Rick Warren: Bůh ti chce skrze Bibli ukázat svůj úhel pohledu

 „Tento můj plán není takový, jak byste ho vypracovali vy, ani moje myšlenky nejsou stejné jako vaše!“

Izajáš 55:8 (podle autorem zvoleného překladu The Living Bible -TLB)

 Představ si, že míříš autem na vrchol hory. Silnice je samá serpentina a zatáčka, a tys uvízl za nějakým neuvěřitelně pomalým vozem. „Jen kdybych viděl za roh,“ myslíš si, „pak bych mohl to auto předjet.“ Vtom proletí kolem vrtulník a pilot ti sešle rádiem zprávu: „Já vidím dvě míle dopředu. Je to v pořádku, můžete předjet.“

 V čem spočívá rozdíl mezi tebou v autě a pilotem ve vrtulníku? V úhlu pohledu.

Ten pilot dohlédl mnohem dále než ty. Proto ti mohl pomoci radou k dalšímu kroku.

Takové je i tvé srovnání s Bohem. Pokud jde o tvůj život, vidí Bůh mnohem dále než ty.

Svůj úhel pohledu ti chce předat. A činí to prostřednictvím Bible.

Boží perspektiva ti pomůže porozumět celkovému obrazu – důvodům, které se tají za jeho konáním a za tím, co se děje ve světě.

Bez úhlu, jímž se na tvůj život dívá Bůh, může být tvůj život neustálou frustrací. Celé dny se budeš mořit nezodpověditelnými otázkami: Proč se mi to děje? Proč se jiným lidem děje tamto? Jaký má tohle účel? Jaký význam má život?

Odpovědi na tyto otázky najdeš v Božím úhlu pohledu.

Pokusil ses někdy o něco v domněnce, že to bude fungovat, ale zjistil jsi, že ne? Chyběla ti perspektiva.

Kniha Přísloví 14,12 praví:Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.

Získáš-li perspektivu, pak opustíš vlastní způsob uvažování a naučíš se myslet Božím způsobem.

Žalm 103,7 říká: Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky.” Izraelský lid viděl, co Bůh učinil – otevření cesty Rudým mořem, manu, zázraky s vodou a mnoho dalšího.

Mojžíšovi však dal Bůh porozumět onomu „proč“ za tím, co učinil. Předal Mojžíšovi svůj úhel pohledu.

Jak ho můžeš získat ty? Studiem Božího slova.

Otázky a pokyny k zamyšlení

 •   Máš-li Boží slovo studovat, je třeba dělat víc, než ho jen číst. Musíš klást otázky a potřebuješ pero a papír (nebo chytrý telefon), aby sis mohl zaznamenat odpovědi. Vyber si dnes jednu kapitolu z Bible a studuj ji. A to, čemu ses naučil o Božím úhlu pohledu,si zapiš.

•   Jaký problém právě vidíš z vlastního úhlu pohledu? Studuj dnes Boží slovo a získej na tu věc jeho pohled.

•   Zamysli se nad tím, jak ti někdy Bůh pomohl získat jeho pohled na určitou situaci. Udělej si čas na modlitbu a poděkuj mu, že ti předává svou perspektivu.

Překlad: Ivana Kultová. Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2020 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář