Prohlášení zástupců českých církví k manželství

Aktualizováno 7. srpna 

My, níže podepsaní představitelé a zástupci českých církví sledujeme veřejnou diskusi o manželství. Stále častěji v ní zaznívá pojem „manželství pro všechny“. Protože toto slovní spojení vyvolává různé asociace a zmatky, chceme zde učinit prohlášení o tom, co je manželství a proč je třeba ho chránit. 

Manželství je trvalý svazek muže a ženy založený na dobrovolném oboustranném smluvním vztahu. Institut manželství nezaložili lidé, ale sám Hospodin ve chvíli, kdy stvořil člověka, jak je zaznamenáno v Písmu svatém: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,27)

Manželství je tedy založené na vzájemné komplementaritě mužského a ženského prvku. A právě díky komplementaritě dochází k plození a rození dětí, a vytváří se prostor pro zdravý vývoj a výchovu dětí. 

Uvedený charakter manželství neplyne pouze z křesťanského učení, daného v Písmu svatém, ale je poznatelný i z přirozeného řádu věcí. 

SOUVISEJÍCÍBiskupská konference odmítla snahy legalizovat manželství pro homosexuály

Jsme přesvědčeni, že manželství nelze předefinovat, vždy bylo a bude smluvním vztahem mezi mužem a ženou. Společnost se může vyvíjet, ale některé věci jsou pevně dané a neměnné. K tomuto postoji nás vede nejen jednoznačné a závazné stanovisko biblického učení, ale také tisíciletá tradice. Společenská praxe neustále ukazuje, že manželství muže a ženy je nenahraditelným základem pro tvorbu kvalitní rodiny a zdravé fungující společnosti. Tam, kde se rodina rozpadne, rozpadne se i stát. 

Proto je třeba ze strany státu i občanské společnosti manželství a rodinu chránit, podporovat a cíleně rozvíjet, protože stabilní rodina je v každé době jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů společnosti. 

Jan Graubner, římskokatolický arcibiskup pražský a předseda ČBK

Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské
Martin Moldan, biskup Apoštolské církve

Evald Rucký, biskup Jednoty bratrské

David Novák, předseda Církve bratrské

Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Pavel Coufal, předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů

Marek Prosner, senior Církve Křesťanská společenství

Dan Vít Kolinger, biskup Církve živého Boha

Marián Čop, farář Slovenského ev. Sboru a.v. v Praze a biskup ECAV v ČR

Jan Klas, biskup Jednoty bratrské

Martin David, římskokatolický biskup ostravsko-opavský
Vlastimil Kročil, římskokatolický biskup českobudějovický

Jan Baxant, římskokatolický biskup litoměřický

Jan Vokál, římskokatolický biskup kralovéhradecký
Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké
Ladislav Hučko, apoštolský exarcha
Zdeněk Wasserbauer, římskokatolický pomocný biskup pražský
Josef Kajnek, římskokatolický pomocný biskup královéhradecký
Antonín Basler, římskokatolický pomocný biskup olomoucký
Pavel Posád, římskokatolický pomocný biskup českobudějovický
František Radkovský, římskokatolický emeritní biskup plzeňský

Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK

David Tonzar, biskup Církve československé husitské

Mikuláš Pavlík, předseda Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne

Jáchym Hrdý, biskup Pravoslavné církve

František Pekárek, národní ředitel pro sbory Armády spásy 

Pavel Černý, emeritní předseda Církve bratrské a ERC

Daniel Fajfr, emeritní předseda Církve bratrské a ERC

Dan Drápal, emeritní senior Křesťanských společenství

Stanislav Piętak, emeritní biskup Slezské církve evangelické a.v.

Vladislav Volný, emeritní biskup Slezské církve evangelické a.v. a emeritní předseda ERC

Jan Waclawek, emeritní biskup Slezské církve evangelické a.v.

Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí

Jakub Sadílek, provinciál františkánů 

Tadeáš Róbert Spišák, opat Želivského kláštera premonstrátů

Dismas Tomaštík, provinciál kapucínů

Sr. Krista Chládková, generální představená České kongregace sester dominikánek, předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí

Petra Dominika Konečná, provinciální představená školských sester 

Zbyšek Kaleta, diakon Slezské církve evangelické a. v. a předseda České evangelikální aliance

Lubomír Ondráček, pastor Církve Křesťanská společenství 

Bronislav Matulík, kazatel a 1. místopředseda Církve bratrské

Milan Kantor, kazatel Církve adventistů sedmého dne

Petr Kácha, pastor Církve Křesťanská společenství 

Mojmír Blažek, farář Českobratrské církve evangelické

Mária Jenčová, farářka Českobratrské církve evangelické

Michal Šourek, farář Českobratrské církve evangelické

Radek Smetana, člen Úzké rady Apoštolské církve a Užšího výboru KMS

Petr Šimmer, kazatel Církve bratrské

Josef Thál, člen Užšího výboru KMS

Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve

Radek Hanák, farář Českobratrské církve evangelické

Štěpán Marosz, farář Českobratrské církve evangelické

Milan Vostřel, farář Československé církve husitské

Jakub Retmaniak, pastor Luterské evangelické církve a. v. 

Pavel Kolegar, pastor Církve Křesťanská společenství

Tadeáš Filipek, 2. místopředseda Rady Církve bratrské

Alois Boháček, kazatel Bratrské jednoty baptistů

Odbor pro manželství a rodinu Církve bratrské: Manželé Grohmanovi, Drápalovi, Luhanovi, Cvejnovi a Mahrikovi

Tomáš Velík, římskokatolická církev

Pavel Bartošek, starší sboru Církve bratrské

V Praze 7. 7. 2023

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

[sc name=“ads“

Tags: ,,

14 Komentáře

 1. Nesplodia Európana, Slováka, kresťana v zmysle krstenca a ani daňového poplatníka prispievajúceho solidárne do sociálneho systému. Vyhovia takto len islamistom a islamizácii Európy….Salama alejkum?

  Odpověď
 2. Podepisuji v plném rozsahu. Toto je skutečný ekumenismus. Nejde o to někoho někam vměstnat, směřovat nebo manipulovat, ale sdělit jasnou biblickou definici manželství.

  Odpověď
 3. V roce 2018 se v ČR rozhodlo pro registrovaný svazek 345 párů stejného pohlaví. V roce 2020 bylo uzavřeno 45415 sňatků a proběhlo 21734 rozvodů (47%). Podíl dětí rodících se mimo manželství se neustále zvyšuje a blíží se hranici padesáti procent. Ukazuje se, že hlavní problém institutu manželství je úplně jinde, než si myslí autoři petice. „Manželství“ stejnopohlavních párů je z tohoto hlediska naprostá marginalita.

  Odpověď
 4. V roce 2018 se v ČR rozhodlo pro registrovaný svazek 345 párů stejného pohlaví. V roce 2020 bylo uzavřeno 45415 sňatků a proběhlo 21734 rozvodů (47%). Podíl dětí rodících se mimo manželství se neustále zvyšuje a blíží se hranici padesáti procent. Ukazuje se, že hlavní problém institutu manželství je úplně jinde, než si myslí autoři petice. „Manželství“ stejnopohlavních párů je z tohoto hlediska naprostá marginalita.

  Podle mého by se církev neměla k návrhu zákona o stejnopohlavních párech vyjadřovat. Církev by nikdy neměla prosazovat své učení politickými prostředky – spojení trůnu a oltáře církev v minulosti těžce poškodilo. Lze říci, že právě ono mocenské prosazování církve je jednou z hlavních příčin jejího momentálního úpadku. V evangeliu nenajdeme jediné místo, které by opravňovalo použití mocenských prostředků při prosazování křesťanské nauky.

  Odpověď
 5. Co církev „mocensky“ prosazuje? Vyjádření názoru přece není nic násilného. Zejména když naprostá většina sdělovacích prostředků stojí na opačných pozicích.

  Odpověď
 6. Vyjádřit se, tedy zveřejnit svůj názor, mi připadá na míle daleko od prosazování politickými prostředky. Navíc toto je společné prohlášení zástupců mnoha církví, z nichž většina vůbec neaspiruje na jakýkoliv politický vliv. Děkuji za ně.

  Odpověď
 7. Je tomu právě naopak. Protože církev není fosilie, ani muzejní exponát, ale společenství živých lidí, musí se zákonitě vyjadřovat ke všemu významnému, co se děje ve společnosti. Takové vyjádření není projevem násilí, ale svobody. Svobody slova, kterou máme uzákoněnou v ústavě. Navíc svým slovním postojem přispívá k duševnímu zdraví společnosti – bráni jejímu rozkladu. Kromě toho se zná se Stvořitelem tohoto světa. Takže tlumočí i jeho názor na tuto věc. A takový názor má svoji váhu.

  Odpověď
 8. Vidím, že zde někteří mají snahu zastávat se vyjádření svobodného názoru. Tak pozor, nejsme v 90. letech! To už téměř hraničí s tím, že by každý mohl vyjádřit jiný úhel pohledu na válku na Ukrajině, mohl by citovat z odborných publikací nežádoucí účinky vakcín proti Covid-19 nebo se účastnit protivládních demonstrací a zůstat při tom třeba děkanem fakulty. Všichni ale víme, že skutečnou a prověřenou pravdu mají veřejnoprávní média a vše ostatní je prokazatelná lež a dezinformace. A považujete snad lhaní a šíření dezinformací za svobodu projevu?

  Odpověď
 9. Naprosto souhlasím.Pavel Král to napsal moc pěkně. Kéž by zástupci církví také vyjádřili svůj nesouhlas k Istambulské úmluvě,tak jako to učinili katoličtí biskupové. Prosím, přečtěte si o nebezpečí této úmluvy.

  Odpověď
 10. Zástupci osmi církví vyjádřili svůj nesouhlas k Istanbulské úmluvě již v roce 2018, viz file:///C:/Users/Honza/Downloads/18635_cbkdcs_iii-4_2%20(1).pdf

  Odpověď
 11. Děkuji 🙂 Velmi si cením toho, že jste spojili síly napříč křesťanským světem v celé ČR. Text je napsán výstižně a hezky, je tam vše podstatné. Bůh vám žehnej.

  Odpověď
 12. Prohlášení církve je správná věc.
  Kdy jsou ty doby, kdy na předních stranách US novin bývaly přepisy nedělních kázání.
  Zároveň mi v tom prohlášení chybí poselství evangelia jako jediného možného řešení pro spasení/záchranu a vysvození člověka z hříchu. Je to promarněná příležitost a velká škoda, kdy se evangelium mohlo dostat ke spoustě lidí. Svět potřebuje nejen správné konstatování, jak by to mělo být správně (muž+žena je pouze OK), ale i jak toho docílit.

  Odpověď
 13. Honzovi B. děkuji za velmi dobrý postřeh.

  A to je právě ten hlavní důvod, proč být velmi opatrný ohledně těchto ekumenicky politických prohlášení, jejich podepisování a šíření. I mezi signatáři tohoto vidím, že u nich není shoda v tom, na základě čeho či ještě lépe Koho člověk může přistoupit k Bohu a žít s Bohem, jestli je to dílo lidské církevní tradice nebo Kristovo.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář