Pavel Černý / Odvaha k jednotě v rozděleném světě

Každým rokem se na několik dní setkává ekumenická skupina biskupů různých církví – přátel Hnutí focolare. Toto hnutí akcentuje jednotu těch, kteří byli pokřtěni trojičním křtem. Hnutí je aktivní ve 182 zemích a spolupracují s ním dva miliony křesťanů. Rádi obvykle citujeme slova Ježíšovy velekněžské modlitby s prosbou, aby všichni byli jedno. Jak tuto modlitbu svého Pána naplnit?

O určitou odpověď se snaží ekumenické společenství biskupů, které po řadu let prožívá duchovní jednotu a každoročně při svých setkáních uzavírá slib vzájemné jednoty a lásky, byť to není jednota instituční.

SOUVISEJÍCÍPavel Černý / John Stott a jeho odkaz z české evangelikální perspektivy

Pandemická opatření letos nedovolila uskutečnit setkání na jednom místě, a tak bylo řídícím výborem rozhodnuto uspořádat setkání online 24.-25. 9. 2021. V centru Hnutí focolare v Castel Gandolfu u Říma se setkala skupina těch, kteří byli zapojeni do přenos. S pomocí řady pracovníků focolare bylo setkání vysíláno do 44 zemí světa, 70 církví a překládáno simultánně do patnácti jazyků. K setkání se připojilo na dvě stovky biskupů katolických, pravoslavných, luterských, anglikánských, metodistických, reformovaných a letničních. Ve dvoudenním setkání se střídaly modlitby, výklady, osobní svědectví a ekumenické zkušenosti.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Toto setkání přijalo povzbuzení od nové prezidentky focolare – arabské křesťansky Margaret Karram, která z vlastní zkušenosti ví, jak je jednota nesnadná a jaké jsou její překážky. Z videozáznamu zazněla slova Chiary Lubichové, zakladatelky focolare. Bylo úžasné sledovat na obrazovce biskupy z různých částí světa, kteří se k přenosu připojili. Na řadě míst přenos sledovaly ekumenické skupiny. Velmi nás povzbudila skupina pěti biskupů v Pakistánu, která vyjádřila svoji vděčnost za kontakt a poselství. Pomocí přenosu se poprvé mohli vidět setkat např. biskupové z Pakistánu a Indie. Také v Africe jsme mohli vidět skupiny sledující přenos. Z naší země jsme do přenosu s biskupem Františkem Radkovským předtočili svou ekumenickou zkušenost z květnového setkání na Bílé Hoře, kde si 60 katolických kněží a 60 protestantských pastorů vyznalo hříchy minulé i současné a vyjádřilo odpuštění, smíření a odvahu ke spolupráci. Někteří na tuto zkušenost reagovali a viděli v ní inspiraci pro řešení svých historických rozdělení. V Castel Gandolfu se k nám na dva dny z České republiky připojili katolický biskup Antonín Basler z Olomouce a evangelický luterský biskup Tomáš Tyrlík z Českého Těšína.

Tomuto setkání zaslal isvůj pozdrav primas anglikánské církve arcibiskup z Canterbury Justin Welby a ekumenický patriarcha z Konstantinopole Bartoloměj I.  Skupina těch, kteří byli v Římě, byla po online setkání přijata papežem Františkem ve Vatikánu. Papež vyjádřil vděčnost za setkání a povzbudil k odvaze naplnit Boží „sen“ jednoty a harmonie ve světě. Papež František zdůraznil, že jde o jednotu, která nestírá rozdíly, ale spíše je posiluje a harmonizuje. Podle jeho pohledu ti, kteří stojí v čele církví nemají usilovat o vnější jednotu a uniformitu, ale jsou pověřeni úkolem zápasit o jednotu v tajemném společenství církve v Kristu a v Duchu svatém. Církev je živé tělo, lidé jsou na cestě v dějinách a zároveň i za dějinami. František vyzdvihl zápas o jednotu těch, kteří bojují ve velmi těžkých podmínkách současného světa a často za to těžce platí.

Letošní online setkání biskupů nebylo marné a přivedlo k zápasu o jednotu další spolupracovníky. Vděčné ohlasy byly povzbuzením pro všechny, kteří na přenosu spolupracovali. Jsem vděčný, že jsem mohl být součástí těchto významných a vzácných okamžiků jednoty.

Autor: Pavel Černý je emeritní předseda Ekumenické rady cirkví Datum: 1. října 2021 Foto: screenshot YouTube – setkání Fokoláre v Římě

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,

4 Komentáře

 1. „Rádi obvykle citujeme slova Ježíšovy velekněžské modlitby s prosbou, aby všichni byli jedno. Jak tuto modlitbu svého Pána naplnit?“

  Hnutí Fokoláre se netýká jen podobných akcí pro hlavy či biskupy těch organizací, které se hlásí ke křesťanství. Cíl Fokoláre jde mnohem dále: jednota mezi lidmi obecně, všeobecné bratrství viz angl. heslo na wiki. Nebo zde https://www.focolare.org/en/cosa-ci-muove/#regoladoro. Vytvářet po světě komunity ve kterých není podstatné, kdo čemu či komu a jak věří. Duch Fokoláre je duchem náboženského pluralismu https://www.focolare.org/en/in-dialogo/grandi-religioni/ („Buddhists, Muslims, Jews, Sikhs, Hindu, atd.“)

  Duch Kristův vedl apoštola Jana jinak. Velekněžskou modlitbu Ježíše zapsal takto: „…aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty.“ Tedy „aby oni v nás mohli být jedno“ je podmínkou jednoty věřících v Krista. Tato Kristova podmínka jednoty je v podstatě opačná, než jak jednotu podmiňuje duch hnutí Fokoláre. Kristus mluví o sobě, že jen On je tou cestou, pravdou a životem, jednota tedy vychází z Něj. Jednota Fokoláre vychází z úsilí samotného člověka.

  To neznamená, že v biblicky chápané jednotě v Kristu není prostor pro lásku. Naopak, On sám je ztělesněním té největší Boží lásky a je zdrojem pro křesťany, které učí milovat přítele i nepřátele. Ale jednota ve velekněžské modlitbě Jan 17 vychází z jiného Zdroje a směřuje k Bohu.

  Odpověď
 2. Jestliže právě ti, kteří by se měli orientovat v etapě, ve které se svět právě nachází, tak ať právě oni jednotně vyndají hlavy z písku a sjednotí se na skutečnosti, že v Písmu není jediná zmínka o sjednocení, ale naopak o rozdělení.

  Odpověď
  • Dnes by se křesťané měli sjednotit proti liberální demokracii za kterou stojí ideologie neomarxismu. V minulosti tu byl nacismus a komunismus, dnes neomarxismus.

   Odpověď
 3. Do čeho by byli oblečení představitelé a zástupci jednotlivých církví? Když by papež svlékl svou bílou kleriku , zůstal by nahý nebo byl oblečen do Kristovy čistoty? Když by totéž učinili všichni v papežské hierarchii? Když by totéž učinili nažehlení a bezvadní zámořští kravaťáci? Ocitli by se nazí nebo oblečení? Jsem si jist, že Kristova čistota nepotřebuje ničím vynikat, upozorňovat na sebe, předcházet si někoho, usilovat o něco, ale právě naopak, s pokorou a důvěrou přijmout Krista za svého jediného Pána.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář