Proč správná teologie nestačí

Můžeme navštěvovat shromáždění, modlit se, číst Bibli nebo duchovní literaturu a růst v poznání toho, co Bůh od nás chce a jak máme žít. Je to však to nejdůležitejší? I když můžeme mít tu správní teologii a vyznání, pravda je, že Bůh chce naše celé srdce.

Dan DeWitt argumentuje, že přikázání lásky vůči Bohu, je to co Ježíš nazval souhrnem zákona a proroků (Mt 22, 36–40). Podobný postoj podle něj ukázal i Pavel, který věřícím v Korintě připomíná, že můžou být výmluvnými řečníky, velkorysými filantropy, nebo dokonce mučedníky, ale stále selhávat ve svém vztahu s Bohem (1Kor 13, 1–3), žijí-li bez lásky, potom je to všechno zbytečné.

„Je možné, že jen mrháš ve svém životě časem. Uvažoval jsi o tom? Je tvé srdce fascinované láskou k Bohu? Jsi více zaměřen na pečlivou analýzu teologie než na to, že ho miluješ?“ Ptá se ve svém příspěvku.

Je pro nás důležité uvědomit si, že Ježíš chce naše srdce nad všechno ostatní. Dostatečné přesvědčení nestačí, Bůh chce naše srdce.

Správná teologie nestačí

DeWitt přirovnává správnou teologii k drahému zubnímu zákroku, co znamená mít biblické poznání o Bohu. Vztah s Ježíšem totiž začíná pravdou a dává křesťanům správné tvůrčí přesvědčení o Kristu.

A jako příklad uvádí debatu Ježíše s jeho učedníky o tom, co o Něm tvrdí jiní a co si myslí o Jeho poslání oni. Peter označil Krista za Mesiáše, čímž splnil test své ortodoxie. Ale v poslední kapitole Janova evangelia nenajdeme, že by Ježíš zpochybňoval Petrovu víru.

Ježíš se ho zeptal na jeho lásku. Zeptal se na jeho srdce. Třikrát se zeptal: „Miluješ mě?“ Podle tradice Peter zemřel jako mučedník, jak předpověděl Ježíš. Láska k Ježíši ho vedla na místo poslušnosti, uvedl DeWitt.

Správné přesvědčení, je to, kde jako křesťané začínáme, poznamenal DeWitt. Ale není to to, kde skončíme. To čemu, jako křesťané věříme o Bohu, je pro nás životně důležité. DeWitt však varuje, že je pro nás nebezpečné růst ve svém poznání o Bohu, aniž by rostla naše láska k Bohu.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 26. června 2022  Foto: CC Search –  ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář