Rick Warren: Bůh má pro rok 2018 plán. A co ty?

 

[Božím] plánem bylo dovést veškeré dějiny do cíle v Kristu – s tím, že Kristus pak bude hlavou všeho, co je v nebi i na zemi.“ Efezským 1,10 (podle autorem zvoleného překladu GOD’S WORD Translation – GWT)

Stanovit si cíl je dobrý nápad – a nejen z hlediska produktivity. Je to jedna z duchovních disciplin vyžadujících kázeň, podobně jako modlitba, půst, štědrost a četba Bible. 

Pokud se ze všech obdarování, jimiž tě Bůh zahrnul, snažíš vytěžit maximum, pak je stanovení cíle ve skutečnosti aktem správcovství. Svůj život můžeš promarnit, jako to dělá spousta lidí. Pokud z něj chceš vytěžit maximum a investovat jej tak, aby tě jeho plody přežily, bude třeba, abys měl před očima určité cíle.

Pečuješ o to, aby se uskutečnilo, co je správné? Nebo chod událostí jen sleduješ – či dokonce nemáš ani ponětí, co se vlastně děje? Právě ti, kteří do dění ve světě aktivně zasahují, do něj vnášejí změny.

Cíle si přece stanoví i sám Bůh! V Bibli se praví: „[Božím] plánem bylo dovést veškeré dějiny do cíle v Kristu – s tím, že Kristus pak bude hlavou všeho, co je v nebi i na zemi.“ Efezským 1,10 (podle autorem zvoleného překladu GOD’S WORD Translation – GWT)Bůh to neudělal tak, že by si prostě sedl a nechal světové dějiny, aby se samy od sebe vyvíjely tak, jak to považoval za správné. Ne – on je naplánoval! Má cíle pro církev, stejně jako pro každou částečku vesmíru.

Dějiny spějí k vyvrcholení. Přijde den soudu, kdy se skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. A dějiny spějí k tomuto cíli proto, že to tak Bůh naplánoval.

Jestliže Bůh plánuje, měli bychom dělat totéž; chce přece, abychom v každém aspektu života byli jako on – i v tom stanovení cílů. Slýchávám, jak lidé říkají: „Já plánovat nebudu. Prostě se spolehnu na Boha – a popluji s proudem.“

Je tohle duchovní přístup? Ne – hloupý! Už ani den bys neměl prožít bez toho, že si budeš dělat plány pro letošní rok. Jinak se necháš prouděním roku 2018 unášet stejně, jako ses zřejmě nechal unášet v letech minulých. Jestliže má Bůh pro nadcházející rok určitý plán – neměl bys ho mít také?

Otázky k zamyšlení

  • Jak ti stanovení cílů pomáhá být lepším správcem života, který ti Bůh daroval?
  • Vyjmenuj některé cíle, které máš v plánu v roce 2018 uskutečnit.
  • Jak tvůj výhled do věčnosti ovlivňuje výběr cílů, které si stanovíš?

 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Reklama

Kategorie: Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář