Piper uvádí způsoby, jak se sbory mohou odklonit od „neformální, na kávu a zábavu zaměřené kultury“

Známý teolog a spisovatel John Piper uvedl pět způsobů, jak se podle něj mohou sbory odklonit od toho, co popisuje jako „neformální“ církevní kulturu „popíjení kávy“, a přidal další souvislosti k jednomu ze svých loňských virálních tweetů. 

V epizodě pořadu „Zeptejte se pastora Johna“, která byla zveřejněna na webových stránkách portálu Desiring God, Piper hovořil o potřebě „úcty a bázně“ při společných bohoslužbách.

Epizoda přichází poté, co Piper loni v září vyvolal debatu, když na sociální síti X napsal, že by sbory měly „přehodnotit, zda je v pořádku nedělní popíjení kávy ve svatostánku“. Příspěvek vyvolal kolem 3 000 lajků a asi 1 500 komentářů, z nichž mnohé byly kritické. Nový díl se snaží přinést kontext, který stojí za“ tweetem, jímž je touha utvářet církev s „uctivou atmosférou“. 

SOUVISEJÍCÍ John Piper varuje před komunikací s mrtvými, říká, že Bůh „výslovně zakazuje“ interakci s nimi

„Minule jsem tvrdil, že popíjení kávy v nejsvětější hodině sborové bohoslužby se neslučuje s úctou a bázní, k níž vyzývá verš Židům 12,28. V tomto případě se jedná o úctu a bázeň. ‚Obětujme Bohu přijatelnou bohoslužbu s úctou a bázní,‘ říká list Židům,“ prohlásil podle Christian Post baptistický kazatel.

„Ale já jsem tvrdil, že popíjení kávy není jádrem problému. Jádro problému je v tom, že lidé a vedoucí nemají srdce, které by rezonovalo s tím, co mám na mysli pod pojmem ‚úcta a bázeň‘ a svatost, posvátnost té hodiny sborové bohoslužby v neděli ráno,“ pokračoval.

„Tyto skutečnosti nejsou v jejich mysli a srdci dostatečně výrazné. Znají tato slova: úcta, bázeň. Znají ta slova, ale ta slova nemají přesvědčivý existenciální obsah s takovou vážnou radostí, která v lidech vzbuzuje touhu po úctě a bázni. Jsou to jen slova.“

Piper se snažil poskytnout pastorům „možnou cestu, jak postupně vést církev“ od „atmosféry neformálního, na kávu a zábavu zaměřeného shromáždění k vážnějšímu, radostnému, úctyplnému a hluboce uspokojujícímu setkání s Bohem“.

SOUVISEJÍCÍ – John Piper / Manželství ctěte!

Naléhal na pastory, aby „zaměřili pozornost lidí k Bibli“, a řekl, že „způsob, jakým zacházíte s Biblí a jakou slávu v ní vidíte, povede k takovému shromáždění“.

„Někteří lidé kvůli této orientaci odejdou z církve; je to příliš děsivé a ohrožující, než aby se takto podřizovali Bibli. Jiní po tom touží a přijdou,“ řekl.

Druhou cestou, řekl Piper, je, aby pastoři „učinili Boží slávu a vše, čím je pro nás v Ježíši, hlavní skutečností, kterou lidé vnímají, když vás slyší kázat týden co týden“.

„Bůh je hlavní skutečností. Pomozte svým lidem, aby to viděli a cítili, že Bůh se vztahuje ke všemu v jejich životě, neustále, jako hlavní věc. On je to nejdůležitější v jejich životě,“ řekl podle Christian Post Piper.

Piper řekl, že třetí cestou je, aby se pastoři „ujistili, že ošklivost nemoci hříchu v nás a ve světě a zuřivost Božího hněvu proti této nemoci pociťuje váš lid“.

„Pokud nepocítí zuřivost jeho hněvu proti hříchu, nikdy nebudou v úžasu z toho, že jsou spaseni,“ poznamenal Piper.  

Čtvrtou cestou je podle Pipera to, aby pastoři „vyvyšovali Krista v jeho majestátu a pokoře, v utrpení a vzkříšení a v nepředstavitelném bohatství toho, co pro nás vykoupil“.

Poslední způsob, který Piper uvedl, je, aby pastoři „učili svůj lid zázraku vlastního spasení“, a dodal, že duchovní musí „učit věřící, že jsou nadpřirozené bytosti“.

„Jste zázrak,“ pokračoval. „Toto není okamžik shromažďování přirozených lidí. Naše víra, která je naším životem, je zázrak. Stvořil ji Bůh.“

„Mohu si troufnout tvrdit, že taková kázání časem vytvoří ve vašem lidu dychtivost po setkání s Bohem v jeho slově takovým způsobem, že popíjení kávy bude vypadat nepatřičně?“

Piperův tweet ze září loňského roku vyvolal značný rozruch, protože nasbíral více než 2,7 milionu zhlédnutí a psaly o něm mezinárodní zpravodajské agentury. Mezi těmi, kdo na tweet reagovali, byl i evangelikální podcaster Jimmy Humphrey.

„Vzhledem k tomu, že novozákonní církev se scházela především u lidí doma a často se společně stravovala, mělo by se popíjení kávy ve svatostánku nejen praktikovat, ale i podporovat,“ odpověděl Humphrey.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 22. ledna 2024 Foto: YouTube – John Piper

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář