Procházej: evangelium prosperity

Ve věku 89 let zemřel populární, ale také kontroverzní pastor spojovaný s evangeliem prosperity. Price vybudoval jednu z největších církevních budov ve Spojených…

Více než jednou jsem slyšel současné zastánce takzvaného evangelia prosperity, jak se odvolávají na Pavlův způsob užívání principu setby a sklizně, aby…