Pew Research zveřejnila průzkum hodnotící globální dopad pandemie na víru lidí

Podle průzkumu mezi 14 000 lidmi pandemie posílila víru nejvíce v USA, Španělsku a Itálii, zatímco v Jižní Koreji to mělo přesně opačný efekt. Průzkum organizace Pew Research Center se podíval na to, jak věřící po celém světě vnímají uzavření svých kostelů.

 Pandemie koronaviru se závažně podepsala pod organizování bohoslužeb po celém světě, ale jen málo lidí zúčastněných v průzkumu, který proběhl minulé léto ve 14 zemích, uvedlo, že během této doby ztratilo víru, a dokonce u některých to vedlo k nárůstu jejich důvěry v Boha.  Americká organizace se zaměřila na dopady pandemie v Austrálii, Belgii, Kanadě, Dánsku, Francii, Německu, Itálii, Japonsku, Nizozemsku, Španělsku, Jižní Koreji, Švédsku, Velké Británii a Spojených státech.

„V 11 ze 14 zemích, kde průzkum proběhl, měla pandemie za následek nárůst  víry, uvedla podle Christianity Today organizace.  „Ale lidé v ekonomicky rozvinutých zemích obecně nevidí v důsledku pandemie mnoho změn ve svém vlastním náboženském přesvědčení,“ dodává také Pew.  

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

I když průměrně většina dotazovaných občanů velký rozdíl ve své víře nevnímá, výzkum agentury Pew poukazuje na virtuálního vítěze, kterým jsou Spojené státy a poraženého, kterým je Jižní Korea. 

Američané třikrát častěji uvedli, že jejich víra se díky pandemii posílila (28 procent), v porovnání s celosvětovým průměrem, který byl 10 procent. Dále následovali Španělé (16 procent) a Italové (15 procent), které covid vážně zasáhl hlavně během první jarní vlny pandemie. Asi 1 z 10 Kanaďanů, Francouzů, Australanů, Britů, Korejců a Belgičanů uvedl totéž.

Korejci na druhé straně třikrát častěji uvedli, že jejich víra kvůli pandemii zeslábla (9 procent v porovnání s celosvětovým průměrem, který činil 3 procenta). Avšak k posílení víry došlo pouze u respondentů, kteří uvedli, že náboženství je v jejich životě „velmi důležité“. To zahrnovalo 49 procent Španělů, 45 procent Američanů, 44 procent Italů a 40 procent Kanaďanů. Globální průměr činil 33 procent.

Mezi těmi, kteří uvedli, že jejich náboženství je pro ně velmi důležité, byla Jižní Korea na tom nejhůře, co se týká negativního dopadu pandemie na jejich víru. 14 procent uvedlo, že jejich víra zeslábla – zhruba třikrát tolik, co činil celosvětový medián, který byl na hodnotě 5 procent. Za nimi následovali Francouzi (8 procent), Britové (7 procent) a stejné hodnoty měli Španělé, Holanďané a Švédi (5 procent).

Mezi respondenty, kteří uvedli, že náboženství pro ně není důležité nebo jen do určité míry a zaznamenali posílení své víry, si nejlépe počínali s 11 procenty Američané a se 6 procenty následovali Španělé a Korejci. Spojené státy byly na tom nejlépe, co se týče religiozity, když až 49 procent Američanů uvedlo pro agenturu Pew, že náboženství je v jejich životě velmi důležité, oproti 24 procentům Španělů a 17 procentům Korejců.

Pew celkově nezjistila žádné významné rozdíly mezi muži a ženami, ale výjimku tvořila dvojice Itálie a Jižní Korea. Když v Itálii 20 procent žen uvedlo, že jejich víra se posílila, v porovnání s pouze 10 procenty u mužů. V Jižní Koreji zas 13 procent žen uvedlo, že jejich víra se posílila a totéž tvrdilo pouze 8 procent mužů.

Pew se také ptalo respondenty, aby posoudili dopad pandemie na víru jejich národa jako celku. Američané opět vedli a 3 z 10 řekli, že víra v USA zesílila. Ve většině zemí lidé s větší pravděpodobností říkali, že náboženská víra jejich spoluobčanů zesílila (globální medián činil 15 procent). Korejci tvrdili, že víra v jejich národě zeslábla (17 procent), následovali Američané (14 procent), poté Italové, Belgičané a Němci (10 procent).

V případě USA bílí evangelikálové tvrdili, že jejich víra zesílila (49 procent), následovali katolíci (35 procent), další bílí protestanti (21 procent). Jednalo se o mírný nárůst od dubna, kdy Pew zjistil posílení víry u 41 procent bílých evangelikálů, 27 procent katolíků, 19 procent bílých protestantů. Asi třetina Američanů věří, že pandemie je Boží lekci pro lidstvo (35 procent),

 Společnost Pew provedla telefonický průzkum mezi 14 276 občany od 10. června do 3. srpna ve 14 zemích s vyspělou ekonomikou.

Jong Cho, odstupující generální tajemník Korejské světové misijní asociace, řekl pro Christianity Today, že průzkum odráží dopad pandemie na společnost a také kritiku médií zaměřenou na křesťanské církve za jejich reakce na koronavirus. Korejské sbory podle Cho také kladou velký důraz na osobní účast na bohoslužbách, kterých se během pandemie nemohli účastnit, což mělo také negativní vliv na oslabení víry.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 7. března 2021 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář