění Vašich hříchů. Uvidíte, jak dopadnete!

  Odpověď
  • „Zajděte no nejbližšího kostela a řekněte, že byste chtěl zaplatit nějakou částku za odpuštění Vašich hříchů.“

   Funguje to jinak, částky za odpuštění Vašich hříchů neplatíte Vy, ale Vaši budoucí pozůstalí. Říká se tomu zádušní mše svatá za rodinu XY a konají se celoročně. Pravděpodobně i dnes putují tyto peníze za odpustky do kasičky řk církve ve Vašem městě či vesnici.

   Odpověď
   • P.S. toto je jen část, existuje ještě „mše svatá s úmyslem“ a to může být jakákoliv mše v kostele během týdne. Nejběžnějším úmyslem je právě „za zemřelé, za zesnulé“ s cílem vysvobodit duše mrtvých z očistce či zkrátit jejich pobyt na tomto nepříjemném místě. Zvykem je platit knězi za tuto službu místní měnou.

    Odpověď
   • Kdy jste, prosím, byl naposledy v kostele?
    Já jsem vyrůstal v jedné z evangelikálních církví, kde bylo naprosto běžné, že kromě příspěvků na činnost sboru jsme podporovali i přímo pastora.
    Za mši, ani tzv. „intenci“ se nic neplatí. Někde, zvláště na venkově, je ale zvykem dát nějaký dar pro farnost, nebo přilepšení pro faráře – často v naturáliích.
    To ale s nějakým „kupčením“ nemá nic společného.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář