Petr Jašek: Všichni, kteří chtějí žít zbožně, budou pronásledováni (část 1.)

Petr Jašek se do mediální pozornosti dostal díky svému pobytu v súdánském vězení. V rozhovoru jsme se ho ptali na situaci pronásledovaných křesťanů, o které má jako spolupracovník organizace Hlas mučedníků podrobné informace. Přiblížil nám nelehký zápas věřících v Číně, Indii, Severní Koreji nebo v Egyptě, vyjádřil se také k tomu, co očekává od nástupu demokratů ve Spojených státech.

S jakým ohlasem se setkala kniha Snubní prsten za život, kde popisujete svoji zkušenost ze súdánského vězení?

Ohlas je zatím docela velký navzdory tomu, že v mnoha zemích, kde knížka již vyšla,  nastala doba covidová. To se netýkalo jen Holandska, kde byla publikovaná jako první a Belgie, kde vyšla v prosinci, ještě před vypuknutím pandemie. Následovalo vydání v Brazílii, což byl únor a to jsme už měli covid. V březnu vyšla v češtině a pak originál v angličtině. Mezitím vyšla v ruštině, ukrajinštině a němčině a teď se aktivně překládá do španělštiny, finštiny a polštiny. Překlady do korejštiny a čínštiny jsou už taky hotové, měl jsem jet loni v březnu do Koreje na představení knížky.  Uvidíme, jak se to podaří letos, protože situace stále není ideální.

SouvisejícíPetr Jašek: V nejtěžších okamžicích mi Duch svatý připomínal pasáže z Bible

Navíc v češtině byla kniha namluvena pracovníky Trans World Radio a dostávám pozitivní ohlas i na tuto audio verzi.  Mám radost, že knížka může povzbudit křesťany k většímu odhodlání následovat Krista. Mám ale reakce také od lidí, kteří vysloveně nejsou věřící a těší mě, že si to našlo cestu k lidem hledajícím, kterým to může pomoci objasnit cestu spásy. 

Navštívil jste od svého propuštění Súdán?

Ne. Do Súdánu jsem se nijak ani cíleně dostat nechtěl,  není to ani nutné, protože tam působí celá řada mých spolupracovníků. Momentálně už ani na starosti region Afriky nemám, ale samozřejmě naše práce tam pokračuje dál. Otázkou je, jestli bych vůbec dostal víza, a kdybych je i dostal, možná by to mohla být past, protože navzdory zprávám ze Súdánu o politických změnách, bych řekl, že situace pro křesťany se moc nezlepšila a zůstává víceméně stejná. Člověk, který vedl vojenský převrat byl bratrancem Umara Bašira a měl za ženu jeho dceru.  Moc předal generálu Hemeti, to je hledaný zločinec mezinárodním soudem v Haagu. Zdá se, že poměry se vůbec nezměnily a sami Súdánci říkají, že revoluce jim byla ukradena.

Dodal bych ještě jednu perličku. Nedávno jsem se dozvěděl, že súdánská tajná služba vydala knížku o mém případu. Možná se jedná o reakci na vydání mého svědectví. Jeden ze spolu vězněných pastorů mě na tu knihu upozornil a řekl mi, že je napsaná v intencích roků 2015, 2016 a 2017, kdy jsme byli ve vězení a to už dává tušit, že situace v Súdánu se nijak nezměnila. Když i po roce 2020 jsou schopni vydat knížku, které jen opakuje jejich pohled, že jsem byl špiónem, který se snažil zvrhnout jejich politické zřízení.   

To jste mě docela překvapil se Súdánem. Měl jsem pocit, že poslední zprávy mluví o pozitivní změně. Myslím také Open Doors poukázala na posun k lepšímu…

Jsem v častém a přímém kontaktu s lidmi ze Súdánu, takže mám informace z první ruky. Samozřejmě z počátku tam převládalo nadšení , ale potom byla krutě potlačena studentské revoluce, při které usmrtili několik lidí. Režim se v podstatě nezměnil, tajná služba zůstává stejná. Taková perlička: ředitel tajné služby, který nechal postavit věznici – první, kde jsem byl vězněn v prosince 2015 –  si ji na vlastní kůži vyzkoušel, když se znelíbil Bašírovi. Skončil v ní asi na šest měsíců. Ale potom ho rehabilitovali a stal se členem parlamentu. Dozvěděl jsem se, že měl docela dobré styky se Spojenými státy a se Západem a ještě za Bašírovy vlády se stal znovu šéfem súdánské tajné služby.

 Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Je to dáno tím, že Súdán mistrně lavíruje mezi Západem a Východem. Když chce mít nějaké výhody od Ruska, tak se začne naoko přiklánět k Západu.  Podařilo se jim kupříkladu od něho výhodně získat protiletadlový systém S-400. Když pak zas chce něco od Američanů, tak se přikloní k Rusku.  Mají velmi dobře zvládnutou propagandu.  Ovládla i některé křesťanské informační kanály, protože když nemají na místě člověka, který je to schopný kriticky zhodnotit, tak můžou propagandě podlehnout.

Teď trochu odbočím od Súdánu. Týká se to Etiopie. Zpráva o 750 mrtvých, kterou publikovalo International Christian Concern je podle analýzy mého spolupracovníka čistou lží. Přebraly to i jiné křesťanské kanály, třeba CBN (Christian Broadcast Network). Přeposílal jsem ji jednomu pracovníkovi CBN, s kterým jsme cestovali.  Trochu znám pozadí ICC.  Nemají takovou síť zpravodajů, kteří by dokázali ověřit informace. I když, to nepublikovali jako celkem ověřenou zprávu, začala se šířit po různých křesťanských webech. Je skutečně důležité mít zprávy ověřené od místních důvěryhodných zdrojů.

A ještě poslední otázka k Súdánu. Jaká je situace třech vězněných křesťanů ze Súdánu, kteří byli souzeni spolu s vámi?

Jeden z nich byl demonstrativně Bašírovým režimem propuštěn, protože byl shledán nevinným a byl 2. ledna 2017 osvobozen. Ani nebylo divu, protože on v tom Chartúmu během mé návštěvy nebyl a ten důvod, proč ho zatkli, byly jeho misijní aktivity v Súdánu, které se jim přirozeně nelíbily, a tak využili toho, že automobil, s kterým jsme se po Chartúmu vezli, byl napsán na tohoto pastora.

Chtěli zřejmě pro místní súdánské obyvatele a pro vládní média demonstrovat, jak soudí „spravedlivě,“ takže jednoho zprostili obžaloby. 

 Další dva jsou  pastor Hasan a tlumočník Munim.  Byli odsouzeni na deset respektive dvanáct let. Došlo k nesprávné interpretaci, tak jak mně zle interpretovali můj trest, který byl na doživotí, ale ten trest doživotí interpretují jako dvacet let ve vězení.

Když jsem byl odsouzen,  věděl jsem, že česká ambasáda, hrála dost velkou roli ve vyjednávání a bylo mi doporučeno pracovníky z ambasády v Káhiře, abych se neodvolával, protože už asi trochu viděli světlo na konci tunelu. Moji dva kolegové se proti rozsudku odvolali, což bych zřejmě na jejich místě udělal taky. Byl jsem propuštěn 23. února a pak jsem strávil tři dny v takovém konspiračním bytě v Chartúmu, kde mě držela tajná policie a podmínky byly asi ještě horší jak v poslední věznici, co se týkalo ubytování, protože tam lozily myši.

  SouvisejícíPetr Jašek: Snažil jsem se využít mediální zájem, aby mohlo zaznít evangelium (rozhovor)

Tito dva byli propuštěni až o tři měsíce později. V jejich propuštění hrál úlohu americký kongresman Tom Garrett, který sehrál velkou roli také v mém případě. Dokonce během mého propuštění se nacházel v Praze, kde jednal s ministerstvem zahraničích věcí České republiky. Po mém propuštění se se mnou spojil a dál vyvíjel aktivity a dokonce navštívil Chartúm a podařilo se mu nejen zařídit propuštění pro  mé dva spoluvězně, ale také přistěhovalecká víza do Spojených států. Ani pastor Hasan ani Monim neměli zájem opouštět Súdán. S pastorem Hasenem jsem byl domluven, že když ho propustí, že by rád dostudoval magisterské studium teologie, měl totiž jen bakalářské. Domlouvali jsme se, že by se to dalo zařídit někde v Keni a pak, že by se opět vrátil do Súdánu. Kongresman Gerrett zařídil víza pro celou Hasanovu rodinu i jeho matku, takže byli v USA ještě několik týdnů před Hasanem a Munimem a on je pal jen posadil do letadla.

S pastorem Hasanem, jeho manželkou a Monimem jsem se poprvé od svého propuštění setkal až při slavnostní večeři, která se konala v říjnu 2017 v americkém kongresu, kam byli pozváni křesťanští senátoři a kongresmani, kteří byli nakloněni práci Hlasu mučedníků. Organizace v tom čase slavila padesát let od svého založení. U  bratra Munima,  bylo zvláštní to, že konvertoval ke křesťanství z řad muslimů, což je v Súdánu hrdelní zločin. Měl v čase zatknutí před státnicemi. Studoval geologii, úmyslně ho zatkli, aby nemohl dokončit školu. Jakmile si vyřídí zelenou kartu nebo občanství, Hlas mučedníků mu umožní, aby mohl dostudovat školu ve Spojených státech, protože to jeho nedostudování bylo přímo důsledkem pronásledování kvůli víře.

 S druhý pastor, který byl osvobozen 2. ledna 2017,  jsem nedávno mluvil. Od něho mám přímé zprávy, co se děje v Súdánu, a jak se ta situace mění. Může o tom mluvit jen omezeně, protože je sledován tajnou službou. Využíval toho, že z různých důvodů opustil zemi, jako naposled, když cestoval do Egypta a odtamtud mi posílal knížku, která o mě v Súdánu vyšla.

Autor: Michal Nosál Datum: 19. dubna 2021 Foto: CB.cz – Petr Jašek s manželkou

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář