Překladatelská organizace Wycliffe posílá humanitární pomoc na Ukrajinu

Mezinárodní organizace, která podporuje překládání Bible, oznámila, že se snaží poskytnout mimořádnou pomoc svým partnerům na Ukrajině.

Společnost Wycliffe Associates informovala, že prostřednictvím svého nouzového fondu poskytuje pomoc svým ukrajinským partnerům a překladatelům, kteří byli postiženi ruskou invazí.

SOUVISEJÍCÍCestovala na druhý konec světa, aby domorodcům pomohla najít víru v Krista

Stephen Martin, viceprezident společnosti Wycliffe Associates, řekl deníku The Christian Post, že je k jednání motivovala „naše láska, soucit a jednota v Kristu“.

„Když došlo k invazi na Ukrajinu, tak se naši tamější pracovníci setkávali v jiné zemi. Když padaly bomby, mobilní telefony začaly zvonit. Okamžitě jsme předstoupili před Pána v modlitbě,“ vysvětlil Martin.

„Nebylo třeba žádných dodatečných modliteb. Přesně jsme věděli, co po nás Bůh chce, abychom ve službě našim bratřím, sestrám, zaměstnancům a překladatelům Bible na Ukrajině udělali,“ dodal. 

Martin popsal jak bylo mnoho rodinných příslušníků „od sebe odloučeno“, zatímco některým zaměstnancům „byly zničeny domovy“.

Martin také řekl CP, že „Bůh požehnal Wycliffe Associates velmi štědrými dárci, kteří rychle reagují, když se ukáže nějaká potřeba.“

„Tak tomu bylo i v případě Ukrajiny a my jsme byli a jsme schopni poskytnout pomoc prostřednictvím kontaktů, které máme v zemi,“ poznamenal.

„I když jsou zásoby omezené, nejlepším a nejefektivnějším způsobem je poskytnutí finančních prostředků klíčovým vedoucím, kteří jsou schopni dohlédnout na to, aby byly naplněny konkrétní potřeby a aby co největší počet lidí byl zasažen Kristovou láskou prostřednictvím služby Wycliffe Associates.“

Martin navíc věří, že na Ukrajině navzdory válečnému chaosu „panuje duch probuzení“ a že „mnozí přicházejí ke Kristu“.

„V celém tom chaosu byl Kristus vyvýšen, církev byla skutečnou církví a Bůh byl a je oslavován. Dílo překladu Bible na Ukrajině sice klopýtlo, ale nepadlo,“ uvedl Martin.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum:23. října 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář