Rick Warren: Bůh zná naše slabiny, a přece nás stále miluje

 „Ježíš rozumí našim slabostem, neboť vytrpěl všechny takové zkoušky jako my, ale nezhřešil. Přistupme proto odvážně k trůnu našeho milostivého Boha. Tam získáme jeho milosrdenství a nalezneme milost, která nám bude pomocí, až ji budeme nejvíce potřebovat” (Židům 4:15-16, podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

 Před lety byla k mání kniha „Proč se vám bojím říci, kdo jsem?“ Zde je tedy odpověď: Když vám řeknu, jaký doopravdy jsem, a vám se to nebude líbit, budu v neřešitelné situaci, neboť moje já je vše, co mám.

Proto trávíme většinu života maskováním a děláme ze sebe lidi, jakými nejsme, protože máme strach, že kdybychom druhým dovolili vidět, kdo doopravdy jsme, odmítli by nás. Je to jedna z našich nejhlubších obav.

Ale Bůh, protože je stále dobrý a nikdy zlý, tě neodmítne nikdy! Dokonce ani když proti němu hřešíš, když ho neposloucháš a zraňuješ. Můžeš se k němu vrátit! Přijdeš-li k němu s pokorným vyznáním, neodmítne tě, ale přijme.

Bible říká: „I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme . . . Zvedli se proti mně křiví svědkové . . . Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!“ (Žalm 27:10-11, 13). Třeba jsi něco pokazil a udělal hrubou chybu, ale Bůh je Bohem druhých šancí. Proč? Protože je to dobrý a laskavý Tatínek.

Takže, protože Bůh je vždy dobrý a laskavý, můžeme se vždy modlit odvážně a s důvěrou. Nemusíme se k němu šourat s ocasem zataženým mezi nohy, ale prostě přijít a říci: „Bože, ty víš, že jsem to zpackal – takový jsem já. Ale ty jsi dobrý Tatínek – takový jsi ty. A jaký jsi ty – právě na tom záleží.“

„[Ježíš] rozumí našim slabostem, neboť vytrpěl všechny takové zkoušky jako my, ale nezhřešil. Přistupme proto odvážně k trůnu našeho milostivého Boha. Tam získáme jeho milosrdenství a nalezneme milost, která nám bude pomocí, až ji budeme nejvícepotřebovat” (Židům 4:15-16, podle autorem zvoleného překladu New Living Translation -NLT).

 

Otázky k zamyšlení

•  Proč podle tebe Ježíš dovolil, aby byl během pobytu na zemi podroben zkouškám, i když nikdy nezhřešil?
•   Jaký vliv má tvůj vztah s rodiči na způsob. jakým čteš Žalm 27:10? Jak bys popsal jazyk, jehož žalmista v tomto verši používá?
•   Jak tvůj strach z odmítnutí ovlivnil či ovlivňuje tvůj přístup k Bohu v modlitbě?

 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2018 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.
Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi podílet?   Podpořte fungování novin

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář