Raději budu vězněn, než abych přestal poslouchat Boha

„Žádný člověk nemůže bez zkoušek a pokušení skutečně porozumět svatému Písmu.“

John Bunyan (1628-1698) byl anglickým puritánským teologem. Ve své době proslul jako horlivý kazatel, což jej stálo 12 let ve vězení. Jeho nejslavnějším dílem je alegorie Poutníkova cesta.

Úspěšní angličtí spisovatelé patřili v době Johna Bunyana k bohatým lidem. Richard Baxter a John Milton si mohli dovolit jen psát, protože si nepotřebovali vydělávat na živobytí. To však nebyl Bunyanův případ, který si, stejně jako jeho otec, vydělával jako pocestný dráteník. To, co umožnilo Bunyanovi stát se jedním s nejprodávanějších autorů, byla jeho zkušenost s vězením, kde strávil celých dvanáct let. 

Bunyan se narodil v Elstow v hrabství Bedfordshire. Oženil se ve věku 21 let. Manželčino věno byly dvě knihy od puritánských autorů, které měly vliv na jeho obrácení. Bunyan byl postupně stále více přitahován ke křesťanství. V pozici laického kazatele dokázal za velmi krátkou dobu oslovit zástupy ze všech společenských vrstev.

Vzestup popularity kazatelské služby Johna Bunyana šel ruku v ruce s obavou o budoucnost. Separatisté si užívali dvacetiletou dobu svobody ke konání bohoslužeb, což pak brzy skončilo. Každý, kdo nebyl součástí Anglikánské církve, mohl skončit ve vězení. V lednu roku 1661 došlo také na Bunyana.

Ten nejhorší trest, který ho mohl potkat, bylo odloučení od jeho druhé manželky (první zemřela v roce 1658) a čtyř dětí.  Mohl se dostat svobodu, pokud by slíbil, že již nebude vykonávat svou kazatelskou službu. Tuto nabídku rázně odmítl. Místnímu soudu vzkázal, že by raději zůstal ve vězení, dokud mu na víčkách nenaroste mech, než by neposlouchal Boží přikázání.

Vězení přesto nebylo tak špatné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Měl povoleno  navštívit svou rodinu, takže strávil několik nocí doma a dokonce jednou cestoval do Londýna. Dokonce mu jeho věznitelé občas dovolili kázat na „tajných shromážděních.“  Ještě důležitější však bylo, že čas strávený ve vězení mu umožnil být literárně činorodým. Mezi lety 1660 a 1672 napsal nejméně devět knih.

Fenomenální úspěch knihy

Král Charles II. v roce 1672 vydal dekret, který přinesl větší náboženskou svobodu. Bunyan byl osvobozen a zároveň získal povolení ke kazatelské službě. Následně se stal pastorem v bedfordském kostele. Když opětovně došlo k pronásledování, Bunyan strávil ve vězení dalších šest měsíců. Po jeho druhém osvobození byla vydána Poutníkova cesta.

Alegorický příběh popisuje Bunyanův vlastní proces hledání spásy. Poutník, stejně jako Bunyan, je dráteník. Putuje z města zkázy do nebeského města s břemenem hříchu na zádech.

Kniha se stala okamžitě velice oblíbená ve všech společenských třídách. O obrovském úspěchu svědčí fakt, že již do roku 1692 bylo vydáno 100 000 výtisků. Každá britská domácnost, která vlastnila Bibli, měla ve své knihovně také slavnou alegorii. Nakonec se stala nejprodávanější knihou (kromě Bible) v historii.

I když kniha přinesla Bunyanovi velkou slávu, pokračoval ve své kazatelské službě v bedfordském kostele.  Ve věku 59 let byl Bunyan jedním z nejslavnějších anglických spisovatelů a byl oslovován „biskup Bunyan“. V srpnu 1688 ho při pastorační návštěvě, když šel usmířit otce se synem, zastihla silná bouřka. V důsledku prochladnutí vážně onemocněl a zemřel.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Zdroj: Christianity Today Datum: 3. řína 2020 Foto: Wikipedie – John Bunyan

Tags: ,,,

2 Komentáře

  1. Více sluší poslouchat Boha než EU. Žijeme v demokracii s možností volby a kupodivu křesťané volí sami proti sobě. Někdy je třeba říci ne, bez kompromisu. Je úplně normální říci – Tohle nechci. Křesťané mají jít příkladem našim spoluobčanům. Chartisté žili v horší době a nebáli se. Je třeba se vzepřít mocným jako mládenci , kteří byli uvrženi do peci ohnivé, protože se nepoklonili tyranovi. A Bůh je vysvobodil a stejně vysvobodí ty, kteří se ho bojí a nebojí se mocných tohoto světa. Nebojte se a radujte se.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář