Rick Warren: Co se stane, když uděláš něco, o čem víš, že je to nesprávné?

Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen” (Přísloví 10,9).

 

V Příslovích 10,9 Bible říká: Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.“ Ty budeš odhalen! Při rozhodování proto potřebuješ zkoušku integrity.

 

Ověření integrity spočívá v tom, že tvůj veřejný život a tvůj život soukromý jsou v souladu: co máš v srdci, se kryje s tím, jak žiješ. Při té zkoušce se ptáš sám sebe: „Chtěl bych, aby každý věděl o tom, pro co se rozhoduji?“ Pravda je taková, že i když – pokud jde o integritu – můžeš oklamat kohokoli jiného, sebe neoklameš. A znásilníš-li své svědomí, budeš za to muset zaplatit.

Někdy víme, že se chystáme udělat nesprávnou věc. Víme, že bychom neměli, ale pohrává si s námi myšlenka: „Vím, že dělám nesprávnou věc, ale budu v tom pokračovat a udělám to, protože vím, že Bůh je Bohem odpouštějícím.“

Myslíš, že můžeš dělat něco, o čem Bůh říká, že je to nesprávné, a nenést v životě následky? To je pravý důvod, proč Bůh nechce, abys dělal takové rozhodnutí – protože tě miluje, ne proto, že ti chce zkazit zábavu. Bůh ví, že každé rozhodnutí má důsledky. Že každé zlé rozhodnutí ti zanechá na životě jizvy. A chce pro tebe něco lepšího.

Znamená to, že když uděláme špatné věci, Bůh nám to neodpustí? Ovšemže nám odpustí. Je to odpouštějící a milostivý Bůh. Odpuštění nás však nezbaví utrpení a následků plynoucích z nesprávných rozhodnutí. Může se stát, že nám bude odpuštěno, ale stále budeme mít čeho litovat. A prožívat nějaké utrpení. Můžeš žít s vědomím odpuštění, ale zároveň i narušených vztahů.

List Římanům 14:14 praví: „Pokud někdo věří, že to je špatné, neměl by to dělat, protože pro něj je to špatné“ (podle autorem zvoleného překladu The Living Bible –TLB). Ten verš prostě říká: pokud o něčem pochybuješ, nedělej to, protože tím porušuješ osvědčení své integrity. Cokoli není ve tvém životě z víry, je hřích.

 

Otázky k zamyšlení

 

•   Jakým útokem na tvou integritu je to, když víš, co správného máš dělat, ale neděláš to?

Proč je porovnávací hra nebezpečná z hlediska integrity? Jak se na to hodí Římanům 14:14?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář