Piper varoval křesťany před přílišným patriotismem

Populární reformovaný teolog John Piper varoval křesťany, aby nebyli příliš patriotičtí a neupřednostnili věrnost „vlasti“ před loajalitou Ježíši Kristu.

V podcastové epizodě  zveřejněnéylichty při příležitosti Dne nezávislosti mluvil o místě hrdosti na národ v životě křesťanů.

Piper řekl, že vlastenectví a láska k rodné zemi, „může být správná a dobrá“, i když by se křesťané měli identifikovat jako „vyhnanci a poutnici“ na této zemi. Věří, že Bible kromě obecné lásky k lidstvu ospravedlňuje mít cit pro konkrétní město nebo národ.

Jako příklad uvedl pasáž z Galatským 6:10: A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

Piper vysvětlil, že křesťané, nejsou jenom připoutaní ke své vlasti, rodině nebo k etniku, ale hlavně k ostatním křesťanům.  „Každý, kdo je v Kristu, je trvale sjednocen s ostatními v Kristu, bez ohledu na jiné vztahy, či už jde o bratra, sestru či manželku.“

Křesťané si musejí uvědomit, že „jsme spoutáni spolu s dalšími věřícími – bez ohledu na jejich etnicitu nebo jejich politické preference či jejich národnost – spíše než s kýmkoli jiným v naší vlasti,“ doplnil americký baptistický kazatel.

„Kristus relativizoval všechny lidské věrnosti, všechny lidské lásky. Učinit Krista jako prioritu své lásky promění naše další vztahy k lepšímu.“

Ve Spojených státech probíhá polemika o úloze státu ve společnosti a církvi. Ku příkladu biskup Michael Curry z Episkopální církve v roce 2018 vydal prohlášení, které odsoudilo koncept „Amerika jako první“ jako „teologické kacířství pro následovníky Krista“ a poukazoval, že Ježíš má být na prvním místě v životě křesťanů.

„I když sdílíme vlasteneckou lásku k naší zemi, odmítáme xenofobní nebo etnický nacionalismus, který staví jeden národ nad ostatní jako politický cíl,“ uvádělo se podle Christian Post v prohlášení.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 10. července 2020 Foto: Wikimedia Commons – John Piper

Tags: ,,,,,,,,

2 Komentáře

 1. Pan Piper to napsal dobře ale směřování problematiky jen na „vlast“ je spíše politické rozhodnutí…asi nebude volič Trumpa. A ano je tomu tak, ověřoval jsem si to a byl to podporovatel Clintnové.

  Pán Piper by se měl tedy odpolitizoval a raději směřovat na verš : Galatským 6,14. Tedy vyhnanství směřovat na celou tuto zemi a nejenom na národ jak se snáží vsugerovat Piper.

  Ga 6:14
  Kéž se mi nestane, abych se chlubil, leda křížem našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.

  Pan Piper se tedy snaží o jedno, odebrat voliče Trumpovi voliče a to tím, že manipuluje Svatým Písmem jako farizej.

  Odpověď
 2. Opět je zde na základě snílského pojetí spojováno duchovno a materiálno. Obojí jsou dvě naprosto odlišné věci a nelze mezi nimi dělat kompromisy a pokud ano, výsledkem budou různé, více či méně životaschopné nesmysly. Jedna věc je existence legitimního státu na základě dodržování daných zákonů, norem, nařízení, kultur, historie, zvyklostí a podobně a druhá věc je míchat toto s duchovnem a tím nejenom naivně zkreslovat a přikrášlovat podstatu tohoto světa, ale deformovat obojí.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář