Právě nyní potřebujeme eschatologii!

Jednou z nejpřehlíženějších částí Pána prstenů jsou kapitoly po poslední bitvě v závěru Návratu krále. V těch kapitolách J. R. R. Tolkien popisuje slavnou vizi kosmické obnovy, která se velmi podobá té, o níž hovoří biblická Písma.

Zjevení Janovo 21,5 praví: „Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ Bůh prohlašuje, že jednoho dne napraví a obnoví všechno, celé stvoření. Podobně na konci Návratu krále Tolkien popisuje, jak zlo bylo poraženo a stvořené věci jsou napravovány. Vidíme shromáždění „svatých“, velkou hostinu, nové písně chvály a dokonce závěrečnou svatbu. Frodo a Sam dostávají na hlavu korunu.

Tento sentiment nejlépe zachycuje jeden ze Samových výroků, jež patří k mým nejoblíbenějším z celé knihy. Poté, co je prsten zničen uvnitř Hory osudu, se Sam probouzí ze spánku, překvapený, že je naživu, překvapený, že vidí Gandalfa. Ptá se: „Takže se všechno smutné odestane? To, co se stalo se světem?“

Ta myšlenka je velmi hluboká. Stejně jako celá křesťanská eschatologie totiž uznává, že se světem je něco strašně špatně. Je plný zla a smutku, prokletý hříchem, sténá, zatímco vyhlíží vykoupení. Ale nakonec se ty smutné věci odestanou, pominou. Prokletí bude sňato. Svět se změní.

Každý má svou eschatologii

Samovo prohlášení nám připomíná ústřední bod eschatologie. V eschatologie nejde ani tak o podobu milénia a strukturu knihy Zjevení. Jde o problém zla a jeho konečného řešení. Eschatologie je o tom, jak se člověk vyrovnává s utrpením v tomto světě.

V tomto smyslu tedy má každý jakousi svou eschatologii. Věřící, ateista, agnostik, hinduista – každý si nějak sám pro sebe musí vyřešit, jak bude v konečném součtu naloženo se zlem. Otázkou tedy není, zda lidé mají eschatologii, ale zda ta jejich eschatologie je přesvědčivá a smysluplná, zda je pravdivá.

Křesťanství přesvědčivou a smysluplnou eschatologii nabízí. Může vysvětlit, proč je svět takový, jaký je (Pád), poskytuje definici zla (porušení Božího zákona) a dává skutečnou naději pro budoucnost (Bůh zničí zlo a vše napraví).

Buďme eschatologickými křesťany

To je důvod, proč by eschatologie neměla být tématem pouze pro teology. Je to téma pro každého křesťana, ba pro každého člověka, neboť se každého z nich bytostně týká. Všichni obýváme temný svět. A žádná zpráva není pro náš temný svět relevantnější, než ta, která říká, že svět se jednoho dne změní. A tato zpráva, možná více než kdy dříve je potřebná nám všem právě dnes, kdy lidský svět je sužován koronavirem.

Buďme tedy eschatologickými křesťany. Ne ve snaze vyhrát debaty o tom, která verze milénia je správná, nýbrž ve snaze přinést světu naději, kterou zoufale potřebuje.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

(Podle textu Michaela J. Krugera, presidenta Reformovaného teologického semináře v Charlotte (Severní Karolína, USA) , publikovaného na webu Gospel Coalition, zpracoval David Floryk)

Tags: ,,,,

7 Komentáře

 1. Zajímavé video. Podobně, jako pan Tsarfati, vidím, že se zřejmě nacházíme v konečné fázi lidské pozemské historie. Potřebujeme v této době více duchovní povzbuzení z Božího slova a jistou část povzbuzení toto video obsahuje, díky za ně.

  Jen se velmi vážně obávám následků jeho učení, že to bude jakési tajné vytržení, které věřící ochrání před největším pronásledováním v historii. Mnozí, kteří tomuto uvěří, budou ztrácet odvahu až zjistí, že jejich falešná naděje se nekonala. Že, navzdory slibům, nejsou z nich nebešťané, ale stále jen pozemšťané. Vyhlížejme ten jeden slavný, veřejný druhý příchod Kristův, den Páně, ve dnech dobrých i ve dnech zlých.

  Odpověď
 2. Patrně nejsilnějším faktorem tohoto světa je strach – jako protiklad Boží lásky a Jeho království. Ale ať se situace zdají sebezoufalejší nebo bezvýchodnější, s nejvyššími kartami vždy hraje Bůh. Jan 14,27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.

  Odpověď
 3. Svět nepotřebuje naději….lidé potřebují víru v Ježíše a jedině Ježíš je jejich naděje a spása. Tento svět totiž není svět Ježíše !!!.

  Odpověď
 4. Je čím dál víc zjevné, že tomuto světu vládne strach. Dokonce i mnozí křesťané nežijí jako vítězové, ale jako poražení. Je na každém jednotlivci, zda si zvolí život vítěze nebo poraženého. Kristus je vítěz a nejen tak obyčejný, On je dokonalý vítěz! Je na každém jednotlivci, zda se poddá strachu, který je pánem tohoto světa nebo zda odvážně vystoupí ze tmy a nechá se vést světlem – dokonalým světlem.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář