Rick Warren: Čtyři charakteristické znaky biblického odpuštění

„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám“ (Efezským 4,32).

Biblické odpuštění není laciná fráze, kterou bys jen tak házel kolem sebe a každý by se hned cítil lépe. To není skutečné odpuštění.

Podle Písma má biblické odpuštění čtyři charakteristické znaky:

Odpustit znamená připomenout si, kolik bylo odpuštěno tobě.

„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám“ (Efezským 4,32).To je východisko upřímného odpuštění. Nevnímáš-li, že se ti dostalo odpuštění, nebudeš mít chuť odpustit nikomu jinému. Jsi-li k sobě tvrdý, budeš takový i k jným. Čím více milosti však dostáváš od Boha, tím laskavější budeš k jiným. Čím více odpuštění sám vnímáš jako dar od Boha, tím více budeš sám odpouštět druhým.

Při odpuštění se vzdáváš práva na odplatu. 

List Římanům 12,19 praví: „Nikdy se sami nemstěte. Přenechte to Bohu, neboť on řekl, že odplatí těm, kteří to zasluhují“ (podle autorem zvoleného překladu The Living Bible – TLB). Život nebývá nijak férový, avšak jednoho dne dá Bůh to skóre pozemských příkoří do pořádku. A co myslíš, kdo je lepší fachman na soudnictví – ty, nebo Bůh?

Odpuštění odpovídá na zlo dobrem. 

V Bibli (Lukáš 6,27-28) se praví: „Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.“ Jak poznáš, žes někomu doopravdy odpustil? Když si dokážeš všímat jeho bolesti a nejenom té své, a modlit se za to, aby Bůh tomu člověku žehnal.

Třeba se zeptáš: „Jak to kdy dokážu udělat pro člověka, který mne zranil?“ Ne, to nedokážeš – ledaže bys dovolil, aby tvůj život prostoupila Boží láska. Jedině Boží láska ti může k něčemu takovému dopomoci.

Odpuštění je proces, který je nutné opakovat.

„Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: ‚Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát‘“ (Matouš 18,21-22). Podle židovského práva jsi byl povinen druhému odpustit třikrát; Petr to tedy zdvojnásobil a ještě jedno odpuštění přidal, aby toho bylo dost. Jenže Ježíš mu řekl: Musíš jít se svým odpuštěním ještě dál!

Jak dlouho je třeba, abys někomu vytrvale odpouštěl? Dokud je toho třeba. Musíš mu odpouštět tak dlouho, až tě to přestane bolet a až skončí tvá touha pomstít se mu.

Otázky k zamyšlení

  • Co nového a odlišného přináší Boží milost do tvého života? Jak můžeš tuto milost rozšířit na další lidi?
  • Komu dnes potřebuješ vyprosit Boží požehnání? Jak se tato modlitba může stát součástí procesu, v němž necháš svoje zranění plavat?
  • Co dobrého můžeš vykonat pro někoho ve tvém životě, kdo tě nemá rád nebo kdo ti křivdí?
Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2018 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář