Petr Dvořáček: Bolelo mě, že jen vzácně vidíme příchod nových lidí ke Kristu

Petr Dvořáček je osmnáctým rokem kazatel Církve bratrské a je vedoucí odboru zakládání sborů a stanic „7Z“. V minulosti pracoval jako vězeňský kaplan. Poslední roky se zabývá především učednictvím a misijním stylem života. O sobě říká, že má rád motorky, sport, ale největším potěšením pro něj je doprovázet lidi při jejich objevování Boha.

Můžete popsat, co všechno předcházelo vzniku projektu na podporu zakládaní sborů?

Odbor zakládání sborů a stanic v Církvi bratrské má už delší historii, která se píše více jak posledních 20 let. Já do tohoto příběhu vstoupil někdy začátkem roku 2018, kdy jsem byl osloven vedením církve. Myšlenka pro něco takového vyrostla z dlouhodobé touhy po záchraně lidí v našem národě. Viděl jsem, jak církev navštěvujeme, jak se odvíjejí programy a akce v našich sborových plánech, ale bolelo mě a stále bolí, že vidíme jen vzácně příchod nových lidí ke Kristu. K těm jsme ale byli posláni! Zakládání nových sborů (a nejde jen o sbory, ale začíná to misijními skupinkami, skupinami, týmy…) je v současné době nejlepší způsob, jak nést evangelium a jak se jako církev obnovovat. Alespoň v církvi západní kultury se to jednoznačně potvrzuje. Nová místa musí intenzivně hledat nové cesty k člověku, musí tvořit dobrý tým a modlitebně zápasit. Vysílací, mateřské sbory musí povolávat nové lidi do služeb, ze kterých odešli dotyční do zakládání. Ve spojení se zakládacím týmem i mateřský sbor objevuje nové přístupy, protože zakládací tým je něčím jako laboratoří, kde se zkouší nové věci, formy, způsoby služby. Celé to soukolí přispívá k ozdravení církve. Toto vědomé vykročení do nepohody, nedostatků a nejistot nás zdravě nutí nově důvěřovat Ježíši a přitahuje do Boží blízkosti.

SOUVISEJÍCÍDavid Kostán: Dnes můžeme rozumět žalmistovi, který se bojí, nevidí Boží moc a ptá se, kde je

Pro koho je tato pomoc určená?

Odbor zakládání sborů a stanic jsme pojmenovali „7Z“. Toto označení označuje sedm hodnot v celém procesu podpory zakládání. První „Z“ znamená Zasévání. Chceme působit osvětu v církvi, aby téma zakládání bylo dobře pochopeno. Nejde o restrukturalizaci církve ani o způsob jak řešit konflikty uvnitř sboru. Chceme podpořit modlitební přípravu, biblické porozumění velkému poslání i praxi první církve. Rádi přijedeme na konzultaci se staršovstvy mateřských sborů nebo vznikajících týmů. Druhé „Z“ znamená Získávání vedoucích. Získávání nových vedoucích vnímáme jako klíčové a v tom chceme podpořit místní sbory nebo mládeže. Třetí „Z“ označuje tzv. Zrcadlo. Nabízíme cílený rozhovor se zakladatelem (i jeho manželkou), který by měl ukázat na jeho silné i slabé stránky a ze kterého vzejdou praktická doporučení pro jeho osobní život i službu. Takové nastavení zrcadla. Čtvrté „Z“ vyjadřuje Základní tréning. Nabízíme základní tréning pro týmy, který pomůže komplexně vidět celý proces zakládání, a tak se lépe připravit. Doporučujeme a jsme zapojeni do projektů M4 a nově M4 Ready, které připravují jednotlivce a podporují týmy v jejich prvních krocích. Páté „Z“ označuje Zázemí. Zakládání potřebuje podporu a zázemí, které často chybí. Postupně chceme získávat a trénovat kouče, kteří by provázeli vedoucí v zakládání, a tak nezůstali osamoceni v této náročné službě. Šesté „Z“ znamená Zdroje. Začínáme pracovat na shánění financí pro podporu konkrétních míst pod hlavičkou Nadačního fondu nových sborů (NFNS). A poslední sedmé „Z“ znamená „Zkušenosti“. Chceme propojovat místa, vytvářet platformy pro sdílení zkušeností, příběhů, zdrojů, modelů služby a vzájemného učení se od sebe jako jsou konference nebo místní lokální setkávání týmů. Neprosazujeme žádný jeden přístup či formu. Hledáme, učíme se, modlíme se za Boží vedení na každém konkrétním místě.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Zmapovali jste současnou situaci v České republice? Máte přehled kolik asi takých skupin se snaží založit církevní sbor?

Poměrně dobrý přehled máme v rámci Církve bratrské. Zde je momentálně kolem 30 míst, kde se o založení nového sboru přemýšlí, připravuje, zakládá nebo bylo čerstvě založeno. Skvělou službu v této oblasti ale dělá Apoštolská církev nebo Bratrská jednota baptistů a jistě i další. Jen takový odhad od pasu je, že v České republice je na 100 až 200 míst, kde něco nového raší.

Kde vidíte největší překážky, které stojí před každou skupinou s cílem založit sbor?

Největší překážky všeobecně řečeno v zakládání sborů vidím asi především dvě. Za prvé je to strach. Strach z toho, co to přinese, jak budou reagovat lidi ve sboru, zda si najdou děti zakladatelského týmu zázemí v novém sboru a spousta jiných strachů. Dalším důvodem je sobectví. Když sbor myslí jen na své potřeby, nechce, aby někdo odcházel sloužit jinam, chce ho pro sebe. Když ve sboru sledujeme především všechno naše – budovu, stav účtu, dostatek vedoucích, zaplněnost židlí v neděli, jak mnoho lidí přišlo na naši akci. Když se vše soustředí na růst a péči o nás v církvi. Přestáváme myslet jako první církev a ztrácíme něco z její DNA vyslaného společenství do světa, charakteru odstředivosti, touhy zasáhnout nová místa, přivézt ztracené lidi, vyslat nové služebníky, sloužit k proměně životů, aby oni sloužili proměně dalších.

Pokud už je sestaven tým bude se muset vypořádávat z mnoha novými otázkami. Na příklad, jak budou mezi sebou komunikovat, co je jejich vize a jak ji zformulovat, jak osloví nové lidi, kam je pozvou následně, kde se budou scházet, jak nastaví učednický proces, jak o sobě dají vědět okolí (web, sociální sítě…). Toto jsou ty praktické výzvy. Čelit budou ale i pokušení v rovině motivů a víry. Budou v nebezpečí zaměřit se na úspěch, ztratit osobní posvěcení nebo odhodlání. Někdy se budou muset vypořádávat s nejednotou v týmu, s rozdílnými představami, s vyčerpáním nebo vyhořením či osamělostí. To všechno je ale možné překonávat mocí Ducha svatého a poslušným následováním slov Ježíše Krista, a tak zažívat dobrodružství života s Bohem a spoluúčast na tak velkých věcech jako je Ježíšovo budování církve a příchod nových lidí do Božího království. Neznám nic více fascinujícího.

Kolik lidí by asi mělo být ve skupině, která se oddělí od domovského sboru s cílem založit nový sbor? 

Všeobecně se udává, že by tým měl mít kolem 20 dospělých lidí. A jistě je to nejlepší, aby nedošlo k vyčerpání. Vím ale i o místech, která vznikala v sestavě např. 8 lidí, a dnes je z nich sbor. Hodně záleží na následném vývoji. Jak rychle početně vyrostou a jak mnoho aktivit rozjedou hned ze začátku. Celé zakládání ale může začít jen misijní skupinou, která se schází třeba v 6 lidech. Pokud se začnou vnímat jako církev, pojmenují si své poslání a začnou žít skutečně misijně, uvidí příchod nových lidí. K nim se pak přidají další a postupně může taková skupina přerůst v zakládající tým.

Autor: Michal Nosál Datum: 4. prosince 2021 Foto: Petr Dvořáček

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář