Rick Warren: Čtyři kroky k tomu, jak se zbavit starostí

ssíéVšechnu ‚svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží“ (1. list Petrův 5,7).

Ke skoncování se starostmi nestačí pevná vůle. To již víš, už jsi to přece zkoušel. Říkal sis: „Neměl bych si s tím dělat starosti.“ A stejně si je děláš pořád. 

Chceš-li es jich zbavit, budeš na to muset vynaložit víc, než jen pevnou vůli. Znamení to udělat čtyři věci:

1. Seznam se s Bohem.

U Matouše 6,32 Ježíš říká: „Lidé, kteří neznají Boha a nevědí, jak pracuje, si s těmi věcmi příliš dělají starosti“ (podle autorem zvoleného překladu The Message). Nemáš-li vztah s Bohem, pak máš opravdu důvod dělat si starosti. Je třeba, aby ses s ním seznámil. Jsi věřící? Pak máš nebeského Otce, který slíbil, že se o tebe postará. Jsi Boží dítě, a děti mají zvláštní výsady. Když si děláš starosti, Bůh říká: „Jsi moje dítě. Tak proč se chováš jako nějaký sirotek, o kterého se nikdo nestará?

2. Nejprve pusť Boha do každé oblasti svého života.

Matouš 6,31-33 říká: „Nedělejte si žádné starosti o to, zda budete mít dost jídla a oblečení…Váš nebeský Otec naprosto dokonale ví, že to potřebujete, a dá vám to, pokud mu dáte první místo ve svém životě a budete žít tak, jak to od vás chce!“ (podle autorem zvoleného překladu The Living Bible – TLB). Kdykoli Boha odsuneš ze středu svého života a dáš tam něco jiného – byť sebelepšího – přiděláš si starosti. 

3. Žij denně v určitém čase.

Bible říká: „Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení“  (Matouš 6,34). Když si děláš starost o zítřek, nemůžeš vychutnat dnešek. Připravuješ se o požehnání, která pro tebe byla právě na dnešek připravená. Dělat plány pro zítřek je v pořádku. Ale žít máš pro dnešek. A dále – když si děláš s budoucností starosti, převálcuje tě. Bůh ti ale chce dát milost a sílu, až do té budoucnosti vstoupíš. Právě teď potřebuješ jenom dost síly pro dnešek. 

4. Měj k Bohu důvěru, že se o tebe stará a postará.

Předejte všechny své nepokoje a starosti Bohu, protože o vás se stará on“ (1. list Petrův 5,7 – podle autorem zvoleného překladu The LivingTranslation – TLB). Jak to provedeš? Jeden způsob je naučit se nazpaměť biblickým Božím zaslíbením. To je pro věřící taková „pojišťovací politika“. Když víš, že určitá finanční potřeby jsou kryté, už si o ně nebudeš dělat starosti. Další způsob je modlitba. Kdyby ses modlil tolik, jako kolik si děláš starostí, měl bys k starostem daleko méně důvodů. 

A když uděláš ty čtyři kroky – jak to dopadne? Tvou mysl naplní neuvěřitelný pokoj: „Budete zažívat Boží pokoj, který je daleko úžasnější, než si lidská mysl dokáže představit“ (Filipským 4,7 – podle autorem zvoleného překladu TheLiving Bible – TLB). 

Pomodli se dnes takhle: „Milý tatínku, připouštím, že často zapomínám, že jsi se mnou. Mohl bys mi prosím odpustit, že to dělám? Potřebuji tě lépe poznat. Lépe poznat tvoje slovo a tvá zaslíbení. Pomoz mi postavit tě v každé oblasti svého života na první místo. Žít vždycky v jednom dni a v daném čase. Nedělat si starosti o zítřek, nýbrž zaměřit se na to, co děláš v mém životě právě teď. Chci důvěřovat tvému slibu, že se staráš o každou z mých potřeb – ať jde o finance, o vztahy, o potřeby tělesné, duchovní i citové. Pomoz mi víc ti důvěřovat a méně si dělat starosti. Modlím se v Ježíšově jménu. Amen.“

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube   Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Kategorie: Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář