Pozoruhodné setkání pastora s vrahem odsouzeným k trestu smrti

Podcastová epizoda amerického teologa Johna Pipera ze středy tohoto týdne se zabývala pozoruhodným příběhem posledního odsouzeného vraha k trestu smrti v americkém státě Louisiana. Čtyřicetiletý Gerald Bordelon v roce 2002 unesl svou nevlastní dvanáctiletou dceru Courtney, kterou znásilnil a zabil.

Policie chytila Bordelona o několik dní později a po méně než hodinové poradě poroty byl odsouzen za vraždu prvního stupně. Porotě následně trvalo méně než hodinu, než mu udělila trest smrti.

Bordelon se vzdal svého práva na odvolání a řekl u soudu: „Stejný zločin bych spáchal znovu, kdyby měl tu šanci.“ Ve stanovisku nejvyššího soudu státu Louisiana stálo, že jeho rozhodnutí bylo děláno s jasnou myslí bez možnosti odvolání a dospěl k závěru, že je „sexuálním sadistou“, a že jeho kriminální historie vykazovala stupňující se vzorce násilí.

Na poslední dny svého života byl poslán do věznice s maximální ostrahou v Louisianě, zvané „Alcatraz jihu“ nebo jednoduše „Angola“. Angola je největší americké vězení s maximální bezpečností – komplex sestávající z pěti bývalých plantáží, nyní domovem pro 6 300 vězňů, pouze pro vrahy, násilníky, ozbrojené lupiče a další zločince. Průměrná délka trestu je 88 let, přičemž 3 200 vězňů má doživotní.

A jak se blížilo datum Bordelonovy exekuce, navštívil 19. listopadu 2009 Angolu evangelikální kazatel John Piper. Pipera doprovázel dozorce Burl Cain, křesťan a „muž s téměř mytickou pověstí, který proměnil Angolu, kdysi známou jako nejkrvavější vězení na jihu, v modelové zařízení“.

Když společně procházeli kolem obrovské budovy, Cain, vždy dychtivý, aby vězni s trestem smrti slyšeli evangelium, se obrátil k Piperovi a zeptal se ho, zda by se chtěl setkat s odsouzeným vězněm. Piper souhlasil.

Wikipedie – Vstup do Angoly

O několik okamžiků později stál Piper tváří v tvář Geraldu Bordelonovi a dostal 30 minut. „Nikdy jsem necítil větší naléhavost tlumočit evangelium jasně a modlit se z celého srdce,“ řekl Piper po setkání. Sdílel dobrou zprávu, prosil Bordelona, ​​aby si vážil Krista, a požádal ho, aby četl evangelia, dokud ho Kristova láska cele nenaplní. Dvakrát se spolu modlili. Piper vyfotil Geralda a slíbil, že se za něj bude modlit a napíše mu dopisy.

O chvíli později, ve vězeňské kapli, před osmi stovkami vězňů Piper kázal z Jana 6 o Ježíšově nakrmení pěti tisíc a jeho chůzi po vodě.

„Z hloubky celého srdce jsem kázal těm, kteří se do kaple vešli,“ řekl později Piper. Mnoho dalších vězňů sledovalo vysílaní kázání v televizi, včetně Bordelona a jeho spoluvězňů.

Piper v kázání upozornil na fakt, že Kristus nepřišel naplnit fyzické potřeby. „Ježíš přišel změnit tyto touhy – nazývá se to znovuzrození. Je to touha po chlebu. Je to něco vzácného. To je smysl tohoto kázání.“ Poznamenal, že Ježíš se stal tím chlebem, který sytí ty nejhlubší touhy lidstva.

„Jednou dojde ke vzkříšení. Už žádný smutek, žádný pláč, žádné slzy, žádné deprese, žádný hřích, jen věčná radost na nové zemi pod novými nebesy,“ řekl vězňům americký baptistický teolog.

Piper slíbil, že v prosinci 2009 napíše, a poslal dva dopisy. „Vím, že jste se rozhodli nepodat odvolání k trestu smrti. Rozhodli jste se „položit život“, abyste ušetřili rodině a ostatním další zármutek,“ napsal Piper. „Vidím v tom záblesk dobroty. Možná můžete ochutnat, jaké to bylo pro Ježíše. Nikdy se nedopustil žádného hříchu. Žádného. Ani špatné myšlenky nebo špatného postoje,“ napsal.

„Pokud si někdo zasloužil žít dlouhý život, byl to Ježíš. A skončilo to ve věku 33 let. Skončilo to proto, že se rozhodl zemřít na našem místě, aby na něj mohla dopadnout kletba našeho hříchu. Řekl: Nikdo mi nebere život. Položil jsem si ho z vlastní vůle. Rozhodl se pro nás zemřít. Geralde, víte, že jste spáchal mnoho hříchů, včetně toho, který vás pošle na smrt v tomto světě. Neexistuje však žádný hřích tak velký, že by ho nemohla pokrýt hrozná Ježíšova smrt. Doufám, že tomu věříte.“

Sedm týdnů po tomto kázání byl Bordelon popraven. 7. ledna 2010 dostal smrtící injekci, na sobě měl bílé tričko a zlatý řetízek s křížkem od své dcery.

Svědci říkají, že Bordelonovy oči zčervenaly pláčem, když váhavě řekl poslední slova: „Rád bych se své rodině omluvil a řekl jim, že je miluji.“

Tři injekce ho uspaly, zastavily dech a tep jeho srdce – to vše velmi rychle. O chvíli později řekl dozorce Cain: „Nyní prohlašujeme Geralda Bordelona za mrtvého. Poslali jsme jeho duši ke konečnému soudu.“ Bordelon zůstává dodnes posledním vězněm, který byl popraven v státě Louisiana.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 15. března 2020  Foto: Wikipedie – Gerald Bordelon

Tags: ,,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář